Meclis Karar Özetleri

07.03.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1130
14-03-2018

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.03.2018      ÇARŞAMBA        17.00             2018               3                   5        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

15.Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 3. Katta 331 nolu ve 4. katında bulunan 401- 402- 403- 404- 405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421- numaralı büroların tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise süresinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülerek karara bağlanması.
17.İlave Madde 1) Okan YILMAZ'ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1909 ada 8 numaralı parselde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin konut alanları ile ilgili 19/f/1  maddesine göre zemin katta ticari kullanımlı ruhsat alma yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
18.(İlave Madde 2) Ayşe KARATAŞOĞLU’nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5851 ada 10 numaralı parselde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin konut alanları ile ilgili 19/f/1  maddesine göre  zemin katta ticari kullanım yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 3) Muzaffer ÖZDEMİR Vekili Mehmet ÖZDEMİR'in İlimiz,Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5694 Ada 6 numaralı parselde ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 5 metre arka bahçe mesafesi 8 metre olarak belirlenip yapı yaklaşma mesafelerinden geriye kalan kısımda kitle çizilmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 4) Selim GÜRBÜZ, Döndü ERTÜRK, Ahmet ARAN, Tuncay YILMAZ, İsmail ERTÜRK, Mustafa ERTÜRK vekili Mehmet Ayhan BULUT'un İlimiz,Merkez, Kuyucak Köyü, 443 numaralı parselde orta ve çok yüksek yoğunlukta konut alanı, park alanı, teknik altyapı alanı ve bu kullanımları ayıran imar yolları düzenlenmesi  yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım  imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 5) Selim GÜRBÜZ, Döndü ERTÜRK, Ahmet ARAN, Tuncay YILMAZ, İsmail ERTÜRK, Mustafa ERTÜRK vekili Mehmet Ayhan BULUT'un  İlimiz,Merkez, Kuyucak Köyü, 443 numaralı parselde ayrık nizam 2 kat TAKS=0,30 KAKS=0,60 ve ayrık nizam 5 kat TAKS=0,40 KAKS=2.00 yapılaşma koşullarında konut alanları E=0,30 Yençok=serbest yapılaşma koşulunda sosyal kültürel tesis alanı, teknik alt yapı alanı, park alanı ve yol olarak düzenlenmesi   yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 8) Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 24 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 9) Ramazan KOÇ ve Osman KOÇ'a vekaleten Yaşar AÇIKKUZU'nun İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3055 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 12 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 10) Ali ŞEN vekili Ahmet KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Hacıkadem köyü, K22c08d1a ve K22c08d1d paftalarda 2281 ada 1 numaralı parselin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar parselin Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 15) Uşak İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün  İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 82 ada 30 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
32.(İlave Madde 16) İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4965 ada 1 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
33.(İlave Madde 17) Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada, 129 numaralı parselin bulunduğu adada yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde,  1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanarak onaylanması ve Yapı Ruhsatı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 18)  Belediye Meclisinin 02.10.2017 Tarih ve 517 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Savaş ACAR'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan  Köyü K22d10d paftada  252 Ada 2 ve 3  numaralı parsellerde söz konusu parsel alan kullanımları, büyüklükleri değiştirilmeden yönündeki 22 metrelik taşıt yolunun mülkiyete göre düzenlenmesi ve 3 ve 4 numaralı parsellerdeki park alanının şeklinin değiştirilmesi yönünde,  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.(İlave Madde 19) Belediye Meclisinin 02.10.2017 Tarih ve 517 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Savaş ACAR'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan  Köyü K22d10d1b, K22d10d1c, K22d10d2a ve K22d10d2d paftalarda,   252 Ada 2 ve 3  numaralı parsellerde söz konusu parsel alan kullanımları, büyüklükleri değiştirilmeden yönündeki 22 metrelik taşıt yolunun mülkiyete göre düzenlenmesi  yönünde,  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36. (İlave Madde 20) 2018 yılı Mart Ayı Belediye Meclisinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Kazım ERDOĞAN'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan  Köyü K22d10d1b, K22d10d1c  paftalarda,   252 Ada  4  numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması yönünde,  şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama  imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.