Meclis Karar Özetleri

06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1014
13-06-2018

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.06.2018      ÇARŞAMBA        17.00             2018               6                    4        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

13.İlave Madde 1: İlimiz Merkez Bozkuş Köyü 192 ada 1 parselde kayıtlı, 31244,66 m² miktarındaki imar planında Ticaret Alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.İlave Madde 6: Bir Eylül Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOÇYİĞİT'in İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, 1283 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
19.İlave Madde 7: Perihan ÖZDEMİR ve Şevket ÖZDEMİR vekili Fuat ARSLAN'ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1398 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 8: Osman TERİM'in İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 21 ada, 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
22.İlave Madde 10: İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1038 ada 34 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.İlave Madde 11: Avrupa Uşaklılar Derneğince 23 – 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında planlanan programda 24 Temmuz akşamı Almanya'nın Köln şehrinde ve 27 Temmuz akşamı Belçika'nın Brugge şehrinde olmak üzere 2 gece bu şehirlerde yaşayan hemşerilerimiz ile buluşma, diğer zamanlarda da Belediyeniz içinde faydalı olacağını düşündüğümüz, tarihi ve kültürel mekânların ve alt yapı ve üst yapı faaliyetlerinin belediyecilik ve şehircilik açısından değerlendirilmesi için önemli bölgelerin tetkik gezisi yapılması planlanmıştır denilmektedir. Söz konusu Uşaklılar gününe ve tarihi, kültürel, tetkik geziye katılmak üzere, Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masrafların karşılanması ve hizmet pasaportu alınması konusunun görüşülmesi.
24.İlave Madde 12: Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek 08.05.2018 tarih ve 348 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak plan notlarının yürürlüğe girmesinden önce yapılan müracaatlar ile ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan müracaatların en geç 1 yıl içerisinde ruhsat alması kaydıyla; plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihten önceki plan notlarının lehte olan hükümlerine ve bu plan notundan önce herhangi bir kısıtlama getirilmemiş, planlı alanlar imar yönetmeliğine göre müracaatını yapmış olanların ise yönetmeliğin lehte olan hükümlerine göre sonuçlandırılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.İlave Madde 13: Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek Genel Hükümler Bölümü 9.maddesinin, Meskun (Yerleşik)alanlar bölümünün 11. ve 13. Maddelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı planı plan notları revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.İlave Madde 14: S.S.Uşak Nakliyeci ve Motorlu Taşıyıcılar Koop. Başkanı Seyhan MIDIK'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252 ada 8 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
27.İlave Madde 15: Belediye Meclisinin 08.05.2018 Tarih ve 335 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ahmet CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08d ve K22c08a paftalarda, 2363 Ada 5 ve 7  numaralı parsellerin ticaret-turizm-konut  alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.İlave Madde 16: Belediye Meclisinin 08.05.2018 Tarih ve 335 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ahmet CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08d1b ve K22c08a4c paftalarda, 2363 Ada 5 ve 7  numaralı parsellerin A-8 TAKS=0.40 KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında ticaret-turizm-konut  alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.İlave Madde 17: Belediye Meclisinin 08.05.2018 Tarih ve 339 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Uşak İli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına istinaden Uygulama İmar Plan Notlarına: "TURİZM ALANLARI, SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI, YURT ALANLARI: Turizm Alanları, Sağlık Tesisleri Alanları, Yurt Alanları olarak belirlenmiş alanlarda; plan üzerinde belirtilen Emsal/KAKS değerinin %30'unu aşmamak kaydı ile; Yemek salonu, kafeterya, kütüphane, çalışma salonları, fuaye, konferans salonu, bilgi işlem merkezi, bay-bayan wc ve tüm kullanımlar için gerekli asgari depo alanları, arşiv, nizamiye (giriş-kontrol) binası, güvenlik odaları ve revir emsal hesabına dahil değildir." Olarak plan notu ilavesi yapılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilavesi işlemine askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.İlave Madde 18: 2018 yılı Haziran Ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 7.maddesi olarak görüşülerek imar komisyonuna havale edilen;  Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Mehmet ÖZKAYA ve Emre Fatih DOĞU tarafından yapılan itirazların imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.İlave Madde 19: 2018 yılı Haziran Ayı Belediye Meclisi toplantısında  görüşülerek imar komisyonuna havale edilen;  Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Özgöbek Metropol Gıda Turizm Petrol Otomotiv San. Ve Tİc.Ltd.Şti ve Mustafa ÖZGÖBEK VEKİLİ Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.İlave Madde 20: 2018 yılı Haziran Ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 6.maddesi olarak görüşülerek imar komisyonuna havale edilen;  Fettahoğlu Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin İlimiz, Merkez, Dikilitaş mahallesi, 994 ada 43 numaralı parselde konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Yalçın GÜLER ve Irmak AKÇİÇEK tarafından yapılan itirazların imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.İlave Madde 21: 2018 yılı Haziran Ayı Belediye Meclisi toplantısında  görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 2114 ada 40 numaralı parselin yaklaşık 140 m²’lik kısmı ile 27 numaralı parselin, ibadet alanından ada ayrım çizgisiyle ayrılarak sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.İlave Madde 22: 2018 yılı Haziran Ayı Belediye Meclisi toplantısında görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 2114 ada 40 numaralı parselin yaklaşık 140 m²’lik kısmı ile 27 numaralı parselin, cami alanından ada ayrım çizgisiyle ayrılarak Yençok=3 kat yapılaşma koşullarında sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

