Meclis Karar Özetleri

17.05.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

451
24-05-2021

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ          GÜNÜ            SAATİ     DÖNEM      TOPLANTI        BİRLEŞİM    OTURUM
17.05.2021  PAZARTESİ     15.00         2021                 5                        1      1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL.

GÜNDEM:

1.2021 yılı Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.2020 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülmesi.
3.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 72 ve 73 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Ramazan KESKİN'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 292 numaralı parselde  Emsal=1.32 Yençok=6 kat yapılaşma koşullarında konut alanı ve eğitim tesisi alanında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Ayhan KOZAK ve Cihan KAÇAK tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
4.Fevzi ERYILMAZ'ın  İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 109 ada 6 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Ali BAYRAM'ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 612 ada 1 ve 6 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 181 ada 8 numaralı parselde mezarlık alanı yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi, 1105 ada 37, 38 ve 39 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 74 ve 75 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde imar kanunun 18. Maddesine göre uygulama yapılabilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; yapılan 5 adet itirazların görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 82 ve 83 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Durak, Sarayaltı ve İslice Mahallelerini kapsayan yaklaşık 47.7 hektar alanda, 01/12/2020 tarih 295 ve 296 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itirazdan kabul edilenlerine ilişkin   hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; yapılan 70 adet itirazların görüşülerek karara bağlanması. 
10.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 84 ve 85 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Durak, Sarayaltı ve İslice Mahallelerini kapsayan yaklaşık 47.7 hektar alanda, 01/12/2020 tarih 295 ve 296 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itirazdan kısmen kabul edilenlerine ilişkin   hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; yapılan 70 adet itirazların görüşülerek karara bağlanması.
11.Kadir ÇELİK'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde ticaret alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin; İlimiz, Merkez, muhtelif mahallelerde trafo alanları yapılması amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.10.2016 tarih ve 3553 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik sit alanı olarak belirlenen ve AybeyNekropolü olarak bilinen alan ve yakın çevresinde koruma amaçlı imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.Karar Koray ATAK ve Ömer UÇAR'ın  İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 401 ada 16, 17, 18, 19 ve 23 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
16.Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 602 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması  yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
17.İrfan GÖRGÜLÜ'nün İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.Demirler İnşaat LTD. ŞTİ adına Mustafa DEMİR'in; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2101 ada 1 numaralı parselde park ve yol alanı fonksiyonlarının konut alanı fonksiyonuna dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Nihat TAŞTANOĞLU'nun; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 124 ada 1 numaralı parselde teknik altyapı alanının küçük sanayi alanına dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Fadime MERAL'e vekaleten Yılmaz YAŞAR'ın ; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 100 ada 522 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi yaklaşık 31 hektar yerleşik alan içerisinde, 01/02/2021 tarih 45 ve 46 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 14 (on dört) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d2d ve K22c09d3a paftalarda, 1214 ada 30, 31, 32 ve 33 numaralı parsellerde TAKS=0.30 KAKS=0.90 şeklinde yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Onur ÖZÇAKA, Fatih ÖZÇAKA, Emine ÖZÇAKA, Kubilay ÖZÇAKA, Songül ÖZTUĞ, Suna ÖZDOĞAN, Rukiye AKPINAR ve Emine ULAŞ’ın Uşak İli, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 0 ada 13 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun, TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında konut alanı park alanı ve yol olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Fatma CİN, Ayşe SEZER, Veysel DÜZDELEN'in İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c07b paftada, 299, 301, 302, 303, 304, 305 ve 306 numaralı parsellerde imar yollarının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Fatma