Meclis Karar Özetleri

05.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

619
13-02-2019
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.02.2019         SALI                  17.00             2019               2                   3        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Ummahan Feryal SAĞNAK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

5.Nurtekin AKTEKE, Emine AKTEKE, Rahime BAYTUR, Orhan AKTEKE ve  Salih AKTEKE; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 5713 ada 3  numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 18 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; 16.11.2018 tarih ve 638-639 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR, Kamil YİĞİT, İsmail Hakkı YALÇINDAĞ, Ummuhan Gülperi DÜLGER ve Sedat DEMİR tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.(İlave Madde 2): Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli'nin görüşülerek karara bağlanması.
12.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 677 sayılı kararı ile İlimiz Merkez Aybey Mahallesi Taziye Evi ve Mahalle Konağına "Selahattin EYYUBİ Taziye ve Mahalle Konağı" isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 580 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Sultan BALKAN,  Halil GÖRGÜLÜ ve Şadi KORUK, tarafından yapılan 3 (üç) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
14.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 581 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik alanlarının ve imar yollarının yeniden  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı revizyonuna  askı süresi içerisinde; Mukaddes CEYLAN, Ayşe KOÇ, Emine ÖZGÜL, Ali GÜNDÜZ, Ramazan ÇAĞLAR, Yıldız BÖBER, Kadir BÖBER, Şenay GÜNEŞHAN, Erkan ÇOHADAR, Halil GÖRGÜLÜ ve  Şadi KORUK   tarafından yapılan 11 (on bir) adet itirazın  görüşülerek karara bağlanması.
15.(İlave Madde 6): Şükrü KABAKLARLI'nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 2128 ada 4 numaralı parselin 18.madde uygulaması sonucu oluşmuş bir parsel olduğu ancak imar planına göre yola terki olduğu ve mevcutta parselinin üzerinde de yol imalatı yapıldığı bildirilmiş, mağduriyetinin giderilmesi talep edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından yapılan arşiv taraması sonucu; söz konusu parselin 28/11/1995 tarih ve 1995/1744 sayılı Belediye Encümen Kararı ile tasdik edilmiş 18. madde uygulaması sonucu oluştuğu tarafımızca tespit edilmiştir. Vatandaşın dilekçesinde belirtilen mağduriyetin 18.madde uygulama sınırına giren 9 adet imar adasında olduğu yazımız ekindeki belgelerde görülmektedir. Söz konusu alanda 18.madde uygulaması yapıldığı tarihte yürürlükte olan İmar Kanununun 18.maddesinde belirtilen %35 dop (düzenleme ortaklık payı) bu alanda uygulanmıştır. Yine İmar Kanununun 18.maddesine göre "...herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz." Açıklanan bilgiler doğrultusunda; söz konusu alanda hem vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi hem de Belediyemizin herhangi hukuki bir sorunla karşılaşmaması için, imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 791 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Kemalöz Mahallesi, K22c08a, K22c08b, K22c08c ve K22c08d paftalarda imar planı revizyonu yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde Şakir ÖZTÜRK, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciği, Kamil YİĞİT, Sami YİĞİT, Emin YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, A.Müttalip DOĞAN, Ramazan DOĞAN, Ali Osman DOĞAN, Yaşar DOĞAN, Salih KAHRAMAN, Necati GÖK, Ziya YILMAZ, Murat TEMEL tarafından yapılan 14 (on dört) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 792 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Kemalöz Mahallesi, K22c08d2a, K22c08d2b, K22c08a3c, K22c08b4d, K22c08c1a, K22c08c1b paftalarda imar planı revizyonu yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde Şakir ÖZTÜRK, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciği, Kamil YİĞİT, Sami YİĞİT, Emin YİĞİT, Kudret YAVUZ, Avni ÖZENİRLER, A.Müttalip DOĞAN, Ramazan DOĞAN, Ali Osman DOĞAN, Yaşar DOĞAN, Cemal İNCE, Salih KAHRAMAN, Necati GÖK, Ziya YILMAZ, Murat TEMEL, Emre ALTINDAĞ, Atike İNCE, Cahit İNCE tarafından yapılan 19 (on dokuz) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

