Meclis Karar Özetleri

07.02.2014 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1395
13-02-2014

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

    TARİHİ        GÜNÜ        SAATİ    DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.02.2014      CUMA        17.00       2014                2                5                   1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V.: Bekir AKAĞAÇ, Üyeler; Barbaros DOĞAN,  Hüsamettin DAYAN,  İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Ahmet KARAOĞLU, Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Akın DEMİR,  Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK,  Mehmet DEMİRHİNDİ, Kudret ERDEM, Kadir USLU,  Aytekin AKIN, Ebru ÖZSOY, Mustafa KORKMAZ, Necat ÇOLAK ve Osman Nejat ARAT

G Ü N D E M :

31.  İlave Madde 8: 04.02.2014 tarihli Belediye Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Katı Atık Bertaraf ücreti ile ilgili konunun  Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32. İlave Madde 9: Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Meskun Alanlar yeni 13. Madde eski 16.maddesinde, kapalı çıkmalar paragrafının 1. Bendi: "bahçeli olan yerlerde; Yol genişlemesi sebebiyle ön bahçesi 5 m.’den az kalan ayrık nizam yerler ile teşekkülden dolayı 5 m.den az ön bahçesi olan bitişik nizam yerlerde kapalı çıkmalar yol genişlikleri esas alınmak kaydıyla; Ön bahçesi 1 m. kadar 10 cm., ön bahçesi 2 m.’ye kadar 20 cm., ön bahçesi 3m.’ye kadar 30 cm., ön bahçe mesafesi 3m.’den fazla olan yerlerde 40 cm. arttırılarak uygulanır. İbaresini içermektedir. Daha önce aynı maddenin 2. Bendinde yol genişliklerinden dolayı verilen çıkma miktarları plan notunun diğer maddeleriyle birlikte iptal olduğundan 1. Bentteki ibarede arttırılarak uygulanır dendiği için hükümsüz kalmakta ve bu gibi parsellerde mağduriyet getirmektedir. Söz konusu 13. Madde eski 16. Maddenin 1. Bendinin de plan notlarından çıkarılması” yönündeki talebin  imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33. İlave Madde 10: Belediyemiz Bünyesinde çalıştırılması düşünülen  tam zamanlı 1 adet mühendis ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
34. İlave Madde 11: Belediyemizde boş memur kadro derece değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi konusunun görüşülmesi.
35. İlave Madde 12: Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi 2992 ada, 4 parselde kayıtlı 9182,61 m2  miktarındaki taşınmazın Uşak Valiliği Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğüne tahsis edilip, edilmemesi ve konuyla ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
36. İlave Madde 13:  İlimiz Fevzi Çakmak Mahallesi, 4677 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda mevcut durumla İmar Planı arasında sıkıntılar yaşandığından, söz konusu alanda hazırlanmış plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ :

