Meclis Karar Özetleri

07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

922
22-06-2018

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.06.2018      PERŞEMBE        17.00                 2018               6                    5        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

19.İlave Madde 7: Perihan ÖZDEMİR ve Şevket ÖZDEMİR vekili Fuat ARSLAN'ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1398 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 8: Osman TERİM'in İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 21 ada, 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
22.İlave Madde 10: İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1038 ada 34 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
35.  İlave Madde 23: İlimiz Merkez, Atatürk Mahallesi, Halil Kaya Gedik Bulvarı 132/A nolu yerde Osman Geri Dönüşüm San.Tic.Ltd.Şti.nin kağıt ve karton ambalaj, plastik ve cam olmak üzere toplama ve ayrıştırma faaliyetinde bulunma talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karar bağlanması.
36. İlave Madde 24: Fen İşleri Müdürlüğünün finansman talebinin karşılanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesine göre borçlanma miktarının belirlenerek borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karar bağlanması.
37. İlave Madde 25: 06.06.2018 tarihinde Belediye Meclisinin 4.birleşim 1. Oturumunda Dış İlişkiler Komisyonuna havale edilen Avrupa Uşaklılar Gelsenkirchen Derneği tarafından  23 – 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında Köln ve Brugge şehrinde Uşaklılar gecesine Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masrafların Belediyemiz tarafından karşılanması ve hizmet pasaportu alınması konusunun Dış İlişkiler Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

19.İlave Madde 7: Perihan ÖZDEMİR ve Şevket ÖZDEMİR vekili Fuat ARSLAN'ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1398 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Perihan ÖZDEMİR ve Şevket ÖZDEMİR vekili Fuat ARSLAN'ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1398 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.İlave Madde 8: Osman TERİM'in İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 21 ada, 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osman TERİM'in İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 21 ada, 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.İlave Madde 10: İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1038 ada 34 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1038 ada 34 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.  İlave Madde 23: İlimiz Merkez, Atatürk Mahallesi, Halil Kaya Gedik Bulvarı 132/A nolu yerde Osman Geri Dönüşüm San.Tic.Ltd.Şti.nin kağıt ve karton ambalaj, plastik ve cam olmak üzere toplama ve ayrıştırma faaliyetinde bulunma talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karar bağlanması konusu görüşülmüş olup görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez, Atatürk Mahallesi, Halil Kaya Gedik Bulvarı 132/A nolu yerde Osman Geri Dönüşüm San.Tic.Ltd.Şti.nin kağıt ve karton ambalaj, plastik ve cam olmak üzere toplama ve ayrıştırma faaliyetinde bulunma talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karar bağlanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 11 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Nevzat YILMAZ bu maddenin oylamasında oy kullanmamıştır.)
36. İlave Madde 24: Fen İşleri Müdürlüğünün finansman talebinin karşılanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesine göre borçlanma miktarının belirlenerek borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fen İşleri Müdürlüğünün finansman talebinin karşılanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesine göre borçlanma miktarının belirlenerek borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Nevzat YILMAZ bu maddenin oylamasında oy kullanmamıştır.)
37. İlave Madde 25: 06.06.2018 tarihinde Belediye Meclisinin 4.birleşim 1. Oturumunda Dış İlişkiler Komisyonuna havale edilen Avrupa Uşaklılar Gelsenkirchen Derneği tarafından  23 – 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında Köln ve Brugge şehrinde Uşaklılar gecesine Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masrafların Belediyemiz tarafından karşılanması ve hizmet pasaportu alınması konusunun Dış İlişkiler Komisyonu Raporu ile  birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 06.06.2018 tarihinde Belediye Meclisinin 4.birleşim 1. Oturumunda Dış İlişkiler Komisyonuna havale edilen Avrupa Uşaklılar Gelsenkirchen Derneği tarafından  23 – 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında Köln ve Brugge şehrinde Uşaklılar gecesine Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesi, harcırah ve masrafların Belediyemiz tarafından karşılanması ve hizmet pasaportu alınması konusunun Dış İlişkiler Komisyonundan geldiği şekliyle ve üyelerden Zeki ERCEL, Mustafa GÜNGÖR, Mehmet ALEV ve Necmi DURSUN’un sözlü önerileri doğrultusunda Belediye Başkanı Nurullah CAHAN, Meclis üyeleri; Hakan ULUDAĞ, Ercan ALKAN, Emine YILDIRIM, Mehmet Emin AKYAY, Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Akın DEMİR, Hasan ERDOĞAN, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Fadime Aylin DOKUR, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Erdoğan VAROL, Arslan ÖZKAN, Hukuk İşleri Müdürü Hüseyin Ufuk UĞUR, Mali Hizmetler Müd.V. Mehmet GÜNDÜZ,  Yazı İşleri Müd.V. Mesut PEKER, Ulaşım Hizmetleri Müd.V. Kemal YİĞİT, Eğitmen Muhammed Yaşar YAYLA, İtfaiye Çavuşu Ramazan DURAN ve Şöför Gürbüz TERZİ’nin görevlendirilmelerine, harcırah ve masraflarının Belediyemiz tarafından karşılanmasına ve hizmet pasaportu alınması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinin görüşülmesi esnasında üyelerden Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ ve Necmi DURSUN oturumdan ayrılmıştır.)

2018  Temmuz  ayı Meclis Toplantısının 02.07.2018  Pazartesi günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

    Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ;  2018 Haziran ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.  


        Ahmet Gökhan ÖZBAĞ           Emine YILDIRIM                Sevgi COŞKUN

            Meclis 1.Başkan V.                      Katip                                    Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ Uşak Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.06.2018