Meclis Karar Özetleri

05.10.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

445
12-10-2022

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ               GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
05.10.2022      ÇARŞAMBA       15.00             2022                 10                   1                   1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı V. (Meclis Başkanı) : Gökhan YALÇIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal  SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2022 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına Fahri POLAT ve Serdar SAĞIROĞLU'nun İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 271 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih 251 ve 252 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, yaklaşık 24 hektar alanda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün 31/05/2022 tarihli görüşüne istinaden hazırlanan  1/5000  ölçekli  nazım  imar  planı  revizyonu  ve  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Şerif Özhan HACIM ve Şerif Özhan HACIM'a vekaleten Av. Ahmet ÇOBAN,  Av.  Emin  COŞKUN,  Av.  Berna  ALP  ÖZÇAKA  tarafından  yapılan  1  (bir)  adet  itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 253 ve 254 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde; İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan SAVAŞ ve İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit ALP tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 249 ve 250 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Uğuz AKBULUT tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Raife AKINCI'nın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü 7025 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi yaklaşık 7 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi yaklaşık 30 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Polsar Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi Çetin ÇEKÇEK'in İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılması yönünde plan değişikliği  talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, yaklaşık 10 hektar alanda, 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 09.08.2022 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı doğrultusunda alt ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Ali DEMİR'in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1913 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2753 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
14.Engin  ÖREN'in  İlimiz,  Merkez,  Fevzi  Çakmak Mahallesi 3665 ada 22 numaralı parselinde açık otopark talebi ve iş yeri ruhsatı alması için gerekli olan trafik komisyonu görüşü yazısı ve taşınabilir kabinin yerleşimine izin talep edilmektedir. Uşak İli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları'nın 20. maddesine istinaden konunun görüşülerek karara bağlanması.
15.İlimiz, Merkez, Beylerhan ve Eskisaray Köyleri sınırlarında, güney çevreyolu ve Tekstil OSB arasında kalan güzergahta kamulaştırma sınırının Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden geldiği şekliyle imar planlarına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 227 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Sabahattin YILDIZ ve Birol TURAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c08a4d paftada, 3238 ada 2 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 227 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c14a1d paftada, 1702 ada 1 ve 2 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 190 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İsmet CARAN'ın;  İlimiz,  Merkez,  Çınarcık  Köyü ,  K22c06b3c  paftada,  133  ada 41  parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 154 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c paftada, 755 ada 243 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 154 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c ve K22c08c2d paftada, 755 ada 243 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 297sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökhan TEKDEMİR'in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi , K22c08a4c ve K22c08a4d paftada, 7016 ada 2 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 237 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Özel İlgi Eğitim Hiz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Ştd. Şti. adına Murat KAHRİMAN'ın; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi , K22c09a paftada, 235 ada 1 parsel, 6975 ada 1 parsel, 6976 ada 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 237 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Özel İlgi Eğitim Hiz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Ştd. Şti. adına Murat KAHRİMAN'ın; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi , K22c14a4b paftada, 235 ada 1 parsel, 6975 ada 1 parsel, 6976 ada 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 267 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c1b ve K22c09c2a paftada, 4687 ada 1, 2 parseller , 4686 ada 1, 2 parseller, 4685 ada 1, 2  parseller, 4684 ada 1,2 parseller ve 4683 ada 18 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 233 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; MBA