Meclis Karar Özetleri

07.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

915
13-02-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.02.2019      PERŞEMBE        17.00             2019               2                   5        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Ummahan Feryal SAĞNAK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

24.(İlave Madde 15): Belediye Başkanlığımızca yürütülen 2018-TR01-KA204-059569 nolu “Evropean Cultural Heritage Traditional Archery” Avrupa Birliği Projesi kapsamında, projenin yürütülmesi aşamasında, her türlü yazışmaları ve ödeme evraklarını imzalaması için Belediye Başkan Yardımcısı İsmail ÜNAL’a Belediye Meclisince yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
19.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 671 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İl Sağlık Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4c paftada, 4859 ada 6 numaralı parselin yüksekliğinin Yençok=9.50 olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 16): Belediye Meclisi'nin 01.02.2019 tarihli 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale olan "2019 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması" konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 17): Belediye Meclisinin 08.01.2019 Tarih ve 28 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c09b2c pafta, 317 ada 5 parseldeki Doğalgaz basınç düşürme istasyonunun yapı yaklaşma mesafelerinin imar yolundan 5.00 metre, diğer yönlerden 3.00 metre olarak değiştirilmesi ve bina yüksekliğinin Yençok=9.50 metre olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 18): Belediye Meclisinin 04.01.2019 Tarih ve 16 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; 06.06.2018 tarih ve 413 sayılı, 03.09.2018 tarih ve 542 sayılı, 05.09.2018 tarih ve 552 sayılı, 07.09.2018 tarih ve 567 sayılı, 19.11.2018 tarih ve 643-644-645-646 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yürürlüğe girmesinden önce Belediyeye yapılan müracaatların en geç 1 yıl içerisinde ruhsat alması kaydıyla; plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihten önceki plan notlarının lehte olan hükümlerine ve bu plan notundan önce herhangi bir kısıtlama getirilmemiş, planlı alanlar imar yönetmeliğine göre müracaatını yapmış olanların ise yönetmeliğin lehte olan hükümlerine göre sonuçlandırılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 04.12.2018 Tarih ve 659 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kemal YILDIZ'ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K22c08b paftada, 5775 ada 5 numaralı parselin ibadet alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 04.12.2018 Tarih ve 659 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kemal YILDIZ'ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K22c08b2c paftada, 5775 ada 5 numaralı parselde güney cephesindeki konut alanlarından 3 metre yapı yaklaşma mesafesi olacak şekilde cami alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 21): Belediye Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı gündeminin 18.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin orta yoğunluklu mevcut konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu İle birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 22): Belediye Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı gündeminin 18.maddesi olarak İmar Komisyonuna  havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller için bitişik nizam 4 kat, 5 metre ön bahçe mesafesi ve 4 metre yan bahçe mesafesi şeklinde yapı düzeni belirlenerek, TAKS=0.30 KAKS =1.20 yapı yoğunluğu düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu İle birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 23): Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin  Sarayaltı Mahallesinde bulunan 2 taşınmazları ile İslice Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 2 taşınmazı takas etmeyi talep etmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince satın alma, takas, satış v.b. yetkilerin verilmesi konusunun görüşülmesi.
33.(İlave Madde 24): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 582 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünün güneybatısı ile Uşak çevre yolu arasında kalan alanda kentin gelişme eğilimine uygun planlama yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına askı süresi içerisinde Atike YILMAZ ve Zehra ERDEM, Hatice TURAN ve Levent SIRTIKIZIL, Meral ŞAHİN ve müşterekleri, Esebeyoğlu Yem Sanayi Ltd. Şti. vekili Gamze KESGİN, Aziz HOŞ, Ebru KALEM DEMİR, Emel ERDİNÇ, Özkan SARUHAN, Ersoy ERCİHAN, Alper GÜRSOY, Ali GÜNDÜZ, Teoman Mehmet DOĞAN, Hülya ÖZKAN, İsa PEKER, Galip DURU, İsmail Öner KARGI, Zülfü GÜNDÜZ, Timoti OLALEYE, Umut KARAKAYA, İsmail ÖZDEMİR, Mehmet MISIRLI, Ali ERCAN, Ercan GÜÇYETER, Hasan Hüseyin TUĞYAN, Mustafa KARAKAYA, İlker KARAKAYA, Apaydın Yapı Ltd. Şti. ve Ali GÜNBAYRAM tarafından yapılan 28 (yirmi sekiz) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 25): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 580 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Sultan BALKAN,  Halil GÖRGÜLÜ ve Şadi KORUK, tarafından yapılan 3 (üç) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.(İlave Madde 26): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 581 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Mukaddes CEYLAN, Ayşe KOÇ, Emine ÖZGÜL, Ali GÜNDÜZ, Ramazan ÇAĞLAR, Yıldız BÖBER, Kadir BÖBER, Şenay GÜNEŞHAN, Erkan ÇOHADAR, Halil GÖRGÜLÜ ve  Şadi KORUK   tarafından yapılan 11 (on bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.(İlave Madde 27): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 572-573 sayılı Belediye Meclis  Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b ve K22c12a paftalarda, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 173, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 1668, 1669 parsellerin Belediye Hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mehmet AYYILDIZ vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Fatma ÇAKIR ve Nimet KANAT vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Ayhan AYYILDIZ vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Döndü KOZAK vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Mehmet KOZAK vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Alaettin AYYILDIZ vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Yaşar KAHRAMAN vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Memiş KARAGÖZ vekili Ahmet ÇOŞKUN- Emin ÇOŞKUN- Berna Alp ÖZÇAKA, Turgay ŞAHİN, Kamil ŞAHİN, Döndü DAĞLI, Elif IŞIK, Emine ÖZTÜRK, Yaşar ÇALLI ve Milli Emlak Müdürlüğü  tarafından yapılan 15 adet itirazların İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

