Meclis Karar Özetleri

07.01.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

810
22-01-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.01.2019   PAZARTESİ           17.00            2019               1                   4        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

13.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ön bahçe masafeleri ile ilgili olan maddeye  ilave yapılması  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilave madde  eklenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına çatılar ile ilgili  maddesine ilave yapılması   yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama   imar planı plan notları ilave  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2019 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
17.5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2019 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
18.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.2019 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
20.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2019 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
21.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarihinde yapılan oturumunda; Uşak Doğalgaz Dağıtım San.Ve Tic. A.Ş.'nin 2018/676 sayılı kararla onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri ölçüleri ile ilgili imar komisyonu raporlarında sehven hata yapıldığı tespit edildiği, Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.'nin 29.11.2018 tarihli yazısı ile daha önce Uşak İl Özel İdaresi tarafından imar planı değişikliği için yapılan çalışmalar kapsamında alınan kurum görüşleri ve imar planı taslağı tarafımıza sunulduğu,  Sunulan imar planı taslağında basınç düşürme istasyonunun yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 10.00 metre, diğer yönlerden 5.00 metre olarak görülmüş ve İmar Komisyonu kararında da o şekilde bahsedildiği, Ancak Uşak Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Belediyemize sunulan imar planı taslağında yapı yaklaşma mesafeleri yoldan 5.00 metre diğer yönlerden 3.00 metre'dir. 07.12.2018 tarih ve 676 sayılı Belediye Meclisi Kararında geçen; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, 317 ada 5 numaralı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin imar yolundan 5.00 metre, diğer yönlerden 3.00 metre olarak düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 4): 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine göre "Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir" denildiğinden, Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında sözleşmeli statüde çalıştırmaya devam edilmesi düşünülen ekli listedeki kadro ve unvanlardaki Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 17/11/2018 tarih ve 626 sayılı kararı ile İlimiz Merkez Dikilitaş Mahalle Konağına "Şehit Eren BÜLBÜL Dikilitaş Mahalle Konağı " isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 8): Fatih Kapalı Pazar Yeri 2019 yılı işgaliye ve devir ücretlerinin belirlenip Belediye Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarih ve 638 ve 639 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde T1 ve T2 fonksiyonları belirlenmiş ticaret alanları olarak düzenlenmiş, T1 fonksiyonu belirlenmiş alan i.in E=0,70 yapı yoğunluğu ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi, T2 fonksiyonu belirlenmiş alan için ise E=1,50 ve her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş ticaret alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa DEMİR, Kamil YİĞİT, İsmail Hakkı YALÇINDAĞ, Ummahan Gülperi DÜLGER ve Sedat DEMİR tarafından yapılan itirazlarının görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

Gündemin 29 (İlave madde 8) ve 30.(İlave madde 9)maddelerinin, gündemin 13.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

29.(İlave Madde 8): Fatih Kapalı Pazar Yeri 2019 yılı işgaliye ve devir ücretlerinin belirlenip Belediye Gelir Tarifesine eklenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatih Kapalı Pazar Yeri 2019 yılı işgaliye ve devir ücretlerinin belirlenip Belediye Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarih ve 638 ve 639 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde T1 ve T2 fonksiyonları belirlenmiş ticaret alanları olarak düzenlenmiş, T1 fonksiyonu belirlenmiş alan i.in E=0,70 yapı yoğunluğu ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi, T2 fonksiyonu belirlenmiş alan için ise E=1,50 ve her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş ticaret alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa DEMİR, Kamil YİĞİT, İsmail Hakkı YALÇINDAĞ, Ummahan Gülperi DÜLGER ve Sedat DEMİR tarafından yapılan itirazlar görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarih ve 638 ve 639 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde T1 ve T2 fonksiyonları belirlenmiş ticaret alanları olarak düzenlenmiş, T1 fonksiyonu belirlenmiş alan i.in E=0,70 yapı yoğunluğu ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi, T2 fonksiyonu belirlenmiş alan için ise E=1,50 ve her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş ticaret alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa DEMİR, Kamil YİĞİT, İsmail Hakkı YALÇINDAĞ, Ummahan Gülperi DÜLGER ve Sedat DEMİR tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 08.01.2019 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.

          
Ahmet Gökhan ÖZBAĞ           Emine YILDIRIM           Sevgi COŞKUN
     Meclis 1.Başkan V.                     Katip                         Katip 
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN TEMEL HİZMETE YENİ VİZYON 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.01.2019