Taahhüt İnşaat Sanayı Ticaret Limited Şirketi adına, Bilal AYDIN ve Murat KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c15a1d paftada, 156 ada 11 ve 17  numaralı parsellerde  1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 223 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet KARAKUŞ, Cemal KARAKUŞ, Güler ESER, Hörü KARAKUŞ, Sultan KOCABAŞ, Döndü KARAKUŞ, Coşkun KARAKUŞ, Ali KARAKUŞ ve Mukaddes CEYLAN adına vekaleten Musa Samet HANÇER'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1c ve K22c13b2d paftada, 106 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 192 sayılı ile kararı İmar Komisyonuna havale edilen;  Yıldıray KUMLU'ya vekaleten Fatma ÖZTÜRK'ün; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13d2b paftada, 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde  1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediyemiz Ücret Tarifesinde uygulanmakta olan Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi (EK-1) ve Ticari Araç Reklam İzin Belgesi ( EK-2) ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) sayılı Boş ve (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediyemizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulması sebebi ile Müdürlükler arası birim devri gerçekleştirildiğinden ve Özel Kalem Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde yeni iç birimler kurulmasından dolayı, 01.02.2021 tarih ve 55 sayılı Uşak Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediyemiz ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında yoksullara mikro kredi verilmesine yönelik ortak proje gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bu sebeple ortak proje hazırlanması, anlaşmaya varılması halinde  mutabık  kalınan  konularda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediyemize tahsisli  Millet Bahçesi içinde bulunan eski Kız Meslek Lisesi olarak kullanılmış binanın restorasyonunun yapılması planlanmaktadır.  Bu sebeple restorasyonun yapılması ve tefrişatı ile birlikte  belediyemize  teslim  edilmesi  hususunda  hayırsever/hayırseverler  ile  görüşmeler  yapmak, anlaşmaya varılması halinde hayırsever/hayırseverler ile mutabık kalınan konularda protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33.Uşak Organize Sanayi Bölgesi 3. Genişleme Alanının  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden gelen 13/09/2022 tarih ve E-57540384-453.04-4013443 sayılı yazı ile imar planının onaylandığı, onaylanan imar planı içerisinde kalan mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Ürünköy 152 ada 25 parsel numralı 2316,98 m2 yüzölçümlü tarlanın  Uşak Organize Sanayi Bölgesi adına 01/03/2021 tarih ve 91 sayılı Belediye Meclis Kararında belirlenen birim fiyatı 40 TL/m2  den toplam 92.679,20 TL bedel üzerinden satın alınması talep edildiği, İlgili talebin değerlendirilerek 01/03/2021 tarih ve 91 sayılı Belediye Meclis Kararında belirlenen birim fiyatı 40 TL/m2  den toplam 92.679,20 TL bedel üzerinden satın alınıp alınamayacağı konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
34.(İlave Madde 1): Belediye Encümeninin 16/09/2022 tarih ve 2022/641 sayılı kararıyla ATIB  Derneği olarak 28 Eylül - 03 Ekim 2022 tarihlerinde Avusturya Fulpmeste yapılacak olan Uşaklılar  gününe katılmak üzere, Özel Kalem Müdürü Ahmet UĞUZ, Fen İşleri Müdür V.  Emre KOCABIYIK, Mezarlık İşleri Müdür V. Kemal ALKAN, Temizlik İşleri Müdürü Fatih ÖZTÜRK, Mali Hizmetler Müdürü Önder YILDIZ, İmar  ve  Şehircilik  Müdür  V.  Mehmet  ÇAKMAK,  Sözleşmeli  Tekniker  İsmail  Melih ATASORKUN, Sözleşmeli Teknisyen Gökhan TETİK  görevlendirilmiştir. Olağan Meclis Toplantısı tarihi  dışında  gerçekleştiği  ve  yurt  dışı  görevlendirilmesi  olduğundan dolayı Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
35.(İlave Madde 2): Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı'nın yazısında; Uşak İli, Merkez Karaağaç Mahallesi, 700 konut projesi kapsamında yapımı devam eden projede trafo alanı ihtiyacı oluştuğundan alanda 2 adet trafo alanı ayrılmasına  yönelik  plan  değişikliği  yapılması  yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
36.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01/02/2020 tarih 36 sayılı Kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 298, 300, 301, 579, 590, 592, 598, 601, 602 ve 88 ada 243 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 01/02/2020 tarih 36 sayılı Kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 298, 300, 301, 579, 590, 592, 598, 601, 602 ve 88 ada 243 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05.10.2022 Çarşamba günü yapılan toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumda Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen;  Mülkiyeti Belediyemize ait Uşak Merkez Ürünköy 152 ada 25 numaralı parselin OSB’ne satılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2022 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına Fahri POLAT ve Serdar SAĞIROĞLU'nun İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 271 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına Fahri POLAT ve Serdar SAĞIROĞLU'nun İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 271 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih 251 ve 252 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, yaklaşık 24 hektar alanda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün 31/05/2022 tarihli görüşüne istinaden hazırlanan  1/5000  ölçekli  nazım  imar  planı  revizyonu  ve  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Şerif Özhan HACIM ve Şerif Özhan HACIM'a vekaleten Av. Ahmet ÇOBAN,  Av.  