24.(İlave Madde 15): Belediye Başkanlığımızca yürütülen 2018-TR01-KA204-059569 nolu “Evropean Cultural Heritage Traditional Archery” Avrupa Birliği Projesi kapsamında, projenin yürütülmesi aşamasında, her türlü yazışmaları ve ödeme evraklarını imzalaması için Belediye Başkan Yardımcısı İsmail ÜNAL’a Belediye Meclisince yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Başkanlığımızca yürütülen 2018-TR01-KA204-059569 nolu “Evropean Cultural Heritage Traditional Archery” Avrupa Birliği Projesi kapsamında, projenin yürütülmesi aşamasında, her türlü yazışmaları ve ödeme evraklarını imzalaması için Belediye Başkan Yardımcısı İsmail ÜNAL’a Belediye Meclisince yetki verilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 671 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İl Sağlık Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4c paftada, 4859 ada 6 numaralı parselin yüksekliğinin Yençok=9.50 olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Sağlık Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4c paftada, 4859 ada 6 numaralı parselin yüksekliğinin Yençok=9.50 olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.(İlave Madde 16): Belediye Meclisi'nin 01.02.2019 tarihli 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale olan "2019 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2019 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı'nın yetkili kılınması" konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 9 ret ve Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV’in 3 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 17): Belediye Meclisinin 08.01.2019 Tarih ve 28 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c09b2c pafta, 317 ada 5 parseldeki Doğalgaz basınç düşürme istasyonunun yapı yaklaşma mesafelerinin imar yolundan 5.00 metre, diğer yönlerden 3.00 metre olarak değiştirilmesi ve bina yüksekliğinin Yençok=9.50 metre olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 08.01.2019 Tarih ve 28 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c09b2c pafta, 317 ada 5 parseldeki Doğalgaz basınç düşürme istasyonunun yapı yaklaşma mesafelerinin imar yolundan 5.00 metre, diğer yönlerden 3.00 metre olarak değiştirilmesi ve bina yüksekliğinin Yençok=9.50 metre olarak belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER,  Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 4 ret,  Nevzat YILMAZ’ın 1 çekimser oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 18): Belediye Meclisinin 04.01.2019 Tarih ve 16 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; 06.06.2018 tarih ve 413 sayılı, 03.09.2018 tarih ve 542 sayılı, 05.09.2018 tarih ve 552 sayılı, 07.09.2018 tarih ve 567 sayılı, 19.11.2018 tarih ve 643-644-645-646 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yürürlüğe girmesinden önce Belediyeye yapılan müracaatların en geç 1 yıl içerisinde ruhsat alması kaydıyla; plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihten önceki plan notlarının lehte olan hükümlerine ve bu plan notundan önce herhangi bir kısıtlama getirilmemiş, planlı alanlar imar yönetmeliğine göre müracaatını yapmış olanların ise yönetmeliğin lehte olan hükümlerine göre sonuçlandırılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 06.06.2018 tarih ve 413 sayılı, 03.09.2018 tarih ve 542 sayılı, 05.09.2018 tarih ve 552 sayılı, 07.09.2018 tarih ve 567 sayılı, 19.11.2018 tarih ve 643-644-645-646 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yürürlüğe girmesinden önce Belediyeye yapılan müracaatların en geç 1 yıl içerisinde ruhsat alması kaydıyla; plan notlarının yürürlüğe girdiği tarihten önceki plan notlarının lehte olan hükümlerine ve bu plan notundan önce herhangi bir kısıtlama getirilmemiş, planlı alanlar imar yönetmeliğine göre müracaatını yapmış olanların ise yönetmeliğin lehte olan hükümlerine göre sonuçlandırılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 5 ret, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ’nin 4 çekimser oylarına  karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında Ufuk DÜZENLİ oy kullanmamıştır.)
28.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 04.12.2018 Tarih ve 659 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kemal YILDIZ'ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K22c08b paftada, 5775 ada 5 numaralı parselin ibadet alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kemal YILDIZ'ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K22c08b paftada, 5775 ada 5 numaralı parselin ibadet alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
