Meclis Karar Özetleri

05.07.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

930
11-07-2018

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.07.2018       PERŞEMBE       17.00              2018               7                    4        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı V. : Akın DEMİR,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

2.Uşak İl Özel İdaresi'nin İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi,  339 ada  39  numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karar bağlanması.
3.Basri MERCAN, Servet MERCAN, Emine MUTLU , Semiha CENGİZ, Timur MUTLU, Ayşen SATIK, Yakup TAŞCAN, Refik ÖZÜDOĞRU, Cesur HASIRCI, Hülya DURKUT ve Safinur YAYLI'nın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1926 Ada 1-2-3-4-5-6-7-11-12  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karar bağlanması.
6.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 25 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
13.(İlave Madde  6): Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih ve 326-327 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Recep İLHAN'ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4202 ada 22 numaralı parselin özel eğitim alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
14.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih ve 324-325 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Süleyman KATRANCI'nın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 2774 ada 1 numaralı parselin park alanı, 2774 ada 2 numaralı parselin ise özel eğitim alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
15.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih ve 328 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İZKA İnşaat Taahhüt Mühendislik Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c13b3a ve K22c13b3b paftalarda 3 numaralı parselde Aİ-4 TAKS=0,40 KAKS=1,60 mesafesi belirlenmiş konut alanı, 11 numaralı parselde ise E=1,20 Yençok=15,50 yapılaşma koşullarında 2. ve 5. Gürgen sokaklardan 10.00 metre, diğer yönlerden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiş özel eğitim alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi  içerisinde Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
16.(İlave Madde 9): TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 3963 ada 1 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde 10): Niyazi TEZCAN, Mustafa TEZCAN ve Eşe BADEM'in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4228 ada 14-15 ve 16 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde 11): İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6.Cambaz Sokak ile 1. Ceviz Sokak arasındaki 6388, 6387, 6377 ve 6376 adaların Belediyemiz ana kanalizasyon hattına göre yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 12): Melek ÇETİN, Hasan Hüseyin KAYMAK, Ayşe DAĞDEVİREN, Gökhan ÖZDEMİR, Nuray PEKER, Muhammed SAYIN, Mehmet KAYNAK ve Mehmet ÇINAR'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 2071 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ''5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi'nin 5136/5375 hissesi bulunan 280 ada 10 numaralı parselin satış izni için Uşak Valiliği'ne taşınmazın satışına izin verilmesi talebine ilişkin 28.05.2018 tarihli dilekçe ve Tapu Senedi örneği ekte gönderildiği, bu konuda bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi'' konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ''5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi'nin 25/54 hissesi bulunan 404 ada 5 numaralı parselin satış izni için Bölme Belediye Başkanlığı'nca doğrudan İçişleri Bakanlığı'na yapılan yazı ve ekleri, İçişleri Bakanlığı'nın 04.04.2018 gün ve Mah. İd. Gn. Md. 7862 sayılı yazıları ekinde alınmakla, ilişikle gönderildiği, bu konuda bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi'' konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 15):Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ''5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa Köyü muhtarlığının taşınmaz satışlarına izin verilmesi taleplerine ilişkin müracaatları ile satışı talep edilen taşınmazlara ait bilgi notu gönderildiği, bu konuda bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; Belediyemiz görüşünün bildirilmesi'' konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması 
23.(İlave Madde 16): Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ''5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa ve Ovademirler Köyü muhtarlıklarının taşınmaz satışlarına izin verilmesi'' konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile görüşülerek karara bağlanması. 
24.(İlave Madde 17): İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 991 ada 4 ve 5 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 18): Belediye Meclisinin 08.05.2018 Tarih ve 337 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Selahattin ÇINAR vekili Umut ÖZYURT'un İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09c paftada, 4236 ada 4-5 ve 6 numaralı parsellerin çok yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 08.05.2018 Tarih ve 337 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Selahattin ÇINAR vekili Umut ÖZYURT'un İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09c1d ve K22c09c4a paftalarda, 4236 ada 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin A-8 ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 7 metre yapı düzeni ve TAKS=0.40 KAKS=1.67 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 01.06.2018 Tarih ve 350 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yücel YILDIRIM vekili Metin KATMAZ'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d paftada, 4126 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin orta yoğunluklu gelişme konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 21): Belediye Meclisinin 01.06.2018 Tarih ve 350 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yücel YILDIRIM vekili Metin KATMAZ'ın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d3a paftada, 4126 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin yapılaşma koşullarının Aİ-4 ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 3 metre yapı düzeni ve TAKS=0.25 KAKS=1.00 olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 22): Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarih 2017/180 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün İlimiz, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ilimizde yapılmakta olan ve yapılması planlanan yapılardan birisine Uşak Adliyesinde şehit yakını olarak hizmetli kadrosunda görev yapan Ali PEHLİVAN’ın, 22 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı esnasında şehit düşen kardeşi Ali PEHLİVAN’ın isminin verilmesi yönünde taleplerinin, İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 23): Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarih 2017/179 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün Diyarbakır-Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca 18 Şubat 2016 tarihinde icra edilen Mayın/EYP araması faaliyeti dönüşünde, Kocaköy-Sur karayolu Ali Bardak Köyü yol ayrımında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi sonucunda şehit düşen, Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik’in isminin Kamu Kurum ve Kuruluşlarca yürütülen projelere (köprü, okul, mahalle, cadde, sokak vb) verilmesi taleplerinin, İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 24): 2018 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısında gündemin 7.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; ilimiz, Fevzi Çakmak mahallesi, İstiklal Caddesi sağında, Keresteciler Caddesi devamı olan Koruluk Caddesi isminin Kazakistan Cumhurbaşkanı, Nursultan Nazarbayev Caddesi olarak değiştirilmesi konusunun İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

