Meclis Karar Özetleri

05.09.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

439
12-09-2022

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.09.2022      PAZARTESİ       15.00             2022                 9                   1                   1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN,  Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal  SOLAKHAN, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK,  Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2022 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 4687 ada 1, 2 numaralı parseller, 4686 ada 1, 2 numaralı parseller 4685 ada 1, 2  numaralı parseller 4684 ada 1, 2 ve 4683 ada 18 numaralı parsellerde mülkiyet hattı ile ada kenar çizgisinin uyumlu hale getirilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Soner BAŞER'in; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 549 ada 1 numaralı parselde  plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Serkan BAĞBAKAN, Habibe BAĞBAKAN, İsmail BAĞBAKAN, Rabia AKINCI ve Alaattin  BAĞBAKAN'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 305 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Zafer YILMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 259 ada 6 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması  yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil yaklaşık 20 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesinin Uşak - Ulubey yolu ile bağlantısını sağlayabilmesi adına 15.00 metre genişliğinde yol ile ilgili imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 231 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Dikilitaş – Karaağaç Mahalleleri, K22C08B3C paftada, Dikilitaş Mahallesi, 642 ada 7, 8, 9, 25 ve 26 numaralı parseller ile Karaağaç  Mahallesi, 643 ada 3, 9, 10, 13, 21, 22 ve 23 numaralı parsellerde koruma alanı sınırının imar planına işlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 230 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22C09D4B paftada, 3478 adada park alanının genişletilmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 240 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan, Dikilitaş, Karaağaç, Kurtuluş, İslice ve Durak Mahallelerinde belirlenen adalarda yer alan ticaret alanlarında ‘A1’ işaretlemesi yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 238 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının A. Genel Hükümler Bölümüne 58. Madde olarak; ‘’Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2022 tarih ve 33263 sayılı yazısı ile onaylanan Uşak Belediyesi Havacılık Çalışması hükümlerine uyulacaktır.’’ İbaresi eklenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan plan notu değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 241 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi sınırları içinde, K22C08B paftada 10. Bölge olarak tespit edilen alanda şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 241 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi sınırları içinde, K22C08B paftada 10. Bölge olarak tespit edilen alanda şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 232 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22C08B3C paftada, 611 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 numaralı parseller, 612 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parseller, 610 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller, 161 ada 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16 numaralı parseller ve 162 ada 1, 2, 21, 22, 4, 14, 13, 11, 18, 17 numaralı parsellerde koruma alan sınırının imar planın işlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01.07.2022 Tarih ve 194 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; Kıymet OREL ve Mehmet ERDEM’e vekaleten Mehmet Ali DEMİR ve Nimet SÜZGEN’in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 2594 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01.06.2022 Tarih ve 152 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; Sami YİĞİT, Murat KOÇ, Sultan NACAR, Sultan YİĞİT ve İmren BÜTÜN’e vekaleten Emre BÜTÜN, Necla BAŞARAN, Halil YİĞİT, Gülperi DOĞAN’a vekaleten Serkan DOĞAN, Elvan KOÇ ve Kamil YİĞİT’in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22C08D1B paftada, 107 ada 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 numaralı parsellerde Yencok=9,50 metre yapılaşma koşulunun eklenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarih ve 321 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarih ve 321 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve 221 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi,  6769 ada 1 parsel, 6768 ada 1 numaralı parsel ve tescil harici olan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01.07.2022 Tarih ve 221 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi,  6769 ada 1 parsel, 6768 ada 1 numaralı parsel  ve tescil harici olan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve 196 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; Udaş Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş’nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22C13D2B paftada yer alan park alanında regülatör alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 01.07.2022 Tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Udaş Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş’nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22C13A3C paftada yer alan park alanında regülatör alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 226 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler ve Fatih Mahalleleri sınırlarına dahil yaklaşık 12 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu yapılması yönünde hazırlanan taslağın 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 226 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler ve Fatih Mahalleleri sınırlarına dahil yaklaşık 12 hektar büyüklüğündeki alanda 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  yapılması yönünde hazırlanan taslağın 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 228 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa YELDANLI’nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi,  185 ada 54 numaralı parselde, mesire alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 01.07.2022 Tarih ve 191 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa ARSLAN’ın ; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 304 ada 3 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 177-178 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanarak 10/06/2022 tarihinde askıya çıkarılan; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih ve 67-68 sayılı BMK ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde kabul edilenlere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan 11 (on bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 236 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar alanda 01/06/2022 tarih 158 ve 