Emin  COŞKUN,  Av.  Berna  ALP  ÖZÇAKA  tarafından  yapılan  1  (bir)  adet  itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih 251 ve 252 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, yaklaşık 24 hektar alanda DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün 31/05/2022 tarihli görüşüne istinaden hazırlanan  1/5000  ölçekli  nazım  imar  planı  revizyonu  ve  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Şerif Özhan HACIM ve Şerif Özhan HACIM'a vekaleten Av. Ahmet ÇOBAN,  Av.  Emin  COŞKUN,  Av.  Berna  ALP  ÖZÇAKA  tarafından  yapılan  1  (bir)  adet  itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 253 ve 254 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde; İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan SAVAŞ ve İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit ALP tarafından yapılan 2 (iki) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 253 ve 254 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Güvin ÖZDEMİR vekili Yavuz BENLİ'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde; İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan SAVAŞ ve İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit ALP tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 249 ve 250 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Uğuz AKBULUT tarafından yapılan 1 (bir) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.08.2022 tarih ve 249 ve 250 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Uğuz AKBULUT tarafından yapılan 1 adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Raife AKINCI'nın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü 7025 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Raife AKINCI'nın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü 7025 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi yaklaşık 7 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi yaklaşık 7 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi yaklaşık 30 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi yaklaşık 30 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Polsar Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi Çetin ÇEKÇEK'in İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılması yönünde plan değişikliği  talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Polsar Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi Çetin ÇEKÇEK'in İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılması yönünde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, yaklaşık 10 hektar alanda, 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 09.08.2022 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı doğrultusunda alt ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, yaklaşık 10 hektar alanda, 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 09.08.2022 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı doğrultusunda alt ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Ali DEMİR'in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1913 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali DEMİR'in İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1913 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2753 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2753 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Engin  ÖREN'in  İlimiz,  Merkez,  Fevzi  Çakmak Mahallesi 3665 ada 22 numaralı parselinde açık otopark talebi ve iş yeri ruhsatı alması için gerekli olan trafik komisyonu görüşü yazısı ve taşınabilir kabinin yerleşimine izin talep edilmektedir. Uşak İli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları'nın 20. maddesine istinaden konu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Engin  ÖREN'in  İlimiz,  Merkez,  Fevzi  Çakmak Mahallesi 3665 ada 22 numaralı parselinde açık otopark talebi ve iş yeri ruhsatı alması için gerekli olan trafik komisyonu görüşü yazısı ve taşınabilir kabinin yerleşimine izin talep edilmektedir. Uşak İli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notları'nın 20. maddesine istinaden konunun Trafik Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.İlimiz, Merkez, Beylerhan ve Eskisaray Köyleri sınırlarında, güney çevreyolu ve Tekstil OSB arasında kalan güzergahta kamulaştırma sınırının Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden geldiği şekliyle imar planlarına işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Beylerhan ve Eskisaray Köyleri sınırlarında, güney çevreyolu ve Tekstil OSB arasında kalan güzergahta kamulaştırma sınırının Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden geldiği şekliyle imar planlarına işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 227 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Sabahattin YILDIZ ve Birol TURAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c08a4d paftada, 3238 ada 2 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sabahattin YILDIZ ve Birol