5.Nurtekin AKTEKE, Emine AKTEKE, Rahime BAYTUR, Orhan AKTEKE ve  Salih AKTEKE; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 5713 ada 3  numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nurtekin AKTEKE, Emine AKTEKE, Rahime BAYTUR, Orhan AKTEKE ve  Salih AKTEKE; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 5713 ada 3  numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 18 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; 16.11.2018 tarih ve 638-639 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR, Kamil YİĞİT, İsmail Hakkı YALÇINDAĞ, Ummuhan Gülperi DÜLGER ve Sedat DEMİR tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 18 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; 16.11.2018 tarih ve 638-639 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa DEMİR, Kamil YİĞİT, İsmail Hakkı YALÇINDAĞ, Ummuhan Gülperi DÜLGER ve Sedat DEMİR tarafından yapılan 5 adet itirazların İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.

Gündemin 13.Madde (İlave Madde 4), 14. Madde  (İlave Madde 5), 15. Madde (İlave Madde 6), 16. Madde (İlave Madde 7) ve 17. Maddelerinin (İlave Madde 8) gündemin 11.maddesinden (İlave Madde 2) önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

13.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 580 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Sultan BALKAN,  Halil GÖRGÜLÜ ve Şadi KORUK, tarafından yapılan 3 (üç) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 580 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Sultan BALKAN,  Halil GÖRGÜLÜ ve Şadi KORUK, tarafından yapılan 3 (üç) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 581 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik alanlarının ve imar yollarının yeniden  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı revizyonuna  askı süresi içerisinde; Mukaddes CEYLAN, Ayşe KOÇ, Emine ÖZGÜL, Ali GÜNDÜZ, Ramazan ÇAĞLAR, Yıldız BÖBER, Kadir BÖBER, Şenay GÜNEŞHAN, Erkan ÇOHADAR, Halil GÖRGÜLÜ ve  Şadi KORUK   tarafından yapılan 11 (on bir) adet itiraz  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 581 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik alanlarının ve imar yollarının yeniden  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı revizyonuna  askı süresi içerisinde; Mukaddes CEYLAN, Ayşe KOÇ, Emine ÖZGÜL, Ali GÜNDÜZ, Ramazan ÇAĞLAR, Yıldız BÖBER, Kadir BÖBER, Şenay GÜNEŞHAN, Erkan ÇOHADAR, Halil GÖRGÜLÜ ve  Şadi KORUK   tarafından yapılan 11 (on bir) adet itirazın  İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.(İlave Madde 6): Şükrü KABAKLARLI'nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 2128 ada 4 numaralı parselin 18.madde uygulaması sonucu oluşmuş bir parsel olduğu ancak imar planına göre yola terki olduğu ve mevcutta parselinin üzerinde de yol imalatı yapıldığı bildirilmiş, mağduriyetinin giderilmesi talep edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından yapılan arşiv taraması sonucu; söz konusu parselin 28/11/1995 tarih ve 1995/1744 sayılı Belediye Encümen Kararı ile tasdik edilmiş 18. madde uygulaması sonucu oluştuğu tarafımızca tespit edilmiştir. Vatandaşın dilekçesinde belirtilen mağduriyetin 18.madde uygulama sınırına giren 9 adet imar adasında olduğu yazımız ekindeki belgelerde görülmektedir. Söz konusu alanda 18.madde uygulaması yapıldığı tarihte yürürlükte olan İmar Kanununun 18.maddesinde belirtilen %35 dop (düzenleme ortaklık payı) bu alanda uygulanmıştır. Yine İmar Kanununun 18.maddesine göre "...herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz." Açıklanan bilgiler doğrultusunda; söz konusu alanda hem vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi hem de Belediyemizin herhangi hukuki bir sorunla karşılaşmaması için, imar planı revizyonu yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şükrü KABAKLARLI'nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 2128 ada 4 numaralı parselin 18.madde uygulaması sonucu oluşmuş bir parsel olduğu ancak imar planına göre yola terki olduğu ve mevcutta parselinin üzerinde de yol imalatı yapıldığı bildirilmiş, mağduriyetinin giderilmesi talep edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından yapılan arşiv taraması sonucu; söz konusu parselin 28/11/1995 tarih ve 1995/1744 