159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süresi içerisinde 3 (üç) adet yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih 235 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan KESKİN’in; Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 183-184 sayılı kararları ile, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2330 ada 81 numaralı parselde 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan ,1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süreci içerisinde yapılan 5 (beş) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 206 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kazım Serkan ATEŞ, Özkan ATEŞ, Elif ATEŞ, Kazım ATEŞ, Serpil ATALAY, Sibel YİĞİTOĞLU ve Kadriye ATEŞ’e vekaleten Şükrü AYDINER’in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 0 ada 27 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 239 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fatma KILINÇ vekili Yaşar KILINÇ’ın; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 2077 ada 4 ve 16 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve 222 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökhan TEKDEMİR’in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 7016 ada 2 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.Belediyemiz tarafından Bölme mahallesinde yapılan mesire alanı içine mescit yapımı ile ilgili olarak  hayırsever  ile  görüşmeler  yapmak  anlaşmaya  varılması  halinde  hayırseverin belirleyeceği belediyece uygun bulunacak isim/isimlerin verilmesi şartı ile mescit  yapımına ilişkin protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
34.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
35.Belediyemizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulması sebebi ile Müdürlükler arası birim devri gerçekleştirildiğinden ve Özel Kalem Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde yeni iç birimler kurulmasından dolayı, 01.02.2021 tarih ve 55 sayılı Uşak Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinde Ek'te yazılı olduğu şekilde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
36.18.11.2020 tarih ve 2020/960  sayılı Encümen Kararı ile mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)'a ait Fevzi Çakmak Mahallesi 2752 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kamulaştrıılması için karar alınmıştır. İdaremizce mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ)'a ait Fevzi Çakmak Mahallesi 2752 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait ve imar planında Trafo Alanına isabet eden  Kemalöz Mahallesi 4311 ada 1 parsel numaralı taşınmazın takası talep edilmiş olup,  TEDAŞ Genel Müdürlüğüce 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 26. maddesi kapsamında taraflarca herhangi bir fark bedel gözetmeksizin karşılıklı olarak takas edilmesi yönünde karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye kanununun 18-e Maddesi gereği Mülkiyeti belediyemize ait olan Kemalöz Mahallesi 4311 ada 1 parsel numaralı taşınmazın takas (trampa) edilebilmesi Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
37.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih 2022/256 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  isim  verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.Avusturya  ATIB  Fulpmes  Derneği  tarafından  Fulpmes  Şehrinde  29.09.2022-03.10.2022 tarihlerinde yapılacak olan UŞAK'lılar  gecesine Belediye Başkanı,  Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyetin  görevlendirilmesi,  harcırah  ve  masraflarının karşılanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
39.Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarih ve 121 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hilmi YEŞİLÇİÇEK'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi 181 ada 1 numaralı parselde nazım imar planında belirtilen orman alanından çıkarılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
40.Çevre  Mahallesi  45  nolu  bölgede  yapılan  18.  madde  uygulaması  davacı  Hasan Saraçoğlunun İdare  Mahkemesine  açtığı  dava  sonucunun  iptal  edildiği, bu  bölgede  davacı  ve hissedarlarından Çevre Mahallesi 217 ada 3 ve 4 nolu  parseller, 219 ada 1 ve 2 nolu parseller, Ramazan Türkmen 113,27 m., Hasan Saraçoğlu 158,95 m., Cemal ÖZGÜR 118,29 m., İzzet GÖKTAŞ 135,17 m. olmak üzere toplam 525,68 m. hisseli yerleri olduğu, Bu yerlerine karşılık İdaremize ait yerlerden mümkünse müstakil imar parseli verilmek suretiyle takas/trampa yapılması istenildiği, 5393  sayılı  Belediye  kanununun  18-e  Maddesi  gereği  Mülkiyeti  Belediyemize  ait  olan taşınmazlardan  satın  alma,  takas  (trampa)  edilebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
41.(İlave Madde 1): Belediyemiz tarafından Sarayaltı Mahallesinde bulunan imar planında belediye hizmet alanı olan 4.399 m2 taşınmaz üzerine çok amaçlı salon inşaatı yapılması planlanmaktadır.  Bu sebeple inşaatın kısmen  yada  tamamen  yaptırılması  hususunda  hayırsever/hayırseverler  ile  görüşmeler  yapmak, anlaşmaya varılması halinde hayırsever/hayırseverler ile mutabık kalınan konularda protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
42.(İlave Madde 2): İlimiz,  Merkez,  Elmalıdere  Mahallesi,  418  adada  plan  değişikliği  yapılması  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
43.(İlave Madde 3): Uşak Belediyesi 2022 Yılı Gelir Tarifesinde bulunan su ücretlerinin ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Halk Ekmek Fırınında satılan ekmek fiyatlarının güncellenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
44.(İlave Madde 4): Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi doğrultusunda şehir içi belediye denetimli özel halk otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
45.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Eylül ayı toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; Zafer YILMAZ’ın; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi 259 ada 6 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
46.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Eylül ayı toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, sınırlarına dahil yaklaşık 20 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
47.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Eylül ayı toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, sınırlarına dahil yaklaşık 20 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
48.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Eylül ayı toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi okullar bölgesinin, Uşak-Ulubey yolu ile bağlantısının sağlanabilmesi adına 15.00 metre genişliğinde yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
49.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Eylül ayı toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi okullar bölgesinin, Uşak-Ulubey yolu ile bağlantısının sağlanabilmesi adına 15.00 metre genişliğinde yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.