2.Uşak İl Özel İdaresi'nin İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi,  339 ada  39  numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Özel İdaresi'nin İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi,  339 ada  39  numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Basri MERCAN, Servet MERCAN, Emine MUTLU , Semiha CENGİZ, Timur MUTLU, Ayşen SATIK, Yakup TAŞCAN, Refik ÖZÜDOĞRU, Cesur HASIRCI, Hülya DURKUT ve Safinur YAYLI'nın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1926 Ada 1-2-3-4-5-6-7-11-12  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Basri MERCAN, Servet MERCAN, Emine MUTLU , Semiha CENGİZ, Timur MUTLU, Ayşen SATIK, Yakup TAŞCAN, Refik ÖZÜDOĞRU, Cesur HASIRCI, Hülya DURKUT ve Safinur YAYLI'nın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1926 Ada 1-2-3-4-5-6-7-11-12  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 25 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 25 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.(İlave Madde  6): Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih ve 326-327 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Recep İLHAN'ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4202 ada 22 numaralı parselin özel eğitim alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Recep İLHAN'ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4202 ada 22 numaralı parselin özel eğitim alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
14.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih ve 324-325 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Süleyman KATRANCI'nın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 2774 ada 1 numaralı parselin park alanı, 2774 ada 2 numaralı parselin ise özel eğitim alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Süleyman KATRANCI'nın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 2774 ada 1 numaralı parselin park alanı, 2774 ada 2 numaralı parselin ise özel eğitim alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih ve 328 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İZKA İnşaat Taahhüt Mühendislik Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c13b3a ve K22c13b3b paftalarda 3 numaralı parselde Aİ-4 TAKS=0,40 KAKS=1,60 mesafesi belirlenmiş konut alanı, 11 numaralı parselde ise E=1,20 Yençok=15,50 yapılaşma koşullarında 2. ve 5. Gürgen sokaklardan 10.00 metre, diğer yönlerden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiş özel eğitim alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına  askı süresi içerisinde Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İZKA İnşaat Taahhüt Mühendislik Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c13b3a ve K22c13b3b paftalarda 3 numaralı parselde Aİ-4 TAKS=0,40 KAKS=1,60 mesafesi belirlenmiş konut alanı, 11 numaralı parselde ise E=1,20 Yençok=15,50 yapılaşma koşullarında 2. ve 5. Gürgen sokaklardan 10.00 metre, diğer yönlerden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiş özel eğitim alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına  askı süresi içerisinde Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.(İlave Madde 9): TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 3963 ada 1 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 3963 ada 1 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
17.(İlave Madde 10): Niyazi TEZCAN, Mustafa TEZCAN ve Eşe BADEM'in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4228 ada 14-15 ve 16 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Niyazi TEZCAN, Mustafa TEZCAN ve Eşe BADEM'in İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4228 ada 14-15 ve 16 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde 11): İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6.Cambaz Sokak ile 1. Ceviz Sokak arasındaki 6388, 6387, 6377 ve 6376 adaların Belediyemiz ana kanalizasyon hattına göre yeniden düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6.Cambaz Sokak ile 1. Ceviz Sokak arasındaki 6388, 6387, 6377 ve 6376 adaların Belediyemiz ana kanalizasyon hattına göre yeniden düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 12): Melek ÇETİN, Hasan Hüseyin KAYMAK, Ayşe DAĞDEVİREN, Gökhan ÖZDEMİR, Nuray PEKER, Muhammed SAYIN, Mehmet KAYNAK ve Mehmet ÇINAR'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 2071 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Melek ÇETİN, Hasan Hüseyin KAYMAK, Ayşe DAĞDEVİREN, Gökhan ÖZDEMİR, Nuray PEKER, Muhammed SAYIN, Mehmet KAYNAK ve Mehmet ÇINAR'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 2071 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 24.maddesinin (İlave Madde 17),  gündemin 20.Maddesinden (İlave Madde 13) önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

24.(İlave Madde 17): İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 991 ada 4 ve 5 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 991 ada 4 ve 5 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye  Başkan V. Akın DEMİR; Gündemin kalan maddelerinin 06.07.2018 Cuma  günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.
               

          Akın DEMİR                        Emine YILDIRIM                Sevgi COŞKUN
         Belediye Başkan V.                     Katip                                   Katip
        (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.07.2018