TURAN'ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c08a4d paftada, 3238 ada 2 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 227 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c14a1d paftada, 1702 ada 1 ve 2 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c14a1d paftada, 1702 ada 1 ve 2 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 190 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İsmet CARAN'ın;  İlimiz,  Merkez,  Çınarcık  Köyü ,  K22c06b3c  paftada,  133  ada 41  parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İsmet CARAN'ın;  İlimiz,  Merkez,  Çınarcık  Köyü ,  K22c06b3c  paftada,  133  ada 41  parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 154 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c paftada, 755 ada 243 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c paftada, 755 ada 243 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 7 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 154 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c ve K22c08c2d paftada, 755 ada 243 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c ve K22c08c2d paftada, 755 ada 243 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 8 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
21.Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 297 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökhan TEKDEMİR'in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi , K22c08a4c ve K22c08a4d paftada, 7016 ada 2 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gökhan TEKDEMİR'in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi , K22c08a4c ve K22c08a4d paftada, 7016 ada 2 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar  Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ,  Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 8 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 237 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Özel İlgi Eğitim Hiz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Ştd. Şti. adına Murat KAHRİMAN'ın; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi , K22c09a paftada, 235 ada 1 parsel, 6975 ada 1 parsel, 6976 ada 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Özel İlgi Eğitim Hiz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Ştd. Şti. adına Murat KAHRİMAN'ın; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi , K22c09a paftada, 235 ada 1 parsel, 6975 ada 1 parsel, 6976 ada 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 8 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
23.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 237 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Özel İlgi Eğitim Hiz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Ştd. Şti. adına Murat KAHRİMAN'ın; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi , K22c14a4b paftada, 235 ada 1 parsel, 6975 ada 1 parsel, 6976 ada 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Özel İlgi Eğitim Hiz. Turz. San. ve Tic. Ltd. Ştd. Şti. adına Murat KAHRİMAN'ın; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi , K22c14a4b paftada, 235 ada 1 parsel, 6975 ada 1 parsel, 6976 ada 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 8 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
24.Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 267 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c1b ve K22c09c2a paftada, 4687 ada 1, 2 parseller , 4686 ada 1, 2 parseller, 4685 ada 1, 2  parseller, 4684 ada 1,2 parseller ve 4683 ada 18 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c1b ve K22c09c2a paftada, 4687 ada 1, 2 parseller , 4686 ada 1, 2 parseller, 4685 ada 1, 2  parseller, 4684 ada 1,2 parseller ve 4683 ada 18 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.Belediye Meclisinin 01/08/2022 tarih ve 233 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; MBA Taahhüt İnşaat Sanayı Ticaret Limited Şirketi adına, Bilal AYDIN ve Murat KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c15a1d paftada, 156 ada 11 ve 17  numaralı parsellerde  1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; MBA Taahhüt İnşaat Sanayı Ticaret Limited Şirketi adına, Bilal AYDIN ve Murat KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c15a1d paftada, 156 ada 11 ve 17  numaralı parsellerde  1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 223 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet KARAKUŞ, Cemal KARAKUŞ, Güler ESER, Hörü KARAKUŞ, Sultan KOCABAŞ, Döndü KARAKUŞ, Coşkun KARAKUŞ, Ali KARAKUŞ ve Mukaddes CEYLAN adına vekaleten Musa Samet HANÇER'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1c ve K22c13b2d paftada, 106 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mehmet KARAKUŞ, Cemal KARAKUŞ, Güler ESER, Hörü KARAKUŞ, Sultan KOCABAŞ, Döndü KARAKUŞ, Coşkun KARAKUŞ, Ali KARAKUŞ ve Mukaddes CEYLAN adına vekaleten Musa Samet HANÇER'in; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, K22c13b1c ve K22c13b2d paftada, 106 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin yeniden değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ,  Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 8 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