sayılı Belediye Encümen Kararı ile tasdik edilmiş 18. madde uygulaması sonucu oluştuğu tarafımızca tespit edilmiştir. Vatandaşın dilekçesinde belirtilen mağduriyetin 18.madde uygulama sınırına giren 9 adet imar adasında olduğu yazımız ekindeki belgelerde görülmektedir. Söz konusu alanda 18.madde uygulaması yapıldığı tarihte yürürlükte olan İmar Kanununun 18.maddesinde belirtilen %35 dop (düzenleme ortaklık payı) bu alanda uygulanmıştır. Yine İmar Kanununun 18.maddesine göre "...herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz." Açıklanan bilgiler doğrultusunda; söz konusu alanda hem vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi hem de Belediyemizin herhangi hukuki bir sorunla karşılaşmaması için, imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 791 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Kemalöz Mahallesi, K22c08a, K22c08b, K22c08c ve K22c08d paftalarda imar planı revizyonu yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde Şakir ÖZTÜRK, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciği, Kamil YİĞİT, Sami YİĞİT, Emin YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, A.Müttalip DOĞAN, Ramazan DOĞAN, Ali Osman DOĞAN, Yaşar DOĞAN, Salih KAHRAMAN, Necati GÖK, Ziya YILMAZ, Murat TEMEL tarafından yapılan 14 (on dört) adet itiraz  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 18.12016 tarih ve 791 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Kemalöz Mahallesi, K22c08a, K22c08b, K22c08c ve K22c08d paftalarda imar planı revizyonu yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde Şakir ÖZTÜRK, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciği, Kamil YİĞİT, Sami YİĞİT, Emin YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, A.Müttalip DOĞAN, Ramazan DOĞAN, Ali Osman DOĞAN, Yaşar DOĞAN, Salih KAHRAMAN, Necati GÖK, Ziya YILMAZ, Murat TEMEL tarafından yapılan 14 (on dört) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 792 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Kemalöz Mahallesi, K22c08d2a, K22c08d2b, K22c08a3c, K22c08b4d, K22c08c1a, K22c08c1b paftalarda imar planı revizyonu yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde Şakir ÖZTÜRK, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciği, Kamil YİĞİT, Sami YİĞİT, Emin YİĞİT, Kudret YAVUZ, Avni ÖZENİRLER, A.Müttalip DOĞAN, Ramazan DOĞAN, Ali Osman DOĞAN, Yaşar DOĞAN, Cemal İNCE, Salih KAHRAMAN, Necati GÖK, Ziya YILMAZ, Murat TEMEL, Emre ALTINDAĞ, Atike İNCE, Cahit İNCE tarafından yapılan 19 (on dokuz) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 18.12016 tarih ve 792 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Kemalöz Mahallesi, K22c08d2a, K22c08d2b, K22c08a3c, K22c08b4d, K22c08c1a, K22c08c1b paftalarda imar planı revizyonu yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde Şakir ÖZTÜRK, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciği, Kamil YİĞİT, Sami YİĞİT, Emin YİĞİT, Kudret YAVUZ, Avni ÖZENİRLER, A.Müttalip DOĞAN, Ramazan DOĞAN, Ali Osman DOĞAN, Yaşar DOĞAN, Cemal İNCE, Salih KAHRAMAN, Necati GÖK, Ziya YILMAZ, Murat TEMEL, Emre ALTINDAĞ, Atike İNCE, Cahit İNCE tarafından yapılan 19 (on dokuz) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V.:  Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 06.02.2019 Çarşamba günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.

                   
Ahmet Gökhan ÖZBAĞ             Sevgi COŞKUN            Ummahan Feryal SAĞNAK    

    Meclis 1.Başkan V.                  Katip                                          Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI GÜVENLİK KULÜBESİ VE İDARİ BİNADA KULLANILMAK ÜZE Uşak Belediyesi'nden Can Dostlarına Özel Proje UŞAK BELEDİYESİ AKMONİA VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI Belediyeden emekli Hüseyin Yıldız UŞAK BELEDİYESİ SOĞUK HAVALARDA SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI 03.02.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.02.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAÇAK PAZAR YERİNE EL ATTI UŞAK BELEDİYESİ'NDEN ELAZIĞ VE MALATYA'YA YARDIM ELİ UŞAK BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN ŞEHRİN BELİRLİ NOKTALARINDA ÖZEL YUVALAR YERLEŞTİRDİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.02.2019