(İlave Madde 21) Belediye Meclisinin 05.11.2012 Tarih ve 726  sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Uşak Üniversite Rektörlüğü Yapı ve Teknik Daire Başkanlığı’nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07a, K22c07b ve K22c07d paftalarda, imar planındaki yolların zeminin yapısına uygun yeniden düzenlenmesi yönünde, şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.(İlave Madde 22) Belediye Meclisinin 05.11.2012 Tarih ve 726  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Uşak Üniversite Rektörlüğü Yapı ve Teknik Daire Başkanlığı’nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü,  K22c07a3c, K22c07b1a, K22c07b4c,  K22c07b4d ve K22c07d2b paftalarda, imar planındaki yolların zeminin yapısına uygun yeniden düzenlenmesi yönünde, şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
39.(İlave Madde 23) 2018 yılı Mart Ayı Belediye Meclisinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa  Köyü K22c09c3a ve K22c09c3b  paftalarda,  160 Ada  2  numaralı parselin yaklaşık 128.000 m² büyüklüğündeki kısmında E=1.00 Yençok=serbest yapılaşma koşullarında spor tesisi alanı düzenlenmesi yönünde, şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
40.(İlave Madde 24) Belediye Meclisinin 10.11.2017 Tarih ve 630  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme  Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü K22c08c4a ve K22c08c4b  paftalarda,  757 numaralı parselin  Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 507-508 sayılı Belediye Meclis Kararları onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde Alper KESER, İsmail HÜSREVOĞLU ve Halil KIRANKABEŞ tarafından yapılan itirazların  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41.(İlave Madde 25) Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 234 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Uşak İli Uygulama İmar Plan Notlarına: "TURİZM ALANLARI, SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI, YURT ALANLARI: Turizm Alanları, Sağlık Tesisleri Alanları, Yurt Alanları olarak belirlenmiş alanlarda; plan üzerinde belirtilen Emsal/KAKS değerinin %30’unu aşmamak kaydı ile; Yemek salonu, kafeterya, kütüphane, çalışma salonları, fuaye, konferans salonu, bilgi işlem merkezi, bay-bayan wc ve tüm kullanımlar için gerekli asgari depo alanları, arşiv, nizamiye (giriş-kontrol) binası, güvenlik odaları ve revir emsal hesabına dahil değildir.” Olarak plan notu ilavesi yapılması yönünde, şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı notları ilave taslağının  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
42.(İlave Madde 26) Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 196 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Atatürk Bulvarı Özel İdare önü ile Vali Konağı önüne yapılan yaya üst geçitlerine isim verilmesi konusunun, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
43.(İlave Madde 27) Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 196 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Atatürk Bulvarı-Stadyum kavşağına yapılan 2.köprülü kavşağa ve Gazi Bulvarı- Halil Kaya Gedik Bulvarı kavşağına yapılan 3.köprülü kavşağa isim verilmesi konusunun, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

15.Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 3. Katta 331 nolu ve 4. katında bulunan 401- 402- 403- 404- 405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421- numaralı büroların tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise süresinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 3. Katta 331 nolu ve 4. katında bulunan 401- 402- 403- 404- 405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421- numaralı büroların giderlerinin Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü tarafından karşılanmak şartıyla bedelsiz olarak 1 yıl süreyle tahsis edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 5 çekimser oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.