29.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 04.12.2018 Tarih ve 659 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kemal YILDIZ'ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K22c08b2c paftada, 5775 ada 5 numaralı parselde güney cephesindeki konut alanlarından 3 metre yapı yaklaşma mesafesi olacak şekilde cami alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kemal YILDIZ'ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K22c08b2c paftada, 5775 ada 5 numaralı parselde güney cephesindeki konut alanlarından 3 metre yapı yaklaşma mesafesi olacak şekilde cami alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 21): Belediye Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı gündemin 18.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin orta yoğunluklu mevcut konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu İle birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin orta yoğunluklu mevcut konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 5 ret, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ’nin 7 çekimser oylarına  karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
31.(İlave Madde 22): Belediye Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı gündemin 18.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller için bitişik nizam 4 kat, 5 metre ön bahçe mesafesi ve 4 metre yan bahçe mesafesi şeklinde yapı düzeni belirlenerek, TAKS=0.30 KAKS =1.20 yapı yoğunluğu düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu İle birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller için bitişik nizam 4 kat, 5 metre ön bahçe mesafesi ve 4 metre yan bahçe mesafesi şeklinde yapı düzeni belirlenerek, TAKS=0.30 KAKS =1.20 yapı yoğunluğu düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 5 ret, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ’nin 7 çekimser oylarına  karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 23): Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin,  Sarayaltı Mahallesinde bulunan 2 taşınmazları ile İslice Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 2 taşınmazı takas etmeyi talep etmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince satın alma, takas, satış v.b. yetkilerin verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Sarayaltı Mahallesinde bulunan 2 taşınmazları ile İslice Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 2 taşınmazı takas etmeyi talep etmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince satın alma, takas, satış v.b. yetkilerin verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 24): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 582 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünün güneybatısı ile Uşak çevre yolu arasında kalan alanda kentin gelişme eğilimine uygun planlama yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına askı süresi içerisinde Atike YILMAZ ve Zehra ERDEM, Hatice TURAN ve Levent SIRTIKIZIL, Meral ŞAHİN ve müşterekleri, Esebeyoğlu Yem Sanayi Ltd. Şti. vekili Gamze KESGİN, Aziz HOŞ, Ebru KALEM DEMİR, Emel ERDİNÇ, Özkan SARUHAN, Ersoy ERCİHAN, Alper GÜRSOY, Ali GÜNDÜZ, Teoman Mehmet DOĞAN, Hülya ÖZKAN, İsa PEKER, Galip DURU, İsmail Öner KARGI, Zülfü GÜNDÜZ, Timoti OLALEYE, Umut KARAKAYA, İsmail ÖZDEMİR, Mehmet MISIRLI, Ali ERCAN, Ercan GÜÇYETER, Hasan Hüseyin TUĞYAN, Mustafa KARAKAYA, İlker KARAKAYA, Apaydın Yapı Ltd. Şti. ve Ali GÜNBAYRAM tarafından yapılan 28 (yirmi sekiz) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 582 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünün güneybatısı ile Uşak çevre yolu arasında kalan alanda kentin gelişme eğilimine uygun planlama yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına askı süresi içerisinde Atike YILMAZ ve Zehra ERDEM, Hatice TURAN ve Levent SIRTIKIZIL, Meral ŞAHİN ve müşterekleri, Esebeyoğlu Yem Sanayi Ltd. Şti. vekili Gamze KESGİN, Aziz HOŞ, Ebru KALEM DEMİR, Emel ERDİNÇ, Özkan SARUHAN, Ersoy ERCİHAN, Alper GÜRSOY, Ali GÜNDÜZ, Teoman Mehmet DOĞAN, Hülya ÖZKAN, İsa PEKER, Galip DURU, İsmail Öner KARGI, Zülfü GÜNDÜZ, Timoti OLALEYE, Umut KARAKAYA, İsmail ÖZDEMİR, Mehmet MISIRLI, Ali ERCAN, Ercan GÜÇYETER, Hasan Hüseyin TUĞYAN, Mustafa KARAKAYA, İlker KARAKAYA, Apaydın Yapı Ltd. Şti. ve Ali GÜNBAYRAM tarafından yapılan 28 (yirmi sekiz) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.