CİN, Ayşe SEZER, Veysel DÜZDELEN'in İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c07b paftada, 299, 301, 302, 303, 304, 305 ve 306 numaralı parsellerde imar yolları ve ayrık nizam 2 kata müsadeli, TAKS=0.25 KAKS=0.50 yapılaşma koşullarında konut alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Halil ERKEK ve Özgür ERKEK vekili Özer ERKEK’in İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06c2a paftalarda, 134 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarih ve 547 sayılı, 07/09/2018 tarih 587 sayılı, 01/02/2019 tarih 37 sayılı ve 02/11/2020 tarih 240 sayılı Kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.nin  İlimiz, Merkez, Muhtelif mahallelerde trafo alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muhtelif mahallelerde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 6 adet taşınmazın satın alınması konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Uşak Merkez Tabakhane Bölgesi Gecekondu Önleme Projesi kapsamında Belediyemiz ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında; Uşak Merkez Durak Mahallesi 6755 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait 1630,34 m² hissenin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmesi ve Uşak Merkez Sarayaltı Mahallesi 6768 Ada, 1 Parsel ve 6769 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazların ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Belediyemize devredilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.Kemankeş  Okçuluk  ve  Atlı  Okçuluk  Kulübünde uygulanacak olan 2021 yılı fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.İlimiz Mücavir alan sınırları içinde ve muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres  ve  Numaralamaya  ilişkin  Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.Muharrem BOZ’un Pırlanta sokak, Güldibi sokak, Müjde sokak, Eser  sokak  vs.  ile  buna  benzer İlimizdeki  yerlerin  sokak  isimlerinin  cadde  olarak  değiştirilmesi yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
33.Belediyemiz  mülkiyetine  geçen Orhan Dengiz Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonuna Uşak Belediyesi Kapalı Spor Salonu isminin verilmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
34.Park Bahçe Müdürlüğünün sorumluluk alanları içerisinde bulunan 243 adet parka isim verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
35.Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
36.İlimiz Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesine Devlet Hastanesi tarafından bağlanacak yola trafik akışının sağlanması için orta refüjde kavşak açılması ve Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde  bulunan  servis  durağı  için    peron  düzenlemesi  yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
37.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen, (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli ve  (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
38.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesine istinaden yol boyu ticaret olarak teşekkül eden konut alanlarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
39.Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde uygulanan otopark bölgelerinin, Otopark Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere istinaden revize edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
40.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 100 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 212 sayılı ile kararı onaylanan, Gönül TOKÖZ'ün talebine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin Uşak İdare Mahkemesinin 2019/351 Esas, 2021/132 Karar sayılı kararına istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
41.Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen Ahmet CEYLAN'ın,; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 8 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
42.Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
43.(İlave Madde 1): Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan DEMİR GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5626 ada 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
44.(İlave Madde 2): Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’nün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1a paftada,  730 ada 602 numaralı parsel için Yençok=36.50 metre  bina yüksekliği belirlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2021 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.2020 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine  göre görüşülmesine başlanmış olup, Belediyemizin 2020 yılı Gider Kesin Hesabı Müdürlükler bazında ad okumak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda 308.248.961,99 TL.lik  27 maddelik  Gider  Kesin Hesabı üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gider Kesin Hesabının oylaması sırasında 11.maddede üyelerden Turgut ÖZÇELİK, 13.maddede Regaip Emre HAZAR oturuma katılmıştır.)  