İlave Madde 1) Okan YILMAZ'ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1909 ada 8 numaralı parselde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin konut alanları ile ilgili 19/f/1  maddesine göre zemin katta ticari kullanımlı ruhsat alma yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Okan YILMAZ'ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1909 ada 8 numaralı parselde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin konut alanları ile ilgili 19/f/1  maddesine göre zemin katta ticari kullanımlı ruhsat alma yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde 2) Ayşe KARATAŞOĞLU’nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5851 ada 10 numaralı parselde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin konut alanları ile ilgili 19/f/1  maddesine göre  zemin katta ticari kullanım yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ayşe KARATAŞOĞLU’nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5851 ada 10 numaralı parselde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin konut alanları ile ilgili 19/f/1  maddesine göre  zemin katta ticari kullanım yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 3) Muzaffer ÖZDEMİR Vekili Mehmet ÖZDEMİR'in İlimiz,Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5694 Ada 6 numaralı parselde ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 5 metre arka bahçe mesafesi 8 metre olarak belirlenip yapı yaklaşma mesafelerinden geriye kalan kısımda kitle çizilmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Muzaffer ÖZDEMİR Vekili Mehmet ÖZDEMİR'in İlimiz,Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5694 Ada 6 numaralı parselde ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 5 metre arka bahçe mesafesi 8 metre olarak belirlenip yapı yaklaşma mesafelerinden geriye kalan kısımda kitle çizilmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 13 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
20.(İlave Madde 4) Selim GÜRBÜZ, Döndü ERTÜRK, Ahmet ARAN, Tuncay YILMAZ, İsmail ERTÜRK, Mustafa ERTÜRK vekili Mehmet Ayhan BULUT'un İlimiz,Merkez, Kuyucak Köyü, 443 numaralı parselde orta ve çok yüksek yoğunlukta konut alanı, park alanı, teknik altyapı alanı ve bu kullanımları ayıran imar yolları düzenlenmesi  yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım  imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Selim GÜRBÜZ, Döndü ERTÜRK, Ahmet ARAN, Tuncay YILMAZ, İsmail ERTÜRK, Mustafa ERTÜRK vekili Mehmet Ayhan BULUT'un İlimiz,Merkez, Kuyucak Köyü, 443 numaralı parselde orta ve çok yüksek yoğunlukta konut alanı, park alanı, teknik altyapı alanı ve bu kullanımları ayıran imar yolları düzenlenmesi  yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım  imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 9 ret, Nevzat YILMAZ’ın 1 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
21.(İlave Madde 5) Selim GÜRBÜZ, Döndü ERTÜRK, Ahmet ARAN, Tuncay YILMAZ, İsmail ERTÜRK, Mustafa ERTÜRK vekili Mehmet Ayhan BULUT'un  İlimiz,Merkez, Kuyucak Köyü, 443 numaralı parselde ayrık nizam 2 kat TAKS=0,30 KAKS=0,60 ve ayrık nizam 5 kat TAKS=0,40 KAKS=2.00 yapılaşma koşullarında konut alanları E=0,30 Yençok=serbest yapılaşma koşulunda sosyal kültürel tesis alanı, teknik alt yapı alanı, park alanı ve yol olarak düzenlenmesi   yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Selim GÜRBÜZ, Döndü ERTÜRK, Ahmet ARAN, Tuncay YILMAZ, İsmail ERTÜRK, Mustafa ERTÜRK vekili Mehmet Ayhan BULUT'un  İlimiz,Merkez, Kuyucak Köyü, 443 numaralı parselde ayrık nizam 2 kat TAKS=0,30 KAKS=0,60 ve ayrık nizam 5 kat TAKS=0,40 KAKS=2.00 yapılaşma koşullarında konut alanları E=0,30 Yençok=serbest yapılaşma koşulunda sosyal kültürel tesis alanı, teknik alt yapı alanı, park alanı ve yol olarak düzenlenmesi   yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 9 ret, Nevzat YILMAZ’ın 1 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
24.(İlave Madde 8) Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 24 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 24 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.(İlave Madde 9) Ramazan KOÇ ve Osman KOÇ'a vekaleten Yaşar AÇIKKUZU'nun İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3055 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 12 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ramazan KOÇ ve Osman KOÇ'a vekaleten Yaşar AÇIKKUZU'nun İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3055 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 12 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 10) Ali ŞEN vekili Ahmet KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Hacıkadem köyü, K22c08d1a ve K22c08d1d paftalarda 2281 ada 1 numaralı parselin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar parselin Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali ŞEN vekili Ahmet KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Hacıkadem köyü, K22c08d1a ve K22c08d1d paftalarda 2281 ada 1 numaralı parselin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar parselin Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 13 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
