Meclis Gündemi

05.09.2017 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1825
25-08-2017

…/08/2017

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 05.09.2017 Salı günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.

    Nurullah CAHAN
    Belediye Başkanı 

G ÜNDEM:

1.2017 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1675 ada 18 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Recep İLHAN vekili Sadık KAYABAŞI’nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4202 ada 22 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.Uşak İl Müdürlüğü'nün İlimizin muhtelif mahallelerinde 13 adet trafo yeri düzenlenmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyündeki Kayağıl Köyüstü kaya mezarının tescil edilmesi, taşınmazın 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzenlenmesi yönündeki taleplerin görüşülerek karara bağlanması.
6.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesinde bulunan tescilli Babür Çeşmesinin imar planına işlenmesi yönündeki taleplerin görüşülerek karara bağlanması.
7.10.11.2015 tarih ve 708 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile; 01.10.2012 tarih 690 ve 691 sayılı Belediye Meclisi kararları ile onaylanan revizyon imar planı sınırları içerisinde ilgili mahkeme kararları gerekçeleri doğrultusunda 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması kararı alınmıştır. Bu karara istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
8.11.11.2015 tarih ve 709 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile; Uşak İli, Mücavir alan sınırları içerisinde Uşak Çevre Yolu güzergâhında ve Uşak Ankara Karayolunda toplamda 143 Ha alanda İmar planı revizyonları yapılması kararı alınmıştır. Bu karara istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının görüşülerek karara bağlanması.
9.Şevket BALI'nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, Taşkent Caddesinde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Ömer ÇOŞKUN’un İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2643 adada imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih ve 284 sayılı Belediye Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Zehra ŞENGÜL’ün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1d paftada, 732 ada 426 numaralı parselin bulunduğu adanın köşesinin 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan imar planından önceki haline göre dik olarak çizilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Seyfi TURAN tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

12.Kuyucak Köyü Muhtarı Ali YILDIZ'ın Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kalan, onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Kuyucak Köyü Yerleşik alanının onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları arasında kalan plansız alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı çalışmalarının yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a paftada, 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellere denk gelen imar adasının orta yoğunlukta mevcut konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a3b ve K22c09a3c paftalarda, 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellere denk gelen imar adası için A-3 yapı düzeni, 5.00 metre ön bahçe mesafesi 3.00 metre yan bahçe mesafesi belirlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c10 pafta, 182 ada 5 numaralı parselde sosyal tesis alanı düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, K22c10d1c ve K22c10d1d paftalarda, 182 ada 5 numaralı parselde sosyal tesis alanı (düğün salonu) düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c pafta, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin çok yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c2d pafta, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin E=1.95 Yençok= Serbest yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kurtuluş Mahallesi 5814 ada 1 parselde kayıtlı, imar planında işhanı ve çok katlı otopark alanına isabet eden, bodrum kat 1-2 bağımsız bölüm numaralı depo, zemin kat 4-5-6 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 1.kat 7-8-9 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 2.kat 10-11-12 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 3.kat 13-14-15 bağımsız bölüm numaralı işyeri, 4.kat 16-17-18 bağımsız bölüm numaralı işyeri ve 5.kat 19-20-21 bağımsız bölüm numaralı işyeri niteliğindeki taşınmazların, takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 441 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 441 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 25 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 55 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

23.Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne istinaden şehrimizdeki S Plakalı araçların yetersiz kalmasından dolayı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 2016/566 sayılı kararı ile 20 araçlık servis plakası satışı kabul edilmiş olup, bu sayıya 20 adet daha eklenerek toplamda 40 adet servis plakası ihalesi açılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN "FARKINDALIK SÜRPRİZİ" 01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği UŞAK BELEDİYESİ'NDEN UNUTULMAYACAK HEDİYE 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜM TASARIM YARIŞMASI Uşak Belediyesi'nden Bir Gençlik Projesi 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Satış İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 05.09.2017