      Belediyemizin 2020 yılı Gelir Kesin Hesabı bölüm bölüm ad okunmak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda toplam  335.471.443,42 TL.lik  Gelir  Kesin Hesabı üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

     2020 yılı Belediyemizin İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelinin onaylanması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 12 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
3.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 72 ve 73 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Ramazan KESKİN'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 292 numaralı parselde  Emsal=1.32 Yençok=6 kat yapılaşma koşullarında konut alanı ve eğitim tesisi alanında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Ayhan KOZAK ve Cihan KAÇAK tarafından yapılan itirazlar görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ramazan KESKİN'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 292 numaralı parselde  Emsal=1.32 Yençok=6 kat yapılaşma koşullarında konut alanı ve eğitim tesisi alanında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Ayhan KOZAK ve Cihan KAÇAK tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Fevzi ERYILMAZ'ın  İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 109 ada 6 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fevzi ERYILMAZ'ın  İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 109 ada 6 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Ali BAYRAM'ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 612 ada 1 ve 6 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali BAYRAM'ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 612 ada 1 ve 6 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
6.İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 181 ada 8 numaralı parselde mezarlık alanı yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 181 ada 8 numaralı parselde mezarlık alanı yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi, 1105 ada 37, 38 ve 39 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi, 1105 ada 37, 38 ve 39 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 74 ve 75 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde imar kanunun 18. Maddesine göre uygulama yapılabilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; yapılan 5 adet itirazlar görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 74 ve 75 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Kasapoğlu Deresi ve çevresinde imar kanunun 18. Maddesine göre uygulama yapılabilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde; yapılan 5 adet itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 82 ve 83 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Durak, Sarayaltı ve İslice Mahallelerini kapsayan yaklaşık 47.7 hektar alanda, 01/12/2020 tarih 295 ve 296 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itirazdan kabul edilenlerine ilişkin   hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; yapılan 70 adet itirazlar görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 82 ve 83 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Durak, Sarayaltı ve İslice Mahallelerini kapsayan yaklaşık 47.7 hektar alanda, 01/12/2020 tarih 295 ve 296 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itirazdan kabul edilenlerine ilişkin   hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; yapılan 70 adet itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 84 ve 85 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Durak, Sarayaltı ve İslice Mahallelerini kapsayan yaklaşık 47.7 hektar alanda, 01/12/2020 tarih 295 ve 296 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itirazdan kısmen kabul edilenlerine ilişkin   hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; yapılan 70 adet itirazlar görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 84 ve 85 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Durak, Sarayaltı ve İslice Mahallelerini kapsayan yaklaşık 47.7 hektar alanda, 01/12/2020 tarih 295 ve 296 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47,7 hektar alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 383 adet itirazdan kısmen kabul edilenlerine ilişkin   hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; yapılan 70 adet itirazların İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Kadir ÇELİK'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde ticaret alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kadir ÇELİK'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde ticaret alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin; İlimiz, Merkez, muhtelif mahallelerde trafo alanları yapılması amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin; İlimiz, Merkez, muhtelif mahallelerde trafo alanları yapılması amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.10.2016 tarih ve 3553 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik sit alanı olarak belirlenen ve Aybey Nekropolü olarak bilinen alan ve yakın çevresinde koruma amaçlı imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.10.2016 tarih ve 3553 sayılı kararı ile 3. Derece Arkeolojik sit alanı olarak belirlenen ve Aybey Nekropolü olarak bilinen alan ve yakın çevresinde koruma amaçlı imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Karar Koray ATAK ve Ömer UÇAR'ın  İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 401 ada 16, 17, 18, 19 ve 23 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Karar Koray ATAK ve Ömer UÇAR'ın  İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 401 ada 16, 17, 18, 19 ve 23 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 602 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması  yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 602 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması  yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.