31.(İlave Madde 15) Uşak İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün  İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 82 ada 30 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 82 ada 30 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 16) İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4965 ada 1 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4965 ada 1 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 17) Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada, 129 numaralı parselin bulunduğu adada yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde,  1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanarak onaylanması ve Yapı Ruhsatı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada, 129 numaralı parselin bulunduğu adada yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde,  1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanarak onaylanması ve Yapı Ruhsatı ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi konusunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanarak konunun revize edilmiş şekliyle İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 18)  Belediye Meclisinin 02.10.2017 Tarih ve 517 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Savaş ACAR'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan  Köyü K22d10d paftada  252 Ada 2 ve 3  numaralı parsellerde söz konusu parsel alan kullanımları, büyüklükleri değiştirilmeden yönündeki 22 metrelik taşıt yolunun mülkiyete göre düzenlenmesi ve 3 ve 4 numaralı parsellerdeki park alanının şeklinin değiştirilmesi yönünde,  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Savaş ACAR'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan  Köyü K22d10d paftada  252 Ada 2 ve 3  numaralı parsellerde söz konusu parsel alan kullanımları, büyüklükleri değiştirilmeden yönündeki 22 metrelik taşıt yolunun mülkiyete göre düzenlenmesi ve 3 ve 4 numaralı parsellerdeki park alanının şeklinin değiştirilmesi yönünde,  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 13 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
35.(İlave Madde 19) Belediye Meclisinin 02.10.2017 Tarih ve 517 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Savaş ACAR'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan  Köyü K22d10d1b, K22d10d1c, K22d10d2a ve K22d10d2d paftalarda,   252 Ada 2 ve 3  numaralı parsellerde söz konusu parsel alan kullanımları, büyüklükleri değiştirilmeden yönündeki 22 metrelik taşıt yolunun mülkiyete göre düzenlenmesi  yönünde,  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Savaş ACAR'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan  Köyü K22d10d1b, K22d10d1c, K22d10d2a ve K22d10d2d paftalarda,   252 Ada 2 ve 3  numaralı parsellerde söz konusu parsel alan kullanımları, büyüklükleri değiştirilmeden yönündeki 22 metrelik taşıt yolunun mülkiyete göre düzenlenmesi  yönünde,  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 13 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
36. (İlave Madde 20) 2018 yılı Mart Ayı Belediye Meclisinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; Kazım ERDOĞAN'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan  Köyü K22d10d1b, K22d10d1c  paftalarda,   252 Ada  4  numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması yönünde,  şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama  imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun ekli İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kazım ERDOĞAN'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan  Köyü K22d10d1b, K22d10d1c  paftalarda,   252 Ada  4  numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması yönünde,  şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama  imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 13 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
37.(İlave Madde 21) Belediye Meclisinin 05.11.2012 Tarih ve 726  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Uşak Üniversite Rektörlüğü Yapı ve Teknik Daire Başkanlığı’nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07a, K22c07b ve K22c07d paftalarda, imar planındaki yolların zeminin yapısına uygun yeniden düzenlenmesi yönünde, şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Üniversite Rektörlüğü Yapı ve Teknik Daire Başkanlığı’nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07a, K22c07b ve K22c07d paftalarda, imar planındaki yolların zeminin yapısına uygun yeniden düzenlenmesi yönünde, şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
38.(İlave Madde 22) Belediye Meclisinin 05.11.2012 Tarih ve 726  sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Uşak Üniversite Rektörlüğü Yapı ve Teknik Daire Başkanlığı’nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü,  K22c07a3c, K22c07b1a, K22c07b4c,  K22c07b4d ve K22c07d2b paftalarda, imar planındaki yolların zeminin yapısına uygun yeniden düzenlenmesi yönünde, şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Üniversite Rektörlüğü Yapı ve Teknik Daire Başkanlığı’nın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü,  K22c07a3c, K22c07b1a, K22c07b4c,  K22c07b4d ve K22c07d2b paftalarda, imar planındaki yolların zeminin yapısına uygun yeniden düzenlenmesi yönünde, şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