34.(İlave Madde 25): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 580 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Sultan BALKAN,  Halil GÖRGÜLÜ ve Şadi KORUK, tarafından yapılan 3 (üç) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 580 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Sultan BALKAN,  Halil GÖRGÜLÜ ve Şadi KORUK, tarafından yapılan 3 (üç) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.(İlave Madde 26): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 581 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Mukaddes CEYLAN, Ayşe KOÇ, Emine ÖZGÜL, Ali GÜNDÜZ, Ramazan ÇAĞLAR, Yıldız BÖBER, Kadir BÖBER, Şenay GÜNEŞHAN, Erkan ÇOHADAR, Halil GÖRGÜLÜ ve  Şadi KORUK   tarafından yapılan 11 (on bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 581 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; Mukaddes CEYLAN, Ayşe KOÇ, Emine ÖZGÜL, Ali GÜNDÜZ, Ramazan ÇAĞLAR, Yıldız BÖBER, Kadir BÖBER, Şenay GÜNEŞHAN, Erkan ÇOHADAR, Halil GÖRGÜLÜ ve  Şadi KORUK   tarafından yapılan 11 (on bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36.(İlave Madde 27): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 572-573 sayılı Belediye Meclis  Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b ve K22c12a paftalarda, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 173, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 1668, 1669 parsellerin Belediye Hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mehmet AYYILDIZ vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Fatma ÇAKIR ve Nimet KANAT vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Ayhan AYYILDIZ vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Döndü KOZAK vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Mehmet KOZAK vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Alaettin AYYILDIZ vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Yaşar KAHRAMAN vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Memiş KARAGÖZ vekili Ahmet ÇOŞKUN- Emin ÇOŞKUN- Berna Alp ÖZÇAKA, Turgay ŞAHİN, Kamil ŞAHİN, Döndü DAĞLI, Elif IŞIK, Emine ÖZTÜRK, Yaşar ÇALLI ve Milli Emlak Müdürlüğü  tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b ve K22c12a paftalarda, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 173, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 1668, 1669 parsellerin Belediye Hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mehmet AYYILDIZ vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Fatma ÇAKIR ve Nimet KANAT vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Ayhan AYYILDIZ vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Döndü KOZAK vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Mehmet KOZAK vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Alaettin AYYILDIZ vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Yaşar KAHRAMAN vekili Dilek AKAGÜN ve Ali TÜRKMEN, Memiş KARAGÖZ vekili Ahmet ÇOŞKUN- Emin ÇOŞKUN- Berna Alp ÖZÇAKA, Turgay ŞAHİN, Kamil ŞAHİN, Döndü DAĞLI, Elif IŞIK, Emine ÖZTÜRK, Yaşar ÇALLI ve Milli Emlak Müdürlüğü  tarafından yapılan itirazların İmar  Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.


2019 Mart ayı Meclis Toplantısının  01.03.2019 Cuma  günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Nurullah CAHAN: 2019 Şubat  ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


Nurullah CAHAN               Emine YILDIRIM            Sevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı                  Katip                                Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ Uşak Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2019