Meclis Karar Özetleri

05.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1168
15-10-2018
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.10.2018        CUMA               17.00              2018             10                    5        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkan V. Zeki ERCEL Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Özer ERKEK, Hasan ERDOĞAN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

8.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı 362 m² taşınmazın tamamını, PTT Baş Müdürlüğü 11.09.2018 tarih ve 29404938-840-2068 sayılı dilekçesinde tahsis süresinin 1 (bir) yıl uzatılması için talep etmişlerdir. 2017 yılı için 06.01.2017 tarih ve 2017/94 sayılı meclis kararı ile tahsis süresi 1 (bir) yıl uzatılmış ve aylık 1.300,00 TL'den yıllık toplam 15.600,00 TL bedel alınmasına ve bir seferde yatırmak üzere karar alınmıştır. Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 44 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 58 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 58 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde 7): Murat AZİZLERLİOĞLU’nun İlimiz Merkez, Bölme, Köyü, 618 ada 1 numaralı parsel, 644 ada 1, 3, 4, 7 numaralı parseller, 648 ada 25, 29 numaralı parsellerde Karaağaç Köyü, 166 numaralı parsellerde ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 8): Cengiz KÜÇÜK’ün İlimiz Merkez, Karaağaç Köyü, 166 numaralı parselde ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d paftada, 82 ada 30 numaralı parselin işlevinin kamu hizmet alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a pafta, 82 ada 30 numaralı parselde, A-2 TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi, alanda kentin ihtiyacına yönelik 3 adet eğitim tesis alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi, alanda kentin ihtiyacına yönelik 3 adet eğitim tesis alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin yüksek yoğunlukta mevcut konut alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin B-4 yapı düzeninde konut alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 15): Süleyman ERKAN’ın İlimiz Merkez Kayağıl Köyü 447 numaralı parselde ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

8.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı 362 m² taşınmazın tamamını, PTT Baş Müdürlüğü 11.09.2018 tarih ve 29404938-840-2068 sayılı dilekçesinde tahsis süresinin 1 (bir) yıl uzatılması için talep etmişlerdir. 2017 yılı için 06.01.2017 tarih ve 2017/94 sayılı meclis kararı ile tahsis süresi 1 (bir) yıl uzatılmış ve aylık 1.300,00 TL'den yıllık toplam 15.600,00 TL bedel alınmasına ve bir seferde yatırmak üzere karar alınmıştır. Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı 362 m² taşınmazın tamamının, PTT Baş Müdürlüğüne Müdürlükten geldiği şekliyle aylık 1.500,00 TL.den aynı şartlarda 1 (Bir) yıl süreyle tahsis edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 33 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Trafik Komisyonunca reddedilen 33 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 58 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 58 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde 7): Murat AZİZLERLİOĞLU’nun İlimiz Merkez, Bölme, Köyü, 618 ada 1 numaralı parsel, 644 ada 1, 3, 4, 7 numaralı parseller, 648 ada 25, 29 numaralı parsellerde Karaağaç Köyü, 166 numaralı parsellerde ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Murat AZİZLERLİOĞLU’nun İlimiz Merkez, Bölme, Köyü, 618 ada 1 numaralı parsel, 644 ada 1, 3, 4, 7 numaralı parseller, 648 ada 25, 29 numaralı parsellerde Karaağaç Köyü, 166 numaralı parsellerde ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 8): Cengiz KÜÇÜK’ün İlimiz Merkez, Karaağaç Köyü, 166 numaralı parselde ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Cengiz KÜÇÜK’ün İlimiz Merkez, Karaağaç Köyü, 166 numaralı parselde ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d paftada, 82 ada 30 numaralı parselin işlevinin kamu hizmet alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d paftada, 82 ada 30 numaralı parselin işlevinin kamu hizmet alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a pafta, 82 ada 30 numaralı parselde, A-2 TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a pafta, 82 ada 30 numaralı parselde, A-2 TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi, alanda kentin ihtiyacına yönelik 3 adet eğitim tesis alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi, alanda kentin ihtiyacına yönelik 3 adet eğitim tesis alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER ve Necmi DURSUN’un 10 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
23.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi, alanda kentin ihtiyacına yönelik 3 adet eğitim tesis alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi, alanda kentin ihtiyacına yönelik 3 adet eğitim tesis alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL ve Necmi DURSUN’un 11 çekimser oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Arslan ÖZKAN oy kullanmamıştır.)
24.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin yüksek yoğunlukta mevcut konut alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin yüksek yoğunlukta mevcut konut alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL ve Necmi DURSUN’un 11 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
25.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin B-4 yapı düzeninde konut alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin B-4 yapı düzeninde konut alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL ve Necmi DURSUN’un 11 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Nevzat YILMAZ ve Arslan ÖZKAN oy kullanmamıştır.)
26.(İlave Madde 15): Süleyman ERKAN’ın İlimiz Merkez Kayağıl Köyü 447 numaralı parselde ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Süleyman ERKAN’ın İlimiz Merkez Kayağıl Köyü 447 numaralı parselde ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
          
2018  Kasım ayı Meclis Toplantısının 01.11.2018  Perşembe günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkan V. Zeki ERCEL; 2018 Ekim ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

            Zeki ERCEL                           Sevgi COŞKUN
           Belediye Başkan V.                      Katip             

           (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜM TASARIM YARIŞMASI Uşak Belediyesi'nden Bir Gençlik Projesi 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Satış İlanı 01.02.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.02.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (1) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Uşak Belediyesi'nden Çocuklara Büyük Müjde UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SU TASARRUFU İÇİN ANLAMLI PROJE 04.01.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.10.2018