K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2022 Ağustos  ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 4687 ada 1, 2 numaralı parseller, 4686 ada 1, 2 numaralı parseller 4685 ada 1, 2  numaralı parseller 4684 ada 1, 2 ve 4683 ada 18 numaralı parsellerde mülkiyet hattı ile ada kenar çizgisinin uyumlu hale getirilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 4687 ada 1, 2 numaralı parseller, 4686 ada 1, 2 numaralı parseller 4685 ada 1, 2  numaralı parseller 4684 ada 1, 2 ve 4683 ada 18 numaralı parsellerde mülkiyet hattı ile ada kenar çizgisinin uyumlu hale getirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Soner BAŞER'in; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 549 ada 1 numaralı parselde  plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Soner BAŞER'in; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 549 ada 1 numaralı parselde  plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Serkan BAĞBAKAN, Habibe BAĞBAKAN, İsmail BAĞBAKAN, Rabia AKINCI ve Alaattin  BAĞBAKAN'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 305 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Serkan BAĞBAKAN, Habibe BAĞBAKAN, İsmail BAĞBAKAN, Rabia AKINCI ve Alaattin  BAĞBAKAN'ın; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 305 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Zafer YILMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 259 ada 6 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması  yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Zafer YILMAZ'ın; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 259 ada 6 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması  yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil yaklaşık 20 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi sınırına dahil yaklaşık 20 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesinin Uşak - Ulubey yolu ile bağlantısını sağlayabilmesi adına 15.00 metre genişliğinde yol ile ilgili imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesinin Uşak - Ulubey yolu ile bağlantısını sağlayabilmesi adına 15.00 metre genişliğinde yol ile ilgili imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 231 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Dikilitaş – Karaağaç Mahalleleri, K22C08B3C paftada, Dikilitaş Mahallesi, 642 ada 7, 8, 9, 25 ve 26 numaralı parseller ile Karaağaç  Mahallesi, 643 ada 3, 9, 10, 13, 21, 22 ve 23 numaralı parsellerde koruma alanı sınırının imar planına işlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Merkez, Dikilitaş – Karaağaç Mahalleleri, K22C08B3C paftada, Dikilitaş Mahallesi, 642 ada 7, 8, 9, 25 ve 26 numaralı parseller ile Karaağaç  Mahallesi, 643 ada 3, 9, 10, 13, 21, 22 ve 23 numaralı parsellerde koruma alanı sınırının imar planına işlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 230 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22C09D4B paftada, 3478 adada park alanının genişletilmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Merkez, Fatih Mahallesi, K22C09D4B paftada, 3478 adada park alanının genişletilmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 240 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan, Dikilitaş, Karaağaç, Kurtuluş, İslice ve Durak Mahallelerinde belirlenen adalarda yer alan ticaret alanlarında ‘A1’ işaretlemesi yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu   İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan, Dikilitaş, Karaağaç, Kurtuluş, İslice ve Durak Mahallelerinde belirlenen adalarda yer alan ticaret alanlarında ‘A1’ işaretlemesi yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 238 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının A. Genel Hükümler Bölümüne 58. Madde olarak; ‘’Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2022 tarih ve 33263 sayılı yazısı ile onaylanan Uşak Belediyesi Havacılık Çalışması hükümlerine uyulacaktır.’’ İbaresi eklenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan plan notu değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının A. Genel Hükümler Bölümüne 58. Madde olarak; ‘’Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2022 tarih ve 33263 sayılı yazısı ile onaylanan Uşak Belediyesi Havacılık Çalışması hükümlerine uyulacaktır.’’ İbaresi eklenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan plan notu değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 241 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi sınırları içinde, K22C08B paftada 10. Bölge olarak tespit edilen alanda şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi sınırları içinde, K22C08B paftada 10. Bölge olarak tespit edilen alanda şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 241 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi sınırları içinde, K22C08B paftada 10. Bölge olarak tespit edilen alanda şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi sınırları içinde, K22C08B paftada 10. Bölge olarak tespit edilen alanda şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 232 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22C08B3C paftada, 611 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 numaralı parseller, 612 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parseller, 610 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller, 161 ada 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16 numaralı parseller ve 162 ada 1, 2, 21, 22, 4, 14, 13, 11, 18, 17 numaralı parsellerde koruma alan sınırının imar planın işlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22C08B3C paftada, 611 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 numaralı parseller, 612 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parseller, 610 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller, 161 ada 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16 numaralı parseller ve 162 ada 1, 2, 21, 22, 4, 14, 13, 11, 18, 17 numaralı parsellerde koruma alan sınırının imar planın işlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 01.07.2022 Tarih ve 194 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; Kıymet OREL ve Mehmet ERDEM’e vekaleten Mehmet Ali DEMİR ve Nimet SÜZGEN’in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 2594 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kıymet OREL ve Mehmet ERDEM’e vekaleten Mehmet Ali DEMİR ve Nimet SÜZGEN’in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 2594 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 9 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 01.06.2022 Tarih ve 152 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; Sami YİĞİT, Murat KOÇ, Sultan NACAR, Sultan YİĞİT ve İmren BÜTÜN’e vekaleten Emre BÜTÜN, Necla BAŞARAN, Halil YİĞİT, Gülperi DOĞAN’a vekaleten Serkan DOĞAN, Elvan KOÇ ve Kamil YİĞİT’in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22C08D1B paftada, 107 ada 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 numaralı parsellerde Yencok=9,50 metre yapılaşma koşulunun eklenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sami YİĞİT, Murat KOÇ, Sultan NACAR, Sultan YİĞİT ve İmren BÜTÜN’e vekaleten Emre BÜTÜN, Necla BAŞARAN, Halil YİĞİT, Gülperi DOĞAN’a vekaleten Serkan DOĞAN, Elvan KOÇ ve Kamil YİĞİT’in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22C08D1B paftada, 107 ada 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 numaralı parsellerde Yencok=9,50 metre yapılaşma koşulunun eklenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 9 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarih ve 321 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarih ve 321 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. İmar uygulama bölgesi olarak bilinen alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve 221 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi,  6769 ada 1 parsel, 6768 ada 1 numaralı parsel ve tescil harici olan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi,  6769 ada 1 parsel, 6768 ada 1 numaralı parsel ve tescil harici olan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 9 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 01.07.2022 Tarih ve 221 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi,  6769 ada 1 parsel, 6768 ada 1 numaralı parsel  ve tescil harici olan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi,  6769 ada 1 parsel, 6768 ada 1 numaralı parsel  ve tescil harici olan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 9 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
21.Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve 196 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; Udaş Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş’nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22C13D2B paftada yer alan park alanında regülatör alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Udaş Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş’nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22C13D2B paftada yer alan park alanında regülatör alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.Belediye Meclisinin 01.07.2022 Tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Udaş Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş’nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22C13A3C paftada yer alan park alanında regülatör alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Udaş Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş’nin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22C13A3C paftada yer alan park alanında regülatör alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 226 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler ve Fatih Mahalleleri sınırlarına dahil yaklaşık 12 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu yapılması yönünde hazırlanan taslağın 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler ve Fatih Mahalleleri sınırlarına dahil yaklaşık 12 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu yapılması yönünde hazırlanan taslağın 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 226 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler ve Fatih Mahalleleri sınırlarına dahil yaklaşık 12 hektar büyüklüğündeki alanda 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  yapılması yönünde hazırlanan taslağın 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler ve Fatih Mahalleleri sınırlarına dahil yaklaşık 12 hektar büyüklüğündeki alanda 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  yapılması yönünde hazırlanan taslağın 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 228 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa YELDANLI’nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi,  185 ada 54 numaralı parselde, mesire alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa YELDANLI’nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi,  185 ada 54 numaralı parselde, mesire alanı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Belediye Meclisinin 01.07.2022 Tarih ve 191 