13.İlave Madde 1: İlimiz Merkez Bozkuş Köyü 192 ada 1 parselde kayıtlı, 31244,66 m² miktarındaki imar planında Ticaret Alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Bozkuş Köyü 192 ada 1 parselde kayıtlı, 31244,66 m² miktarındaki imar planında Ticaret Alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 8 ret oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
18.İlave Madde 6: Bir Eylül Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOÇYİĞİT'in İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, 1283 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Bir Eylül Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Murat KOÇYİĞİT'in İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, 1283 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  19. (İlave Madde 7), 20. Madde (İlave Madde 8) ve  22. Maddelerin (İlave Madde 10) gündemin en son maddeleri olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

23.İlave Madde 11: Avrupa Uşaklılar Derneğince 23 – 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında planlanan programda 24 Temmuz akşamı Almanya'nın Köln şehrinde ve 27 Temmuz akşamı Belçika'nın Brugge şehrinde olmak üzere 2 gece bu şehirlerde yaşayan hemşerilerimiz ile buluşma, diğer  zamanlarda da Belediyeniz içinde faydalı olacağını düşündüğümüz, tarihi ve kültürel mekânların ve alt yapı ve üst yapı faaliyetlerinin belediyecilik ve şehircilik açısından değerlendirilmesi için önemli bölgelerin tetkik gezisi yapılması planlanmıştır denilmektedir. Söz konusu Uşaklılar gününe ve tarihi, kültürel, tetkik geziye katılmak üzere, Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masrafların karşılanması ve hizmet pasaportu alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Avrupa Uşaklılar Derneğince 23 – 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında planlanan programda 24 Temmuz akşamı Almanya'nın Köln şehrinde ve 27 Temmuz akşamı Belçika'nın Brugge şehrinde olmak üzere 2 gece bu şehirlerde yaşayan hemşerilerimiz ile buluşma, diğer zamanlarda da Belediyeniz içinde faydalı olacağını düşündüğümüz, tarihi ve kültürel mekânların ve alt yapı ve üst yapı faaliyetlerinin belediyecilik ve şehircilik açısından değerlendirilmesi için önemli bölgelerin tetkik gezisi yapılması planlanmıştır denilmektedir. Söz konusu Uşaklılar gününe ve tarihi, kültürel, tetkik geziye katılmak üzere, Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masrafların karşılanması ve hizmet pasaportu alınması konusunun Dış İlişkiler Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.İlave Madde 12: Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek 08.05.2018 tarih ve 348 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak plan notlarının yürürlüğe girmesinden önce yapılan müracaatlar ile ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan müracaatların en geç 1 yıl içerisinde ruhsat alması kaydıyla; plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihten önceki plan notlarının lehte olan hükümlerine ve bu plan notundan önce herhangi bir kısıtlama getirilmemiş, planlı alanlar imar yönetmeliğine göre müracaatını yapmış olanların ise yönetmeliğin lehte olan hükümlerine göre sonuçlandırılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notları yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek 08.05.2018 tarih ve 348 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak plan notlarının yürürlüğe girmesinden önce yapılan müracaatlar ile ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan müracaatların en geç 1 yıl içerisinde ruhsat alması kaydıyla; plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihten önceki plan notlarının lehte olan hükümlerine ve bu plan notundan önce herhangi bir kısıtlama getirilmemiş, planlı alanlar imar yönetmeliğine göre müracaatını yapmış olanların ise yönetmeliğin lehte olan hükümlerine göre sonuçlandırılması konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.