Meclis Karar Özetleri

14.11.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

710
28-11-2018
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
14.11.2018     ÇARŞAMBA         17.00            2018            11                  10        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Ummahan Feryal SAĞNAK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:
8.Belediye Meclisi’nin  01.10.2018 Tarih ve 591 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Dikilitaş  Mahallesi, K22c08b paftada, 4851 ada 6 numaralı parselin sosyal tesis alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
9.Belediye Meclisi’nin  01.10.2018 Tarih ve 591 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Dikilitaş  Mahallesi, K22c08b4d paftada, 4851 ada 6 numaralı parselin sosyal tesis alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisi’nin  07.08.2018 Tarih ve 533 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mutaf Cami ve Kuran Kursu Derneği adına Süleyman KAYMAK’ın; İlimiz, Merkez, Aybey  Mahallesi, K22c09a paftada, 1134 ada 9 numaralı parselin yaklaşık 709 m²’sinin sosyal tesis alanı olarak, 1134 ada 25 numaralı parselin yaklaşık 140 m²’sinin ise ibadet alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisi’nin  07.08.2018 Tarih ve 533 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mutaf Cami ve Kuran Kursu Derneği adına Süleyman KAYMAK’ın İlimiz, Merkez, Aybey  Mahallesi, K22c09a4b paftada, 1134 ada 9 numaralı parselin yaklaşık 709 m²’sinin sosyal tesis alanı olarak, 1134 ada 25 numaralı parselin yaklaşık 140 m²’sinin ise cami alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisi’nin  04.10.2018 Tarih ve 597 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet  Mahallesi, K22c13b paftada, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parselde ticaret alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisi’nin  04.10.2018 Tarih ve 597 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b2a, K22c13b2b, K22c13b2c ve K22c13b2d paftalarda, 3084 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde T1 ve T2 fonksiyonlarında ticaret alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 578-579 sayılı kararı ile; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a paftada, söz konusu planlama alanının park alanı (kent meydanı) olarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması. 
26.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek revize edilmesi konusu kapsamında; Ayrık ikiz yapılanma ile ilgili İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı Plan Notlarında ilave ve düzenleme yapılması yönünde planı plan notları ilavesi ve değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek revize edilmesi konusu kapsamında; Binalara kot verilmesi ile ilgili İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar Planı Plan Notlarında ilave ve düzenleme yapılması yönünde planı plan notları ilavesi ve değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek revize edilmesi konusu kapsamında;  Çatılar ve saçaklar ile ilgili İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Plan Notlarında ilave ve düzenleme yapılması yönünde plan notları ilavesi ve değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek revize edilmesi konusu kapsamında; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına Su depoları ile ilgili ilave yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilavesi taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 10): Belediyemize tahsisli bulunan Uşak Merkez Ovademirler Köyü 1157 parsel nolu taşınmaz  imar planında, katı atık depolama, ayrıştırma, dönüştürme, bertaraf ve enerji üretim tesisleri olarak düzenlendiği, Uşak Çevre Birliği 06.11.2018 tarih 126 sayılı yazıları ile Uşak Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin alan artırımı ve ileriye dönük arazi ihtiyacına yönelik olarak kullanılmak üzere devredilmesini talep edildiği, Uşak Merkez Ovademirler Köyü 1157 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz üzerinde bulunan tahsisinin kaldırılmasına muvafakat verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
34.(İlave Madde 14): Mustafa DİNÇ, Aysun DİNÇ, Ahmet Ali DİNÇ, Remzi DİNÇ ve Aslı DİNÇ'in İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 6027 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parseller 6028 ada 1-2-3-4,5-6-7-8-9 numaralı parseller 6029 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 numaralı parseller 6030 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
35.(İlave Madde 15): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 582 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü'nün güneybatısı ile Uşak çevreyolu arasında kalan alanda kentin gelişme eğilimine uygun planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına askı süresi içerisinde Atike YILMAZ ve Zeliha ERDEM, Hatice TURAN ve Levent SIRTIKIZIL, Meral ŞAHİN ve müşterekleri, ESEBEYOĞLU YEM SANAYİ LTD.ŞTİ. Vekili Gamze KESGİN, Aziz HOŞ, Ebru KALEM DEMİR, Emel ERDİNÇ, Özkan SARUHAN, Ersoy ERCİHAN, Alper GÜRSOY, Ali GÜNDÜZ, Teoman Mehmet DOĞAN, Hülya ÖZKAN, İsa PEKER, Galip DURU, İsmail Öner KARGI, Zülfü GÜNDÜZ, Timoti OLALEYE, Umut KARAKAYA, İsmail ÖZDEMİR, Mehmet MISIRLI, Ali ERCAN, Ercan GÜÇYETER, Hasan Hüseyin TUĞYAN, Mustafa KARAKAYA, İlker KARAKAYA, APAYDIN YAPI LTD. ŞTİ ve Ali GÜNBAYRAM tarafından yapılan 28 (yirmi sekiz) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.