31.  İlave Madde 8: 04.02.2014 tarihli Belediye Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Katı Atık Bertaraf ücreti ile ilgili konunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 04.02.2014 tarihli Belediye Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Katı Atık Bertaraf ücreti ile ilgili konunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporlarında yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir
32. İlave Madde 9: Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Meskun Alanlar yeni 13. Madde eski 16.maddesinde, kapalı çıkmalar paragrafının 1. Bendi: "bahçeli olan yerlerde; Yol genişlemesi sebebiyle ön bahçesi 5 m.’den az kalan ayrık nizam yerler ile teşekkülden dolayı 5 m.den az ön bahçesi olan bitişik nizam yerlerde kapalı çıkmalar yol genişlikleri esas alınmak kaydıyla; Ön bahçesi 1 m. kadar 10 cm., ön bahçesi 2 m.’ye kadar 20 cm., ön bahçesi 3m.’ye kadar 30 cm., ön bahçe mesafesi 3m.’den fazla olan yerlerde 40 cm. arttırılarak uygulanır. İbaresini içermektedir. Daha önce aynı maddenin 2. Bendinde yol genişliklerinden dolayı verilen çıkma miktarları plan notunun diğer maddeleriyle birlikte iptal olduğundan 1. Bentteki ibarede arttırılarak uygulanır dendiği için hükümsüz kalmakta ve bu gibi parsellerde mağduriyet getirmektedir. Söz konusu 13. Madde eski 16. Maddenin 1. Bendinin de plan notlarından çıkarılması” yönündeki talebin  imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının Meskun Alanlar yeni 13. Madde eski 16.maddesinde, kapalı çıkmalar paragrafının 1. Bendi: "bahçeli olan yerlerde; Yol genişlemesi sebebiyle ön bahçesi 5 m.’den az kalan ayrık nizam yerler ile teşekkülden dolayı 5 m.den az ön bahçesi olan bitişik nizam yerlerde kapalı çıkmalar yol genişlikleri esas alınmak kaydıyla; Ön bahçesi 1 m. kadar 10 cm., ön bahçesi 2 m.’ye kadar 20 cm., ön bahçesi 3m.’ye kadar 30 cm., ön bahçe mesafesi 3m.’den fazla olan yerlerde 40 cm. arttırılarak uygulanır. İbaresini içermektedir. Daha önce aynı maddenin 2. Bendinde yol genişliklerinden dolayı verilen çıkma miktarları plan notunun diğer maddeleriyle birlikte iptal olduğundan 1. Bentteki ibarede arttırılarak uygulanır dendiği için hükümsüz kalmakta ve bu gibi parsellerde mağduriyet getirmektedir. Söz konusu 13. Madde eski 16. Maddenin 1. Bendinin de plan notlarından çıkarılması” yönündeki talebin  imar komisyonu raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN ve Kadir USLU nun 3 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
33. İlave Madde 10: Belediyemiz Bünyesinde çalıştırılması düşünülen  tam zamanlı 1 adet mühendis ücretinin tespiti konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Belediyemiz Bünyesinde 2014 mali yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması düşünülen tam zamanlı 1 adet Mühendis ücretinin Maliye Bakanlığının genelgesine göre 2014 yılında sözleşmeli personelle ilgili belirlenen taban ücretin ödenmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34. İlave Madde 11: Belediyemizde boş memur kadro derece değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde boş memur kadro derece değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.  İlave Madde 12: Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi 2992 ada, 4 parselde kayıtlı 9182,61 m2  miktarındaki taşınmazın Uşak Valiliği Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğüne tahsis edilip, edilmemesi ve konuyla ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi 2992 ada, 4 parselde kayıtlı 9182,61 m2  miktarındaki taşınmazın Uşak Valiliği Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğüne tahsis edilip, edilmemsi ve konuyla ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar Komisyonu ve  Hukuk Komisyonuna gönderilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Barbaros DOĞAN,  Hüsamettin DAYAN,  İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Kadir USLU,  Aytekin AKIN ın 9 kabul, Ebru ÖZSOY un 1 çekimser oyuna karşılık 10 ret oyla oy çokluğu ile reddedilmiştir. Konunun Müdürlükten geldiği şekliyle Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Barbaros DOĞAN,  Hüsamettin DAYAN,  İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Ahmet KARAOĞLU, Kudret ERDEM, Kadir USLU,  Aytekin AKIN ın 9 ret oylarına karşılık 11 kabul  oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
36. İlave Madde 13:  İlimiz Fevzi Çakmak Mahallesi, 4677 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda mevcut durumla İmar Planı arasında sıkıntılar yaşandığından, söz konusu alanda hazırlanmış plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz Fevzi Çakmak Mahallesi, 4677 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda mevcut durumla İmar Planı arasında sıkıntılar yaşandığından, söz konusu alanda hazırlanmış plan değişikliği taslağının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2014 Mart  ayı Meclis Toplantısının 03.03.2014 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 2.Başkan V. Bekir AKAĞAÇ; 2014 Şubat ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


Bekir AKAĞAÇ            Kadir USLU     Ufuk DÜZENLİ 
Meclis 2.Başkan V.          Katip                 Katip

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BAŞKAN ÇAKIN BELEDİYE PERSONELLERİYLE BAYRAMLAŞTI 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARIYLA KENT KURBAN BAYRAMINA HAZIR İlimizde Faaliyet Göstermek Üzere 40 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı -3 Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi İhale İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 01.08.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİNDE ENGELLİLERLE SANATA DOKUNUŞ Uşak Belediyesi Afet Mağdurlarına Sahip Çıktı Uşak Belediye Başkanlığı Etik Kurulu