Meclis Karar Özetleri

05.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1030
12-04-2018

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.04.2018     PERŞEMBE         17.00           2018               4                    4        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

12.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  22 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
14.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
15.Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak 1 adet Asıl, 1 adet Yedek üyenin seçimi konusunun görüşülmesi.
18.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 216 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine uygun şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli  ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 216 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d1b paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine uygun şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05.03.2018 Tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, K23c06a  paftada, 168 Ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 05.03.2018 Tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, K22c06a4c ve K22C06a3d paftalarda, 168 Ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.03.2018 Tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K23c09a  paftada, 548 Ada 17-18-19-41-42 numaralı parsellerin 06.07.2012 tarih ve 443 sayılı Belediye Meclis Kararından önceki haline uygun yüksek yoğunlukta mevcut konut alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.03.2018 Tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K23c09a4a  paftada, 548 Ada 17-18-19-41-42 numaralı parsellerin 06.07.2012 tarih ve 444 sayılı Belediye Meclis Kararından önceki haline uygun B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 9): 19. İmar Uygulama Bölgesi olarak bilinen alanda 06.12.2017 tarih ve 738-739 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile imar uygulamasına yönelik imar planı revizyonu yapılmıştır. Ancak 4669 ada 1 numaralı parselde 22.07.2015 tarih ve 750 sayılı imar durumuna göre yola terkler yapıldığı ve ruhsatlı yapı bulunduğundan dolayı yeniden imar uygulaması yapıldığı durumda, mevcut ruhsatlı yapı ile imar planı ve imar uygulamasının uyumsuz olacağı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu alanda imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 10): Ali ADIYAMAN'ın  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi  888 ada 55 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 11): 06/03/2018 tarihinde Belediye Meclisinin 4. Birleşim, 1. oturumda Dış İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Avrupa Uşaklılar Gelsenkirchen Derneğinin davet yazısının Dış İlişkiler Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 151 sayılı  Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Ali Osman Ünal, Ayşegül Altın, Selim Acartürk, Veysel Özgül ve Karakuş Group İnş.Tah.Loj.İth.İhr.Oto.Enj.San ve Tic.Ltd.Şti'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi, K22c09c3a ve K22c09c4b paftalarda, 1664 adanın yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0,40 KAKS=0,97 ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 5.00 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Ayhan KOZAK tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 97 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Ahmet CEYLAN'ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22c08d1b ve K22c08a4c paftalarda, 2363 ada 2-3-4-5 numaralı  parsellerin TAKS değerinin 0.40 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planını değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 14): TEİAŞ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğünün 154 KW Uşak 380 TM-Uşak OSB TM enerji iletim hattının imar planlarına işlenmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
30.(İlave Madde 15): İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesinde, 4.Üniversite Sokak üzerinde cami alanı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 16): Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Milli Egemelik Parkı için 4 adet, Fevzi Çakmak Mahallesi 2. Okul Sokakta bulunan Kalfa Korusu Parkı için 16 adet, Cumhuriyet Mahallesi Akşemsettin Caddesinde bulunan Akşemsettin Parkı için 8 adet, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı İslice Mahallesinde bulunan kapalı pazar yeri için 8 adet olmak üzere toplamda 36 adet koruma özel güvenlik hizmeti satın alınabilmesi için 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun ilgili maddelerine istinaden, Valilik Makamına konu ile ilgili yapılacak müracaatlarda Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Koruma Güvenlik Hizmeti satın alınabilmesi için yapacağımız müracaatlara eklenmek üzere Belediye Meclisince karar alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 17): Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarihli nisan ayı 2. birleşimi, 1. oturumunda gündemin 9. Maddesi olarak Trafik Komisyonuna havale edilen Belediyemize ait Kemalöz Mahallesi Pazaryeri, SGK Pazarı, Şekerevleri Pazaryeri, Cuma Pazarı, Halkkonutları Pazarı, Salı Pazarı ve Fatih Mahallesi Pazaryerinin otopark olarak kullanılması konusunun Trafik Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

