Meclis Karar Özetleri

06.02.2014 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1364
13-02-2014

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

    TARİHİ        GÜNÜ          SAATİ    DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.02.2014   PERŞEMBE      17.00       2014                2                 4                1-2

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V.: Bekir AKAĞAÇ, Üyeler; Utku DEMİRÖZ, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU,  Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ,  Ahmet KARAOĞLU, Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Erol UYSAL,  Akın DEMİR,  Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK,  Mehmet DEMİRHİNDİ, Sedat AYDIN,  Kudret ERDEM, Kadir USLU,  Ebru ÖZSOY, Mustafa KORKMAZ, Necat ÇOLAK ve Osman Nejat ARAT

G Ü N D E M :

22. İlimiz 1. ve 2. Amatör futbol takımlarına spora ve sporcuya teşvik ve destek olma adına Belediyemizce yardım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Eğitim,  Kültür,  Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23. Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 62 nolu karar ile 13 kalem Beton Labotuvarı malzemelerinin  İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesinden alınmasına karar verilmiş olup,  söz konusu malzemelerin Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
27. İlave Madde 4: TÜPRAG Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Kışladağ İnşaat Yönetimi Elektrik İşleri Yöneticisi Tomay TOMBAK’ın TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile Şirketleri arasında 10.10.2012 tarihli bağlantı sözleşmesi ve 11.02.2013 tarih 5-64 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden taraflarınca yürütülmekte olan Uşak OSB-Kışladağ 154kV Enerji İletim Hattı Projesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına rastladığından bahsedilmekte ve ilgili alan için hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5. Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih ve 870 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; Müdürlük tarafından hazırlanan Uşak Belediyesi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği taslağının İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması
30.  İlave Madde  7: Belediye Meclisinin 2014 şubat ayı  toplantısının 2.birleşiminde görüşülüp, Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 1 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.  İlave Madde 8: 04.02.2014 tarihli Belediye Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen konusunun ekli Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32. İlave Madde 9: Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Meskun Alanlar yeni 13. Madde eski 16.maddesinde, kapalı çıkmalar paragrafının 1. Bendi: "bahçeli olan yerlerde; Yol genişlemesi sebebiyle ön bahçesi 5 m.’den az kalan ayrık nizam yerler ile teşekkülden dolayı 5 m.den az ön bahçesi olan bitişik nizam yerlerde kapalı çıkmalar yol genişlikleri esas alınmak kaydıyla; Ön bahçesi 1 m. kadar 10 cm., ön bahçesi 2 m.’ye kadar 20 cm., ön bahçesi 3m.’ye kadar 30 cm., ön bahçe mesafesi 3m.’den fazla olan yerlerde 40 cm. arttırılarak uygulanır. İbaresini içermektedir. Daha önce aynı maddenin 2. Bendinde yol genişliklerinden dolayı verilen çıkma miktarları plan notunun diğer maddeleriyle birlikte iptal olduğundan 1. Bentteki ibarede arttırılarak uygulanır dendiği için hükümsüz kalmakta ve bu gibi parsellerde mağduriyet getirmektedir. Söz konusu 13. Madde eski 16. Maddenin 1. Bendinin de plan notlarından çıkarılması” yönündeki talebin  imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ :

22. İlimiz 1. ve 2. Amatör futbol takımlarına spora ve sporcuya teşvik ve destek olma adına Belediyemizce yardım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Eğitim,  Kültür,  Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz 1. ve 2. Amatör futbol takımlarına spora ve sporcuya teşvik ve destek olma adına Belediyemizce yardım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Eğitim,  Kültür,  Gençlik ve Spor Komisyonundan geldiği şekliyle ve üyelerden Ahmet KARAOĞLU’nun vermiş olduğu önergedeki cins ve miktarı belirtilen malzemelerin Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübüne verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda, üyelerden Erol UYSAL, Mehmet DEMİRHİNDİ ve Sedat AYDIN’ın 3 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

  Meclis 2.Başkan Vekili  Bekir AKAĞAÇ  2014 Şubat ayı Meclis Toplantısının 4. Birleşim  1. Oturumu 5 dakika ara vermiştir.
  