27.Belediye Meclisinin 01/07/2022 tarih ve 192 sayılı ile kararı İmar Komisyonuna havale edilen;  Yıldıray KUMLU'ya vekaleten Fatma ÖZTÜRK'ün; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13d2b paftada, 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde  1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Yıldıray KUMLU'ya vekaleten Fatma ÖZTÜRK'ün; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, K22c13d2b paftada, 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde  1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.Belediyemiz Ücret Tarifesinde uygulanmakta olan Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi (EK-1) ve Ticari Araç Reklam İzin Belgesi ( EK-2) ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz Ücret Tarifesinde uygulanmakta olan Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi (EK-1) ve Ticari Araç Reklam İzin Belgesi ( EK-2) ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) sayılı Boş ve (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (II) sayılı Boş ve (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ ve Harun GÜVENÇ’in 9  çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30.Belediyemizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulması sebebi ile Müdürlükler arası birim devri gerçekleştirildiğinden ve Özel Kalem Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde yeni iç birimler kurulmasından dolayı, 01.02.2021 tarih ve 55 sayılı Uşak Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulması sebebi ile Müdürlükler arası birim devri gerçekleştirildiğinden ve Özel Kalem Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde yeni iç birimler kurulmasından dolayı, 01.02.2021 tarih ve 55 sayılı Uşak Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.Belediyemiz ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında yoksullara mikro kredi verilmesine yönelik ortak proje gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bu sebeple ortak proje hazırlanması, anlaşmaya varılması halinde  mutabık  kalınan  konularda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında yoksullara mikro kredi verilmesine yönelik ortak proje gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bu sebeple ortak proje hazırlanması, anlaşmaya varılması halinde  mutabık  kalınan  konularda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ ve Harun GÜVENÇ’in 9  çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.Belediyemize tahsisli  Millet Bahçesi içinde bulunan eski Kız Meslek Lisesi olarak kullanılmış binanın restorasyonunun yapılması planlanmaktadır.  Bu sebeple restorasyonun yapılması ve tefrişatı ile birlikte  belediyemize  teslim  edilmesi  hususunda  hayırsever/hayırseverler  ile  görüşmeler  yapmak, anlaşmaya varılması halinde hayırsever/hayırseverler ile mutabık kalınan konularda protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemize tahsisli  Millet Bahçesi içinde bulunan eski Kız Meslek Lisesi olarak kullanılmış binanın restorasyonunun yapılması planlanmaktadır.  Bu sebeple restorasyonun yapılması ve tefrişatı ile birlikte  belediyemize  teslim  edilmesi  hususunda  hayırsever/hayırseverler  ile  görüşmeler  yapmak, anlaşmaya varılması halinde hayırsever/hayırseverler ile mutabık kalınan konularda protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 8 çekimser oyuna karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
33.Uşak Organize Sanayi Bölgesi 3. Genişleme Alanının  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden gelen 13/09/2022 tarih ve E-57540384-453.04-4013443 sayılı yazı ile imar planının onaylandığı, onaylanan imar planı içerisinde kalan mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Ürünköy 152 ada 25 parsel numralı 2316,98 m2 yüzölçümlü tarlanın  Uşak Organize Sanayi Bölgesi adına 01/03/2021 tarih ve 91 sayılı Belediye Meclis Kararında belirlenen birim fiyatı 40 TL/m2  den toplam 92.679,20 TL bedel üzerinden satın alınması talep edildiği, İlgili talebin değerlendirilerek 01/03/2021 tarih ve 91 sayılı Belediye Meclis Kararında belirlenen birim fiyatı 40 TL/m2  den toplam 92.679,20 TL bedel üzerinden satın alınıp alınamayacağı konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak Organize Sanayi Bölgesi 3. Genişleme Alanının  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden gelen 13/09/2022 tarih ve E-57540384-453.04-4013443 sayılı yazı ile imar planının onaylandığı, onaylanan imar planı içerisinde kalan mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Ürünköy 152 ada 25 parsel numralı 2316,98 m2 yüzölçümlü tarlanın  Uşak Organize Sanayi Bölgesi adına 01/03/2021 tarih ve 91 sayılı Belediye Meclis Kararında belirlenen birim fiyatı 40 TL/m2  den toplam 92.679,20 TL bedel üzerinden satın alınması talep edildiği, İlgili talebin değerlendirilerek 01/03/2021 tarih ve 91 sayılı Belediye Meclis Kararında belirlenen birim fiyatı 40 TL/m2  den toplam 92.679,20 TL bedel üzerinden satılması konusundaki satın alınması ibaresinin satılması olarak düzeltilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in  1 ret  oyuna karşılık 22 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Belediye Başkanı  V.; Gökhan YALÇIN; 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 
Belediye Başkanı  V.; Gökhan YALÇIN; 2022 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.