12.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  22 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 22 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçimi için Ak Parti Gurup Başkanı Zeki ERCEL, Encümen üyeliklerine Mehmet DEMİRHİNDİ, Mehmet Emin AKYAY ve Ufuk DÜZENLİ’yi önermiş, CHP Gurup Başkanı Mehmet KARAKOÇ, MHP Gurubu adına Bekir AKAĞAÇ ve İYİ Parti Gurup Başkanı Arslan ÖZKAN adaylarının olmadığını belirtmişler,  Encümen üyeliklerinin Gizli Oylamasına geçilmiş olup, oy pusulaları dağıtıldı, oylama bittikten sonra oyların tasnifi neticesinde  oy tasnif cetvelinde belirtildiği şekliyle Mehmet DEMİRHİNDİ’ye 18 oy,  Mehmet Emin AKYAY’a 18 oy, Ufuk DÜZENLİ’ye 18 oy çıkmış, 9 oy da boş çıkmıştır. Belediyemiz Encümen üyeliklerine Mehmet DEMİRHİNDİ 18 oyla,  Mehmet Emin AKYAY 18 oyla, Ufuk DÜZENLİ 18 oyla seçilmişlerdir.
14.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının 1. Plan Bütçe Komisyonu, 2.İmar Komisyonu, 3.Çevre ve Sağlık Komisyonu, 4.Trafik Komisyonu, 5.Sosyal Yardım Komisyonu, 6. Kentsel Dönüşüm Komisyonu, 7.Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonu, 8.Park Bahçe Altyapı ve Doğal Afet Komisyonu, 9. Kadın Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, 10. Dış İlişkiler Komisyonu, 11. Hukuk Komisyonu ve 12. Hayvan Hakları Komisyonu olmak üzere 12 komisyonun kurulmasına, 5 üyeden oluşmasına  ve Görev sürelerinin 1 yıl olması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Gurup Başkanları Zeki ERCEL, Mehmet KARAKOÇ, Arslan ÖZKAN ve Bekir AKAĞAÇ’ın sözlü olarak ortak önerileri doğrultusunda; Plan Bütçe Komisyonuna; Hasan ERDOĞAN, Mehmet YAŞAR, Sedat AYDIN, Mustafa GÜNGÖR, Necmi DURSUN; İmar Komisyonuna; Özer ERKEK Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet KARAKOÇ, Nevzat YILMAZ; Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Akın DEMİR, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER; Trafik Komisyonuna; Emine YILDIRIM, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL; Sosyal Yardım Komisyonuna; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Mesut ÖZBEY, Fadime Aylin DOKUR, Aynur YURTSEVER, Arslan ÖZKAN; Kentsel Dönüşüm  Komisyonuna; Mehmet DEMİRHİNDİ, Zeki ERCEL, Murat KİRİŞ, Mustafa GÜNGÖR, Nevzat YILMAZ;  Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonuna; Mehmet Emin AKYAY, Emine YILDIRIM, Sevgi COŞKUN, Rıfat ALAKENT, Necmi DURSUN; Park Bahçe Altyapı ve Doğal Afet Komisyonuna;  Özer ERKEK, Sedat AYDIN, Ercan ALKAN, Rıfat ALAKENT, Erdoğan VAROL; Kadın Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna; Salih KÜÇÜK, Emine YILDIRIM, Sevgi COŞKUN, Aynur YURTSEVER, Arslan ÖZKAN;  Dış İlişkiler Komisyonuna; Hasan ERDOĞAN, Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Mesut ÖZBEY, Mustafa EKŞİ,  Arslan ÖZKAN;  Hukuk Komisyonuna; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Mehmet YAŞAR, Sedat AYDIN, Mehmet KARAKOÇ, Orhan TAMER; Hayvan Hakları Komisyonuna; Hasan ERDOĞAN, Ercan ALKAN, Mehmet YAŞAR, Rıfat ALAKENT ve Erdoğan VAROL’un seçilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.