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa ARSLAN’ın ; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 304 ada 3 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa ARSLAN’ın ; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 304 ada 3 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 177-178 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanarak 10/06/2022 tarihinde askıya çıkarılan; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih ve 67-68 sayılı BMK ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde kabul edilenlere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan 11 (on bir) adet itiraz  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 177-178 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanarak 10/06/2022 tarihinde askıya çıkarılan; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih ve 67-68 sayılı BMK ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde kabul edilenlere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan 11 (on bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 9 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
28.Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 236 sayılı İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar alanda 01/06/2022 tarih 158 ve 159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süresi içerisinde 3 (üç) adet yapılan itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar alanda 01/06/2022 tarih 158 ve 159 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süresi içerisinde 3 (üç) adet yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
29.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih 235 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan KESKİN’in; Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 183-184 sayılı kararları ile, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2330 ada 81 numaralı parselde 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan ,1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süreci içerisinde yapılan 5 (beş) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ramazan KESKİN’in; Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 183-184 sayılı kararları ile, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2330 ada 81 numaralı parselde 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan ,1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süreci içerisinde yapılan 5 (beş) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 9 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30.Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 206 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kazım Serkan ATEŞ, Özkan ATEŞ, Elif ATEŞ, Kazım ATEŞ, Serpil ATALAY, Sibel YİĞİTOĞLU ve Kadriye ATEŞ’e vekaleten Şükrü AYDINER’in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 0 ada 27 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kazım Serkan ATEŞ, Özkan ATEŞ, Elif ATEŞ, Kazım ATEŞ, Serpil ATALAY, Sibel YİĞİTOĞLU ve Kadriye ATEŞ’e vekaleten Şükrü AYDINER’in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 0 ada 27 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.


Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

Üyelerden Selçuk TOKER ve Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.

31.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 239 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fatma KILINÇ vekili Yaşar KILINÇ’ın; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 2077 ada 4 ve 16 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatma KILINÇ vekili Yaşar KILINÇ’ın; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi, 2077 ada 4 ve 16 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve 222 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökhan TEKDEMİR’in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 7016 ada 2 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağı  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gökhan TEKDEMİR’in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 7016 ada 2 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının  tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Yasin YAVUZ, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 4 ret  oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
33.Belediyemiz tarafından Bölme mahallesinde yapılan mesire alanı içine mescit yapımı ile ilgili olarak  hayırsever  ile  görüşmeler  yapmak  anlaşmaya  varılması  halinde  hayırseverin belirleyeceği belediyece uygun bulunacak isim/isimlerin verilmesi şartı ile mescit  yapımına ilişkin protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz tarafından Bölme mahallesinde yapılan mesire alanı içine mescit yapımı ile ilgili olarak  hayırsever  ile  görüşmeler  yapmak  anlaşmaya  varılması  halinde  hayırseverin belirleyeceği belediyece uygun bulunacak isim/isimlerin verilmesi şartı ile mescit  yapımına ilişkin protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 8 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