Üyelerden Hikmet KAHRAMAN oturumdan ayrılmıştır.

34.(İlave Madde 1): Belediye Encümeninin 16/09/2022 tarih ve 2022/641 sayılı kararıyla ATIB  Derneği olarak 28 Eylül - 03 Ekim 2022 tarihlerinde Avusturya Fulpmeste yapılacak olan Uşaklılar  gününe katılmak üzere, Özel Kalem Müdürü Ahmet UĞUZ, Fen İşleri Müdür V.  Emre KOCABIYIK, Mezarlık İşleri Müdür V. Kemal ALKAN, Temizlik İşleri Müdürü Fatih ÖZTÜRK, Mali Hizmetler Müdürü Önder YILDIZ, İmar  ve  Şehircilik  Müdür  V.  Mehmet  ÇAKMAK,  Sözleşmeli  Tekniker  İsmail  Melih ATASORKUN, Sözleşmeli Teknisyen Gökhan TETİK  görevlendirilmiştir. Olağan Meclis Toplantısı tarihi  dışında  gerçekleştiği  ve  yurt  dışı  görevlendirilmesi  olduğundan dolayı Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
35.(İlave Madde 2): Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı'nın yazısında; Uşak İli, Merkez Karaağaç Mahallesi, 700 konut projesi kapsamında yapımı devam eden projede trafo alanı ihtiyacı oluştuğundan alanda 2 adet trafo alanı ayrılmasına  yönelik  plan  değişikliği  yapılması  yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı'nın yazısında; Uşak İli, Merkez Karaağaç Mahallesi, 700 konut projesi kapsamında yapımı devam eden projede trafo alanı ihtiyacı oluştuğundan alanda 2 adet trafo alanı ayrılmasına  yönelik  plan  değişikliği  yapılması  yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.  
36.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01/02/2020 tarih 36 sayılı Kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 298, 300, 301, 579, 590, 592, 598, 601, 602 ve 88 ada 243 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 298, 300, 301, 579, 590, 592, 598, 601, 602 ve 88 ada 243 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
37.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 01/02/2020 tarih 36 sayılı Kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 298, 300, 301, 579, 590, 592, 598, 601, 602 ve 88 ada 243 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 298, 300, 301, 579, 590, 592, 598, 601, 602 ve 88 ada 243 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
38.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05.10.2022 Çarşamba günü yapılan toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumda Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen;  Mülkiyeti Belediyemize ait Uşak Merkez Ürünköy 152 ada 25 numaralı parselin OSB’ne satılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait Uşak Merkez Ürünköy 152 ada 25 numaralı parselin OSB’ne satılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ,  Uğur KESKİNve Dilek SALEPÇİ’nin 8 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2022 Kasım ayı Meclis Toplantısının 01.11.2022 Salı günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  V. ; Gökhan YALÇIN; 2022 Ekim ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

Gökhan YALÇIN        Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı V.       Katip                                    Katip
(Meclis Başkanı)           
0.0
Son Düzenlemeler: 12 Ekim, 2022
İlgili İçerikler: 01.02.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 10 adet Taşınmazın Kira İhale İlanı - 10/02/2023 10 adet Taşınmazın Satış İhale İlanı - 27/01/2023 UŞAK BELEDİYESİ SIFIR ATIK MARKET MİNİK ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI 02.01.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı BAŞKAN ÇAKIN: UŞAK'A DEĞER KATMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ 02.01.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.12.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ İLE KENT YEŞİLE BÜRÜNÜYOR 01.12.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
belediye karar meclis İlanı Tarihli Özetleri 05.10.2022