15.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak 1 adet Asıl, 1 adet Yedek üyenin seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak Asil üyeliğe Ak Parti Grup Başkanı Zeki ERCEL’in sözlü önerisi doğrultusunda Mehmet Emin AKYAY  Yedek üyeliğe Sedat AYDIN’ın seçilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 216 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine uygun şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli  ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine uygun şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli  ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 216 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d1b paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine uygun şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d1b paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine uygun şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05.03.2018 Tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, K23c06a  paftada, 168 Ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, K23c06a  paftada, 168 Ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 05.03.2018 Tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, K22c06a4c ve K22C06a3d paftalarda, 168 Ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, K22c06a4c ve K22C06a3d paftalarda, 168 Ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.03.2018 Tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K23c09a  paftada, 548 Ada 17-18-19-41-42 numaralı parsellerin 06.07.2012 tarih ve 443 sayılı Belediye Meclis Kararından önceki haline uygun yüksek yoğunlukta mevcut konut alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K23c09a  paftada, 548 Ada 17-18-19-41-42 numaralı parsellerin 06.07.2012 tarih ve 443 sayılı Belediye Meclis Kararından önceki haline uygun yüksek yoğunlukta mevcut konut alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.03.2018 Tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K23c09a4a  paftada, 548 Ada 17-18-19-41-42 numaralı parsellerin 06.07.2012 tarih ve 444 sayılı Belediye Meclis Kararından önceki haline uygun B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K23c09a4a  paftada, 548 Ada 17-18-19-41-42 numaralı parsellerin 06.07.2012 tarih ve 444 sayılı Belediye Meclis Kararından önceki haline uygun B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.(İlave Madde 9): 19. İmar Uygulama Bölgesi olarak bilinen alanda 06.12.2017 tarih ve 738-739 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile imar uygulamasına yönelik imar planı revizyonu yapılmıştır. Ancak 4669 ada 1 numaralı parselde 22.07.2015 tarih ve 750 sayılı imar durumuna göre yola terkler yapıldığı ve ruhsatlı yapı bulunduğundan dolayı yeniden imar uygulaması yapıldığı durumda, mevcut ruhsatlı yapı ile imar planı ve imar uygulamasının uyumsuz olacağı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu alanda imar planı revizyonu yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  19. İmar Uygulama Bölgesi olarak bilinen alanda 06.12.2017 tarih ve 738-739 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile imar uygulamasına yönelik imar planı revizyonu yapılmıştır. Ancak 4669 ada 1 numaralı parselde 22.07.2015 tarih ve 750 sayılı imar durumuna göre yola terkler yapıldığı ve ruhsatlı yapı bulunduğundan dolayı yeniden imar uygulaması yapıldığı durumda, mevcut ruhsatlı yapı ile imar planı ve imar uygulamasının uyumsuz olacağı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu alanda imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 25.maddesinin (İlave Madde 10) gündemin son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

26.(İlave Madde 11): 06/03/2018 tarihinde Belediye Meclisinin 4. Birleşim, 1. oturumda Dış İlişkiler Komisyonuna havale edilen; Avrupa Uşaklılar Gelsenkirchen Derneğinin davet yazısı ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Avrupa Uşaklılar Gelsenkirchen Derneği tarafından  06 - 13 Mayıs tarihleri arasında Köln şehrinde Uşaklılar gecesi olarak düzenlenmiş olduğu tetkik geziye Gurup Başkanları Zeki ERCEL, Mehmet KARAKOÇ, Arslan ÖZKAN ve Bekir AKAĞAÇ’ın sözlü önerileri doğrultusunda “Belediye Başkanı Nurullah CAHAN, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Ercan ALKAN, Hasan ERDOĞAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Akın DEMİR, Emine YILDIRIM, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Mustafa GÜNGÖR, Mustafa EKŞİ, Aynur YURTSEVER, Rıfat ALAKENT, Mehmet ALEV, Fadime Aylin DOKUR, Ufuk DÜZENLİ, Bekir AKAĞAÇ, Arslan ÖZKAN, Erdoğan VAROL, Orhan TAMER, Necmi DURSUN, Nevzat YILMAZ, Hukuk İşleri Müdürü Hüseyin Ufuk UĞUR, Kültür ve Sosyal İşler Müd.V. Yusuf GÖRGÜLÜ,  Mali Hizm.Müd.V. Mehmet GÜNDÜZ, Yazı İşl.Müd.V. Mesut PEKER, Başkan Yardımcısı Mustafa DAYIOĞLU, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.V. Ercan YÜKSEL ve Yaşar YAYLA’nın Dış İlişkiler Komisyonundan geldiği şekliyle  görevlendirilmelerine, harcırah ve masraflarının karşılanması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 151 sayılı  Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Ali Osman Ünal, Ayşegül Altın, Selim Acartürk, Veysel Özgül ve Karakuş Group İnş.Tah.Loj.İth.İhr.Oto.Enj.San ve Tic.Ltd.Şti'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi, K22c09c3a ve K22c09c4b paftalarda, 1664 adanın yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0,40 KAKS=0,97 ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 5.00 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Ayhan KOZAK tarafından  yapılan 1 (bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 151 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Ali Osman Ünal, Ayşegül Altın, Selim Acartürk, Veysel Özgül ve Karakuş Group İnş.Tah.Loj.İth.İhr.Oto.Enj.San ve Tic.Ltd.Şti'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi, K22c09c3a ve K22c09c4b paftalarda, 1664 adanın yapılaşma koşullarının A-4 TAKS=0,40 KAKS=0,97 ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 5.00 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Ayhan KOZAK tarafından  yapılan 1 (bir) adet itirazın  İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
28.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 97 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Ahmet CEYLAN'ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22c08d1b ve K22c08a4c paftalarda, 2363 ada 2-3-4-5 numaralı  parsellerin TAKS değerinin 0.40 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planını değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ahmet CEYLAN'ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22c08d1b ve K22c08a4c paftalarda, 2363 ada 2-3-4-5 numaralı  parsellerin TAKS değerinin 0.40 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planını değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 29.maddesinin (İlave Madde 14) gündemin son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 30.maddesinin (İlave Madde 15) gündemin son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