  Meclis 2.Başkan Vekili  Bekir AKAĞAÇ  2014 Şubat ayı Meclis Toplantısının 4. Birleşim 2. Oturumu açmıştır.
  
23. Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 62 nolu karar ile 13 kalem Beton Labotuvarı malzemelerinin  İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesinden alınmasına karar verilmiş olup,  söz konusu malzemelerin Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına tahsis edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 62 nolu karar ile 13 kalem Beton Labotuvarı malzemelerinin  İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesinden alınmasına karar verilmiş olup,  söz konusu malzemelerin Uşak Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına tahsis edilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

  Üyelerden İbrahim KARAHAN oturuma katılmıştır.

27. İlave Madde 4: TÜPRAG Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Kışladağ İnşaat Yönetimi Elektrik İşleri Yöneticisi Tomay TOMBAK’ın TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile Şirketleri arasında 10.10.2012 tarihli bağlantı sözleşmesi ve 11.02.2013 tarih 5-64 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden taraflarınca yürütülmekte olan Uşak OSB-Kışladağ 154kV Enerji İletim Hattı Projesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına rastladığından bahsedilmekte ve ilgili alan için hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; TÜPRAG Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Kışladağ İnşaat Yönetimi Elektrik İşleri Yöneticisi Tomay TOMBAK’ın TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile Şirketleri arasında 10.10.2012 tarihli bağlantı sözleşmesi ve 11.02.2013 tarih 5-64 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden taraflarınca yürütülmekte olan Uşak OSB-Kışladağ 154kV Enerji İletim Hattı Projesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına rastladığından bahsedilmekte ve ilgili alan için hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun üyelerden Osman Nejat ARAT’ın sözlü önerisi doğrultusunda Gündem Dışı bırakılması teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda, üyelerden  Ebru ÖZSOY ve Osman Nejat ARAT’ın 2 kabul oylarına karşılık 22 ret oyla oy çokluğu ile ret edilmiştir. Konunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda, üyelerden  Ebru ÖZSOY ve Osman Nejat ARAT’ın 2 kabul oylarına karşılık 22 ret oyla oy çokluğu ile ret edilmiştir.
5. Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih ve 870 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; Müdürlük tarafından hazırlanan Uşak Belediyesi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği taslağının İmar komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih ve 870 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; Müdürlük tarafından hazırlanan Uşak Belediyesi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği taslağının İmar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda, üyelerden  Utku DEMİRÖZ, Barbaros DOĞAN, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN ve Kadir USLU’nun 5 çekimser, Osman Nejat ARAT’ın 1 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30.  İlave Madde  7: Belediye Meclisinin 2014 şubat ayı  toplantısının 2.birleşiminde görüşülüp, Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 1 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 2014 şubat ayı  toplantısının 2.birleşiminde görüşülüp, Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 1 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Kudret ERDEM’in 3 ret, Utku DEMİRÖZ, Barbaros DOĞAN ve Mehmet Emin AKYAY’ın 3 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesine geçildiğinde üyelerden Ebru ÖZSOY oturumdan ayrılmıştır.) 

    Meclis 2.Başkan V.  Bekir AKAĞAÇ; Gündemin kalan maddelerinin 07.02.2014 Cuma  günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.


Bekir AKAĞAÇ           Kadir USLU     Ufuk DÜZENLİ 
Meclis 2.Başkan V.        Katip                 Katip

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BAŞKAN ÇAKIN BELEDİYE PERSONELLERİYLE BAYRAMLAŞTI 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARIYLA KENT KURBAN BAYRAMINA HAZIR İlimizde Faaliyet Göstermek Üzere 40 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı -3 Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi İhale İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİNDE ENGELLİLERLE SANATA DOKUNUŞ Uşak Belediyesi Afet Mağdurlarına Sahip Çıktı Uşak Belediye Başkanlığı Etik Kurulu