İrfan GÖRGÜLÜ'nün İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İrfan GÖRGÜLÜ'nün İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Demirler İnşaat LTD. ŞTİ adına Mustafa DEMİR'in; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2101 ada 1 numaralı parselde park ve yol alanı fonksiyonlarının konut alanı fonksiyonuna dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Demirler İnşaat LTD. ŞTİ adına Mustafa DEMİR'in;  İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2101 ada 1 numaralı parselde park ve yol alanı fonksiyonlarının konut alanı fonksiyonuna dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Nihat TAŞTANOĞLU'nun; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 124 ada 1 numaralı parselde teknik altyapı alanının küçük sanayi alanına dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Nihat TAŞTANOĞLU'nun; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 124 ada 1 numaralı parselde teknik altyapı alanının küçük sanayi alanına dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Fadime MERAL'e vekaleten Yılmaz YAŞAR'ın ; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 100 ada 522 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fadime MERAL'e vekaleten Yılmaz YAŞAR'ın ; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 100 ada 522 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi yaklaşık 31 hektar yerleşik alan içerisinde, 01/02/2021 tarih 45 ve 46 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 14 (on dört) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi yaklaşık 31 hektar yerleşik alan içerisinde, 01/02/2021 tarih 45 ve 46 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 14 (on dört) adet itirazların İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oyuna karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
22.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d2d ve K22c09d3a paftalarda, 1214 ada 30, 31, 32 ve 33 numaralı parsellerde TAKS=0.30 KAKS=0.90 şeklinde yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d2d ve K22c09d3a paftalarda, 1214 ada 30, 31, 32 ve 33 numaralı parsellerde TAKS=0.30 KAKS=0.90 şeklinde yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Onur ÖZÇAKA, Fatih ÖZÇAKA, Emine ÖZÇAKA, Kubilay ÖZÇAKA, Songül ÖZTUĞ, Suna ÖZDOĞAN, Rukiye AKPINAR ve Emine ULAŞ’ın Uşak İli, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 0 ada 13 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun, TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında konut alanı park alanı ve yol olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Onur ÖZÇAKA, Fatih ÖZÇAKA, Emine ÖZÇAKA, Kubilay ÖZÇAKA, Songül ÖZTUĞ, Suna ÖZDOĞAN, Rukiye AKPINAR ve Emine ULAŞ’ın Uşak İli, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 0 ada 13 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun, TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında konut alanı park alanı ve yol olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Fatma CİN, Ayşe SEZER, Veysel DÜZDELEN'in İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c07b paftada, 299, 301, 302, 303, 304, 305 ve 306 numaralı parsellerde imar yollarının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Fatma CİN, Ayşe SEZER, Veysel DÜZDELEN'in İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c07b paftada, 299, 301, 302, 303, 304, 305 ve 306 numaralı parsellerde imar yollarının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.Fatma CİN, Ayşe SEZER, Veysel DÜZDELEN'in İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c07b paftada, 299, 301, 302, 303, 304, 305 ve 306 numaralı parsellerde imar yolları ve ayrık nizam 2 kata müsadeli, TAKS=0.25 KAKS=0.50 yapılaşma koşullarında konut alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatma CİN, Ayşe SEZER, Veysel DÜZDELEN'in İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, K22c07b paftada, 299, 301, 302, 303, 304, 305 ve 306 numaralı parsellerde imar yolları ve ayrık nizam 2 kata müsadeli, TAKS=0.25 KAKS=0.50 yapılaşma koşullarında konut alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Halil ERKEK ve Özgür ERKEK vekili Özer ERKEK’in İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06c2a paftalarda, 134 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Halil ERKEK ve Özgür ERKEK vekili Özer ERKEK’in İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06c2a paftalarda, 134 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarih ve 547 sayılı, 07/09/2018 tarih 587 sayılı, 01/02/2019 tarih 37 sayılı ve 02/11/2020 tarih 240 sayılı Kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.nin  İlimiz, Merkez, Muhtelif mahallelerde trafo alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarih ve 547 sayılı, 07/09/2018 tarih 587 sayılı, 01/02/2019 tarih 37 sayılı ve 02/11/2020 tarih 240 sayılı Kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.nin  İlimiz, Merkez, Muhtelif mahallelerde trafo alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muhtelif mahallelerde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 6 adet taşınmazın satın alınması konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muhtelif mahallelerde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 6 adet taşınmazın satın alınması konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oyuna karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
29.Uşak Merkez Tabakhane Bölgesi Gecekondu Önleme Projesi kapsamında Belediyemiz ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında; Uşak Merkez Durak Mahallesi 6755 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait 1630,34 m² hissenin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmesi ve Uşak Merkez Sarayaltı Mahallesi 6768 Ada, 1 Parsel ve 6769 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazların ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Belediyemize devredilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Merkez Tabakhane Bölgesi Gecekondu Önleme Projesi kapsamında Belediyemiz ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında; Uşak Merkez Durak Mahallesi 6755 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazdaki Belediyemize ait 1630,34 m² hissenin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmesi ve Uşak Merkez Sarayaltı Mahallesi 6768 Ada, 1 Parsel ve 6769 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazların ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Belediyemize devredilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 15 dakika ara vermiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN: 2021 Mayıs ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,    2.oturumunu açmıştır.