31.(İlave Madde 16): Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Milli Egemelik Parkı için 4 adet, Fevzi Çakmak Mahallesi 2. Okul Sokakta bulunan Kalfa Korusu Parkı için 16 adet, Cumhuriyet Mahallesi Akşemsettin Caddesinde bulunan Akşemsettin Parkı için 8 adet, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı İslice Mahallesinde bulunan kapalı pazar yeri için 8 adet olmak üzere toplamda 36 adet koruma özel güvenlik hizmeti satın alına bilmesi için 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun ilgili maddelerine istinaden, Valilik Makamına konu ile ilgili yapılacak müracaatlarda Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Koruma Güvenlik Hizmeti satın alınabilmesi için yapacağımız müracaatlara eklenmek üzere Belediye Meclisince karar alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Milli Egemelik Parkı için 4 adet, Fevzi Çakmak Mahallesi 2. Okul Sokakta bulunan Kalfa Korusu Parkı için 16 adet, Cumhuriyet Mahallesi Akşemsettin Caddesinde bulunan Akşemsettin Parkı için 8 adet, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı İslice Mahallesinde bulunan kapalı pazar yeri için 8 adet olmak üzere toplamda 36 adet koruma özel güvenlik hizmeti satın alınabilmesi için 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun ilgili maddelerine istinaden, Valilik Makamına konu ile ilgili yapılacak müracaatlarda Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Koruma Güvenlik Hizmeti satın alınabilmesi için yapacağımız müracaatlara eklenmek üzere Belediye Meclisince karar alınması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 17): Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarihli nisan ayı 2. birleşimi, 1. oturumunda gündemin 9. Maddesi olarak Trafik Komisyonuna havale edilen Belediyemize ait Kemalöz Mahallesi Pazaryeri, SGK Pazarı, Şekerevleri Pazaryeri, Cuma Pazarı, Halkkonutları Pazarı, Salı Pazarı ve Fatih Mahallesi Pazaryerinin otopark olarak kullanılması konusunun Trafik Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarihli nisan ayı 2. birleşimi, 1. oturumunda gündemin 9. Maddesi olarak Trafik Komisyonuna havale edilen Belediyemize ait Kemalöz Mahallesi Pazaryeri, SGK Pazarı, Şekerevleri Pazaryeri, Cuma Pazarı, Halkkonutları Pazarı, Salı Pazarı ve Fatih Mahallesi Pazaryerinin otopark olarak kullanılması konusunun Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 06.04.2018 Cuma günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.

                
Nurullah CAHAN             Emine YILDIRIM               Sevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı                    Katip                              Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.04.2018