İlave Madde 13: Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek Genel Hükümler Bölümü 9.maddesinin, Meskun (Yerleşik)alanlar bölümünün 11. ve 13. Maddelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı planı plan notları revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek Genel Hükümler Bölümü 9.maddesinin, Meskun (Yerleşik)alanlar bölümünün 11. ve 13. Maddelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı planı plan notları revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 11 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
26.İlave Madde 14: S.S.Uşak Nakliyeci ve Motorlu Taşıyıcılar Koop. Başkanı Seyhan MIDIK'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252 ada 8 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; S.S.Uşak Nakliyeci ve Motorlu Taşıyıcılar Koop. Başkanı Seyhan MIDIK'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252 ada 8 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
27.İlave Madde 15: Belediye Meclisinin 08.05.2018 Tarih ve 335 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ahmet CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08d ve K22c08a paftalarda, 2363 Ada 5 ve 7  numaralı parsellerin ticaret-turizm-konut  alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ahmet CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08d ve K22c08a paftalarda, 2363 Ada 5 ve 7  numaralı parsellerin ticaret-turizm-konut  alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 8 ret, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ ve Mehmet ALEV’in 3 çekimser  oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
28.İlave Madde 16: Belediye Meclisinin 08.05.2018 Tarih ve 335 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ahmet CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08d1b ve K22c08a4c paftalarda, 2363 Ada 5 ve 7  numaralı parsellerin A-8 AKS=0.40 KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında ticaret-turizm-konut  alanı olarak  düzenlenmesi 
yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ahmet CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08d1b ve K22c08a4c paftalarda, 2363 Ada 5 ve 7  numaralı parsellerin A-8 TAKS=0.40 KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında ticaret-turizm-konut  alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 8 ret, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ ve Mehmet ALEV’in 3 çekimser  oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
29.İlave Madde 17: Belediye Meclisinin 08.05.2018 Tarih ve 339 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Uşak İli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına istinaden Uygulama İmar Plan Notlarına: "TURİZM ALANLARI, SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI, YURT ALANLARI: Turizm Alanları, Sağlık Tesisleri Alanları, Yurt Alanları olarak belirlenmiş alanlarda; plan üzerinde belirtilen Emsal/KAKS değerinin %30'unu aşmamak kaydı ile; Yemek salonu, kafeterya, kütüphane, çalışma salonları, fuaye, konferans salonu, bilgi işlem merkezi, bay-bayan wc ve tüm kullanımlar için gerekli asgari depo alanları, arşiv, nizamiye (giriş-kontrol) binası, güvenlik odaları ve revir emsal hesabına dahil değildir." Olarak plan notu ilavesi yapılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilavesi işlemine askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına istinaden Uygulama İmar Plan Notlarına: "TURİZM ALANLARI, SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI, YURT ALANLARI: Turizm Alanları, Sağlık Tesisleri Alanları, Yurt Alanları olarak belirlenmiş alanlarda; plan üzerinde belirtilen Emsal/KAKS değerinin %30'unu aşmamak kaydı ile; Yemek salonu, kafeterya, kütüphane, çalışma salonları, fuaye, konferans salonu, bilgi işlem merkezi, bay-bayan wc ve tüm kullanımlar için gerekli asgari depo alanları, arşiv, nizamiye (giriş-kontrol) binası, güvenlik odaları ve revir emsal hesabına dahil değildir." Olarak plan notu ilavesi yapılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilavesi işlemine askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 8 ret, Bekir AKAĞAÇ ve Mehmet ALEV’in 2 çekimser  oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30.