Meclis Karar Özetleri

06.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

670
13-02-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.02.2019       ÇARŞAMBA       17.00             2019               2                   4        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Ummahan Feryal SAĞNAK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

11.(İlave Madde 2): Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli'nin görüşülerek karara bağlanması.
12.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 677 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Aybey Mahallesi Taziye Evi ve Mahalle Konağına "Selahaddin EYYUBİ Taziye ve Mahalle Konağı" isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 612-613 sayılı kararları ile; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerde onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon imar planında ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planında; revizyon öncesi inşaat alanlarının aşılmamasına yönelik yeniden düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 671 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İl Sağlık Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4c paftada, 4859 ada 6 numaralı parselin yüksekliğinin Yençok=9.50 olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 239 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c paftada, 5626 ada 1 numaralı parselin eğitim alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 239 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; K22c08c1c ve K22c08c2d paftalarda, 5626 ada 1 numaralı parselin eğitim tesis alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c04d ve K22c09a paftalarda, 1038 ada 32, 33 ve 35 numaralı parsellerin mezarlık alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c04d3c ve K22c09a2b paftalarda, 1038 ada 32, 33 ve 35 numaralı parsellerin mezarlık alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 15): Belediye Başkanlığımızca yürütülen 2018-TR01-KA204-059569 nolu “Evropean Cultural Heritage Traditional Archery” Avrupa Birliği Projesi kapsamında, projenin yürütülmesi aşamasında, her türlü yazışmaları ve ödeme evraklarını imzalaması için Belediye Başkan Yardımcısı İsmail ÜNAL’a Belediye Meclisince yetki verilmesi konusunun görüşülmesi

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

11.(İlave Madde 2): Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli'nin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 677 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Aybey Mahallesi Taziye Evi ve Mahalle Konağına "Selahaddin EYYUBİ Taziye ve Mahalle Konağı" isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Aybey Mahallesi Taziye Evi ve Mahalle Konağına "Selahaddin EYYUBİ Taziye ve Mahalle Konağı" isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 4 çekimser oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 612-613 sayılı kararları ile; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerde onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon imar planında ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planında; revizyon öncesi inşaat alanlarının aşılmamasına yönelik yeniden düzenleme yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 612-613 sayılı kararları ile İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerde onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon imar planında ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planında; revizyon öncesi inşaat alanlarının aşılmamasına yönelik yeniden düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 22.Maddesi (İlave Madde 13) ve 23. Maddesinin  (İlave Madde 14), gündemin 19. (İlave Madde 10) maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

22.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c04d ve K22c09a paftalarda, 1038 ada 32, 33 ve 35 numaralı parsellerin mezarlık alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c04d ve K22c09a paftalarda, 1038 ada 32, 33 ve 35 numaralı parsellerin mezarlık alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c04d3c ve K22c09a2b paftalarda, 1038 ada 32, 33 ve 35 numaralı parsellerin mezarlık alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c04d3c ve K22c09a2b paftalarda, 1038 ada 32, 33 ve 35 numaralı parsellerin mezarlık alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Gündemin 19.Maddenin  (İlave Madde 10), gündemin en son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

20.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 239 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c paftada, 5626 ada 1 numaralı parselin eğitim alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c paftada, 5626 ada 1 numaralı parselin eğitim alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 239 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; K22c08c1c ve K22c08c2d paftalarda, 5626 ada 1 numaralı parselin eğitim tesis alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; K22c08c1c ve K22c08c2d paftalarda, 5626 ada 1 numaralı parselin eğitim tesis alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 07.02.2019 Perşembe günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.

                
Nurullah CAHAN            Emine YILDIRIM            Sevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı               Katip                                Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ Uşak Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.02.2019