35.Belediyemizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulması sebebi ile Müdürlükler arası birim devri gerçekleştirildiğinden ve Özel Kalem Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde yeni iç birimler kurulmasından dolayı, 01.02.2021 tarih ve 55 sayılı Uşak Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulması sebebi ile Müdürlükler arası birim devri gerçekleştirildiğinden ve Özel Kalem Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde yeni iç birimler kurulmasından dolayı, 01.02.2021 tarih ve 55 sayılı Uşak Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36.18.11.2020 tarih ve 2020/960  sayılı Encümen Kararı ile mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)'a ait Fevzi Çakmak Mahallesi 2752 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması için karar alınmıştır. İdaremizce mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ)'a ait Fevzi Çakmak Mahallesi 2752 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait ve imar planında Trafo Alanına isabet eden  Kemalöz Mahallesi 4311 ada 1 parsel numaralı taşınmazın takası talep edilmiş olup,  TEDAŞ Genel Müdürlüğüce 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 26. maddesi kapsamında taraflarca herhangi bir fark bedel gözetmeksizin karşılıklı olarak takas edilmesi yönünde karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye kanununun 18-e Maddesi gereği Mülkiyeti belediyemize ait olan Kemalöz Mahallesi 4311 ada 1 parsel numaralı taşınmazın takas (trampa) edilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 18.11.2020 tarih ve 2020/960  sayılı Encümen Kararı ile mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)'a ait Fevzi Çakmak Mahallesi 2752 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması için karar alınmıştır. İdaremizce mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ)'a ait Fevzi Çakmak Mahallesi 2752 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait ve imar planında Trafo Alanına isabet eden  Kemalöz Mahallesi 4311 ada 1 parsel numaralı taşınmazın takası talep edilmiş olup,  TEDAŞ Genel Müdürlüğüce 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 26. maddesi kapsamında taraflarca herhangi bir fark bedel gözetmeksizin karşılıklı olarak takas edilmesi yönünde karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye kanununun 18-e Maddesi gereği Mülkiyeti belediyemize ait olan Kemalöz Mahallesi 4311 ada 1 parselin yeniden değer tespitinin yapılarak 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 26. maddesi kapsamında bedeli karşılığında karşılıklı olarak takas edilmesi yönünde Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL’in 1 ret, Tolga PİRİNÇCİ,  Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve 7 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
37.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih 2022/256 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  isim  verilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  isim  verilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
38.Avusturya  ATIB  Fulpmes  Derneği  tarafından  Fulpmes  Şehrinde  29.09.2022-03.10.2022 tarihlerinde yapılacak olan UŞAK'lılar  gecesine Belediye Başkanı,  Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyetin  görevlendirilmesi,  harcırah  ve  masraflarının karşılanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Avusturya  ATIB  Fulpmes  Derneği  tarafından  Fulpmes  Şehrinde  28.09.2022-03.10.2022 tarihlerinde yapılacak olan UŞAK'lılar  gecesine   katılmak, tarihi ve kültürel mekanların görülmesi, alt yapı ve üst yapı faaliyetlerinin Belediyecilik açısından değerlendirilmesi için Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN ve Ak Parti gurup başkanı Kemal SOLAKHAN’nın sunduğu listedeki Meclis üyelerinin görevlendirilmelerine, harcırah ve masraflarının karşılanmasına ve hizmet pasaportu alınması                                                     teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ,  Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve 7 çekimser oyuna karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
39.Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarih ve 121 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hilmi YEŞİLÇİÇEK'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi 181 ada 1 numaralı parselde nazım imar planında belirtilen orman alanından çıkarılması talebi  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hilmi YEŞİLÇİÇEK'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi 181 ada 1 numaralı parselde nazım imar planında belirtilen orman alanından çıkarılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
40. Çevre  Mahallesi  45  nolu  bölgede  yapılan  18.  madde  uygulaması  davacı  Hasan Saraçoğlunun İdare  Mahkemesine  açtığı  dava  sonucunun  iptal  edildiği, bu  bölgede  davacı  ve hissedarlarından Çevre Mahallesi 217 ada 3 ve 4 nolu  parseller, 219 ada 1 ve 2 nolu parseller, Ramazan Türkmen 113,27 m., Hasan Saraçoğlu 158,95 m., Cemal ÖZGÜR 118,29 m., İzzet GÖKTAŞ 135,17 m. olmak üzere toplam 525,68 m. hisseli yerleri olduğu, Bu yerlerine karşılık İdaremize ait yerlerden mümkünse müstakil imar parseli verilmek suretiyle takas/trampa yapılması istenildiği, 5393  sayılı  Belediye  kanununun  18-e  Maddesi  gereği  Mülkiyeti  Belediyemize  ait  olan taşınmazlardan  satın  alma,  takas  (trampa)  edilebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Çevre  Mahallesi  45  nolu  bölgede  yapılan  18.  madde  uygulaması  davacı  Hasan Saraçoğlunun İdare  Mahkemesine  açtığı  dava  sonucunun  iptal  edildiği, bu  bölgede  davacı  ve hissedarlarından Çevre Mahallesi 217 ada 3 ve 4 nolu  parseller, 219 ada 1 ve 2 nolu parseller, Ramazan Türkmen 113,27 m., Hasan Saraçoğlu 158,95 m., Cemal ÖZGÜR 118,29 m., İzzet GÖKTAŞ 135,17 m. olmak üzere toplam 525,68 m. hisseli yerleri olduğu, Bu yerlerine karşılık İdaremize ait yerlerden mümkünse müstakil imar parseli verilmek suretiyle takas/trampa yapılması istenildiği, 5393  sayılı  Belediye  kanununun  18-e  Maddesi  gereği  Mülkiyeti  Belediyemize  ait  olan taşınmazlardan  satın  alma,  takas  (trampa)  edilebilmesi  için  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 8 çekimser oyuna karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