İlave Madde 18: 2018 yılı Haziran Ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 7.maddesi olarak görüşülerek imar komisyonuna havale edilen;  Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Mehmet ÖZKAYA ve Emre Fatih DOĞU tarafından yapılan itirazların imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Mehmet ÖZKAYA ve Emre Fatih DOĞU tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 2 ret, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ ve Erdoğan VAROL’un 6 çekimser, oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
31.İlave Madde 19: 2018 yılı Haziran Ayı Belediye Meclisi toplantısında  görüşülerek imar komisyonuna Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Özgöbek Metropol Gıda Turizm Petrol Otomotiv San. Ve Tİc.Ltd.Şti ve Mustafa ÖZGÖBEK VEKİLİ Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Özgöbek Metropol Gıda Turizm Petrol Otomotiv San. Ve Tİc.Ltd.Şti ve Mustafa ÖZGÖBEK VEKİLİ Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ ve Erdoğan VAROL’un 6 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
32.İlave Madde 20: 2018 yılı Haziran Ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 6.maddesi olarak görüşülerek imar komisyonuna havale edilen;  Fettahoğlu Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin İlimiz, Merkez, Dikilitaş mahallesi, 994 ada 43 numaralı parselde konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Yalçın GÜLER ve Irmak AKÇİÇEK tarafından yapılan itirazların imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fettahoğlu Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin İlimiz, Merkez, Dikilitaş mahallesi, 994 ada 43 numaralı parselde konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Yalçın GÜLER ve Irmak AKÇİÇEK tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL ve Necmi DURSUN’un 7 ret oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(Bu maddenin oylamasında üyelerden Bekir AKAĞAÇ oy kullanmamıştır.)
33.İlave Madde 21: 2018 yılı Haziran Ayı Belediye Meclisi toplantısında  görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 2114 ada 40 numaralı parselin yaklaşık 140 m²’lik kısmı ile 27 numaralı parselin, ibadet alanından ada ayrım çizgisiyle ayrılarak sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 2114 ada 40 numaralı parselin yaklaşık 140 m²’lik kısmı ile 27 numaralı parselin, ibadet alanından ada ayrım çizgisiyle ayrılarak sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 22 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
34.İlave Madde 22: 2018 yılı Haziran Ayı Belediye Meclisi toplantısında görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 2114 ada 40 numaralı parselin yaklaşık 140 m²’lik kısmı ile 27 numaralı parselin, cami alanından ada ayrım çizgisiyle ayrılarak Yençok=3 kat yapılaşma koşullarında sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 2114 ada 40 numaralı parselin yaklaşık 140 m²’lik kısmı ile 27 numaralı parselin, cami alanından ada ayrım çizgisiyle ayrılarak Yençok=3 kat yapılaşma koşullarında sosyal tesis alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 22 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 07.06.2018 Perşembe günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.

                
Nurullah CAHAN          Emine YILDIRIM             Akın DEMİR
 Belediye Başkanı             Katip                             Katip

  (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.06.2018