(Üyelerden Tolga PİRİNÇCİ ve Özgül Şeker ÇİFTÇİ oturumdan ayrılmıştır.)

30.Kemankeş  Okçuluk  ve  Atlı  Okçuluk  Kulübünde uygulanacak olan 2021 yılı fiyatlarının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kemankeş  Okçuluk  ve  Atlı  Okçuluk  Kulübünde uygulanacak olan 2021 yılı fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
31.İlimiz Mücavir alan sınırları içinde ve muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres  ve  Numaralamaya  ilişkin  Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Mücavir alan sınırları içinde ve muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres  ve  Numaralamaya  ilişkin  Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.Muharrem BOZ’un Pırlanta sokak, Güldibi sokak, Müjde sokak, Eser  sokak  vs.  ile  buna  benzer İlimizdeki  yerlerin  sokak  isimlerinin  cadde  olarak  değiştirilmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Muharrem BOZ’un Pırlanta sokak, Güldibi sokak, Müjde sokak, Eser  sokak  vs.  ile  buna  benzer İlimizdeki  yerlerin  sokak  isimlerinin  cadde  olarak  değiştirilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.Belediyemiz  mülkiyetine  geçen Orhan Dengiz Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonuna Uşak Belediyesi Kapalı Spor Salonu isminin verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz  mülkiyetine  geçen Orhan Dengiz Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonuna Uşak Belediyesi Kapalı Spor Salonu isminin verilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.Park Bahçe Müdürlüğünün sorumluluk alanları içerisinde bulunan 243 adet parka isim verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Park Bahçe Müdürlüğünün sorumluluk alanları içerisinde bulunan 243 adet parka isim verilmesi konusunun Park Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması konusunun Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36.İlimiz Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesine Devlet Hastanesi tarafından bağlanacak yola trafik akışının sağlanması için orta refüjde kavşak açılması ve Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde  bulunan  servis  durağı  için    peron  düzenlemesi  yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesine Devlet Hastanesi tarafından bağlanacak yola trafik akışının sağlanması için orta refüjde kavşak açılması ve Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde  bulunan  servis  durağı  için    peron  düzenlemesi  yapılması konusunun İmar Komisyonuna  ve Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
37.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen, (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli ve  (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen, (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli ve  (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin kabul  edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda  üyelerden Yasin YAVUZ, Himmet DUYGU, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 6 ret,  Necmi DURSUN, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ ve Alev KETBOĞA’nın  4 çekimser oylarına  karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
38.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesine istinaden yol boyu ticaret olarak teşekkül eden konut alanlarının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesine istinaden yol boyu ticaret olarak teşekkül eden konut alanlarının belirlenmesi konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
39.Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde uygulanan otopark bölgelerinin, Otopark Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere istinaden revize edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde uygulanan otopark bölgelerinin, Otopark Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere istinaden revize edilmesi konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
40.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 100 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 212 sayılı ile kararı onaylanan, Gönül TOKÖZ'ün talebine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin Uşak İdare Mahkemesinin 2019/351 Esas, 2021/132 Karar sayılı kararına istinaden yeni bir işlem yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 100 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 212 sayılı ile kararı onaylanan, Gönül TOKÖZ'ün talebine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin Uşak İdare Mahkemesinin 2019/351 Esas, 2021/132 Karar sayılı kararına istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
41.Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen Ahmet CEYLAN'ın,; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 8 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen Ahmet CEYLAN'ın,; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 8 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
42.Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Emine KORKMAZ ve Murat KORKMAZ'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 701 ada 15 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
43.(İlave Madde 1): Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan DEMİR GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5626 ada 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan DEMİR GEDİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5626 ada 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
44.(İlave Madde 2): Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’nün  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1a paftada,  730 ada 602 numaralı parsel için Yençok=36.50 metre  bina yüksekliği belirlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’nün  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1a paftada,  730 ada 602 numaralı parsel için Yençok=36.50 metre  bina yüksekliği belirlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 4 ret oylarına karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2021 Haziran ayı Meclis Toplantısının 01.06.2021 Salı günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

   Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN: 2021 Mayıs ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.         
Mehmet ÇAKIN                   Altan TUFAN              İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı                      Katip                            Katip
 (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 01.11.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ HALK EKMEK FIRININDA KULLANILMAK ÜZERE PLASTİK PALET ALIMI UŞAK BELEDİYESİ HALK EKMEK FIRININDA KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİKLİ YÜK TAŞIMA ARACI ALIMI Uşak Belediyesi'nden Personel Maaşlarına Zam UŞAK BELEDİYESİ PERSONELLERİNE 01.10.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ DEDEKTİFLERE ROZETİNİ VERDİ 01.10.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (29) Adet Taşınmazın Satış İlanı UŞAK BELEDİYESİNİN İLK KÜLTÜR YAYINI GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 17.05.2021