41.(İlave Madde 1): Belediyemiz tarafından Sarayaltı Mahallesinde bulunan imar planında belediye hizmet alanı olan 4.399 m2 taşınmaz üzerine çok amaçlı salon inşaatı yapılması planlanmaktadır.  Bu sebeple inşaatın kısmen  yada  tamamen  yaptırılması  hususunda  hayırsever/hayırseverler  ile  görüşmeler  yapmak, anlaşmaya varılması halinde hayırsever/hayırseverler ile mutabık kalınan konularda protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediyemiz tarafından Sarayaltı Mahallesinde bulunan imar planında belediye hizmet alanı olan 4.399 m2 taşınmaz üzerine çok amaçlı salon inşaatı yapılması planlanmaktadır.  Bu sebeple inşaatın kısmen  yada  tamamen  yaptırılması  hususunda  hayırsever/hayırseverler  ile  görüşmeler  yapmak, anlaşmaya varılması halinde hayırsever/hayırseverler ile mutabık kalınan konularda protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
42.(İlave Madde 2): İlimiz,  Merkez,  Elmalıdere  Mahallesi,  418  adada  plan  değişikliği  yapılması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz,  Merkez,  Elmalıdere  Mahallesi,  418  adada  plan  değişikliği  yapılması  konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
43.(İlave Madde 3): Uşak Belediyesi 2022 Yılı Gelir Tarifesinde bulunan su ücretlerinin ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Halk Ekmek Fırınında satılan ekmek fiyatlarının güncellenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak Belediyesi 2022 Yılı Gelir Tarifesinde bulunan su ücretlerinin ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesi olan Halk Ekmek Fırınında satılan ekmek fiyatlarının güncellenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
44.(İlave Madde 4): Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi doğrultusunda şehir içi belediye denetimli özel halk otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi doğrultusunda şehir içi belediye denetimli özel halk otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 8 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
45.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Eylül ayı toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; Zafer YILMAZ’ın; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi 259 ada 6 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Zafer YILMAZ’ın; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi 259 ada 6 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
46.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Eylül ayı toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, sınırlarına dahil yaklaşık 20 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, sınırlarına dahil yaklaşık 20 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 8 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
47.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Eylül ayı toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, sınırlarına dahil yaklaşık 20 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, sınırlarına dahil yaklaşık 20 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 8 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
48.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Eylül ayı toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi okullar bölgesinin, Uşak-Ulubey yolu ile bağlantısının sağlanabilmesi adına 15.00 metre genişliğinde yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi okullar bölgesinin, Uşak-Ulubey yolu ile bağlantısının sağlanabilmesi adına 15.00 metre genişliğinde yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 8 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
49.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 2022 yılı, Eylül ayı toplantısının 1.Birleşim, 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi okullar bölgesinin, Uşak-Ulubey yolu ile bağlantısının sağlanabilmesi adına 15.00 metre genişliğinde yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi okullar bölgesinin, Uşak-Ulubey yolu ile bağlantısının sağlanabilmesi adına 15.00 metre genişliğinde yol düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 8 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2022 Ekim ayı Meclis Toplantısının 05.10.2022 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2022 Eylül ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

Mehmet ÇAKIN                  Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı                  Katip                            Katip
(Meclis Başkanı)
           
           
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 01.12.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 16.11.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Bir Tesiste Daha Temel Attı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN BİR GÜNDE İKİ AÇILIŞ BİR TEMEL ATMA BİR TANITIM PROGRAMI 01.11.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ YENİ EKİPMANLARLA GÜCÜNE GÜÇ KATTI 01.11.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı BELEDİYEMİZ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE 3D YAZICI ALIMI 13 adet Taşınmazın Kira İhale İlanı - 04/11/2022 UŞAK BELEDİYESİ BİR PROJENİN DAHA TEMELİNİ ATTI
belediye karar meclis İlanı Özetleri 05.09.2022 Tarihli