K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

Gündemin 34. (İlave Madde 14) ve 35. (İlave Madde 15), Maddelerinin Gündemin 8.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

34.(İlave Madde 14): Mustafa DİNÇ, Aysun DİNÇ, Ahmet Ali DİNÇ, Remzi DİNÇ ve Aslı DİNÇ'in İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 6027 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parseller 6028 ada 1-2-3-4,5-6-7-8-9 numaralı parseller 6029 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 numaralı parseller 6030 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa DİNÇ, Aysun DİNÇ, Ahmet Ali DİNÇ, Remzi DİNÇ ve Aslı DİNÇ'in İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 6027 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parseller 6028 ada 1-2-3-4,5-6-7-8-9 numaralı parseller 6029 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 numaralı parseller 6030 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.(İlave Madde 15): Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 582 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü'nün güneybatısı ile Uşak çevreyolu arasında kalan alanda kentin gelişme eğilimine uygun planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına askı süresi içerisinde Atike YILMAZ ve Zeliha ERDEM, Hatice TURAN ve Levent SIRTIKIZIL, Meral ŞAHİN ve müşterekleri, ESEBEYOĞLU YEM SANAYİ LTD.ŞTİ. Vekili Gamze KESGİN, Aziz HOŞ, Ebru KALEM DEMİR, Emel ERDİNÇ, Özkan SARUHAN, Ersoy ERCİHAN, Alper GÜRSOY, Ali GÜNDÜZ, Teoman Mehmet DOĞAN, Hülya ÖZKAN, İsa PEKER, Galip DURU, İsmail Öner KARGI, Zülfü GÜNDÜZ, Timoti OLALEYE, Umut KARAKAYA, İsmail ÖZDEMİR, Mehmet MISIRLI, Ali ERCAN, Ercan GÜÇYETER, Hasan Hüseyin TUĞYAN, Mustafa KARAKAYA, İlker KARAKAYA, APAYDIN YAPI LTD. ŞTİ ve Ali GÜNBAYRAM tarafından yapılan 28 (yirmi sekiz) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü'nün güneybatısı ile Uşak çevreyolu arasında kalan alanda kentin gelişme eğilimine uygun planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına askı süresi içerisinde Atike YILMAZ ve Zeliha ERDEM, Hatice TURAN ve Levent SIRTIKIZIL, Meral ŞAHİN ve müşterekleri, ESEBEYOĞLU YEM SANAYİ LTD.ŞTİ. Vekili Gamze KESGİN, Aziz HOŞ, Ebru KALEM DEMİR, Emel ERDİNÇ, Özkan SARUHAN, Ersoy ERCİHAN, Alper GÜRSOY, Ali GÜNDÜZ, Teoman Mehmet DOĞAN, Hülya ÖZKAN, İsa PEKER, Galip DURU, İsmail Öner KARGI, Zülfü GÜNDÜZ, Timoti OLALEYE, Umut KARAKAYA, İsmail ÖZDEMİR, Mehmet MISIRLI, Ali ERCAN, Ercan GÜÇYETER, Hasan Hüseyin TUĞYAN, Mustafa KARAKAYA, İlker KARAKAYA, APAYDIN YAPI LTD. ŞTİ ve Ali GÜNBAYRAM tarafından yapılan 28 (yirmi sekiz) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 15.11.2018 Perşembe günü saat 17.00 de görüşmek üzere 10. Birleşimi kapatmıştır.

          
Ahmet Gökhan ÖZBAĞ             Emine YILDIRIM             Sevgi COŞKUN

     Meclis 1.Başkan V.                        Katip                                   Katip     

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 14.11.2018