39.(İlave Madde 23) 2018 yılı Mart Ayı Belediye Meclisinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa  Köyü K22c09c3a ve K22c09c3b  paftalarda,  160 Ada  2  numaralı parselin yaklaşık 128.000 m² büyüklüğündeki kısmında E=1.00 Yençok=serbest yapılaşma koşullarında spor tesisi alanı düzenlenmesi yönünde, şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa  Köyü K22c09c3a ve K22c09c3b  paftalarda,  160 Ada  2  numaralı parselin yaklaşık 128.000 m² büyüklüğündeki kısmında E=1.00 Yençok=serbest yapılaşma koşullarında spor tesisi alanı düzenlenmesi yönünde, şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
40.(İlave Madde 24) Belediye Meclisinin 10.11.2017 Tarih ve 630 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme  Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü K22c08c4a ve K22c08c4b  paftalarda,  757 numaralı parselin  Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 507-508 sayılı Belediye Meclis Kararları onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde Alper KESER, İsmail HÜSREVOĞLU ve Halil KIRANKABEŞ tarafından yapılan itirazların  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme  Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü K22c08c4a ve K22c08c4b  paftalarda,  757 numaralı parselin  Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 507-508 sayılı Belediye Meclis Kararları onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde Alper KESER, İsmail HÜSREVOĞLU ve Halil KIRANKABEŞ tarafından yapılan itirazların  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 9 ret, Nevzat YILMAZ’ın 1 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
41.(İlave Madde 25) Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 234 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Uşak İli Uygulama İmar Plan Notlarına: "TURİZM ALANLARI, SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI, YURT ALANLARI: Turizm Alanları, Sağlık Tesisleri Alanları, Yurt Alanları olarak belirlenmiş alanlarda; plan üzerinde belirtilen Emsal/KAKS değerinin %30’unu aşmamak kaydı ile; Yemek salonu, kafeterya, kütüphane, çalışma salonları, fuaye, konferans salonu, bilgi işlem merkezi, bay-bayan wc ve tüm kullanımlar için gerekli asgari depo alanları, arşiv, nizamiye (giriş-kontrol) binası, güvenlik odaları ve revir emsal hesabına dahil değildir.” Olarak plan notu ilavesi yapılması yönünde, şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı notları ilave taslağının  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Uygulama İmar Plan Notlarına: "TURİZM ALANLARI, SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI, YURT ALANLARI: Turizm Alanları, Sağlık Tesisleri Alanları, Yurt Alanları olarak belirlenmiş alanlarda; plan üzerinde belirtilen Emsal/KAKS değerinin %30’unu aşmamak kaydı ile; Yemek salonu, kafeterya, kütüphane, çalışma salonları, fuaye, konferans salonu, bilgi işlem merkezi, bay-bayan wc ve tüm kullanımlar için gerekli asgari depo alanları, arşiv, nizamiye (giriş-kontrol) binası, güvenlik odaları ve revir emsal hesabına dahil değildir.” Olarak plan notu ilavesi yapılması yönünde, şehir plancısı tarafından hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı notları ilave taslağının  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın  12 ret, Nevzat YILMAZ’ın 1 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
42.(İlave Madde 26) Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 196 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Atatürk Bulvarı Özel İdare önü ile Vali Konağı önüne yapılan yaya üst geçitlerine isim verilmesi konusunun, İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Atatürk Bulvarı Özel İdare önü ile Vali Konağı önüne yapılan yaya üst geçitlerine isim verilmesi konusunun, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
43.(İlave Madde 27) Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 196 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Atatürk Bulvarı-Stadyum kavşağına yapılan 2.köprülü kavşağa ve Gazi Bulvarı- Halil Kaya Gedik Bulvarı kavşağına yapılan 3.köprülü kavşağa isim verilmesi konusunun, İmar Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Atatürk Bulvarı-Stadyum kavşağına yapılan 2.köprülü kavşağa ve Gazi Bulvarı- Halil Kaya Gedik Bulvarı kavşağına yapılan 3.köprülü kavşağa isim verilmesi konusunun, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 26 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 2018  Nisan ayı Meclis Toplantısının 02.04.2018  Pazartesi günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

    Belediye Başkanı Nurullah CAHAN;  2018 Mart ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


Nurullah CAHAN               Emine YILDIRIM            Sevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı                    Katip                                  Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.03.2018