Meclis Gündemi

18.07.2017 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2166
13-07-2017

…./07/2017

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin Olağanüstü toplanması gerekmektedir.
Toplantı 18.07.2017 Salı günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı 

GÜNDEM: 

1.2017 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 22 ada 1 numaralı parselde akaryakıt ve servis istasyonu alanı düzenlenmesi ve yolların yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
3.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d1b ve K22c09d1c paftalarda, 22 ada 1 numaralı parselde E=0.50, Yençok=6.50 metre yapılaşma koşullarında akaryakıt ve servis istasyonu alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
4.Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d paftada, 1547 adanın orta yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c09d4d paftada, 1547 adanın yapılaşma koşullarının A-3 TAKS=0.28 KAKS=0.84 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin özel sosyal altyapı alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4d pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin E=1.95 yapı yoğunluğunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d paftada Kent Park Projesi kapsamında taşınan eğitim alanlarının park ve yeşil alan (Kent Meydanı) olarak, K22c10d paftada bulunan pazar alanında ise eğitim alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslaklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a ve K22c09d1b paftalarda Kent Park Projesi kapsamında taşınan lise alanlarının park (Kent Meydanı) olarak, K22c10d1a ve K22c10d1b paftalarda bulunan pazar alanında ise lise alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslaklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2017 tarihli yazısına istinaden; Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanlığı ile yapılan Protokol ile yeni içkili yer bölgesi tespit edilen 2750 Ada 1 Parsel dışında kalan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29.Maddesi İçkili Yer Bölgesi mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerektiği yönetmelik kapsamında 04.02.2014 Tarih ve 2014/132 Sayılı Uşak Belediyesi Meclis kararı ile İçkili Yer Bölgesi tespit edilen Dikilitaş Mahallesi Atatürk Bulvarı (Tek Yön)380.384 Sayılı yerler dışında kalan; 1.İslice Mahallesi 1.Vidinli Sokak 12.16(Tek Yön) 2.İslice Mahallesi 2.Vidinli Sokak(Tek Yön) 3.7 Sayılı yerler 3.İslice Mahallesi 1.Gümüş Sokak (Tek Yön) 3.5 Sayılı Yerler 4.İslice Mahallesi Tuğlu Sokak (Tek Yön) 2.4 Sayılı Yerler 5.İslice Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi (Tek Yön) 4.22 Sayılı Yerler 6.Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi (Tek Yön) 2.6 Sayılı Yerler 7.Atatürk Mahallesi Çivril  Caddesi (Tek Yön) 28.30 Sayılı Yerler  8.Durak Mahallesi Gazi Bulvarı ( Tek Yön) 13.17 Sayılı Yerler 9.Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi (Tek Yön) 59.63 Sayılı Yerler  10.Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı (Tek Yön) 48.54 Sayılı Yerler 11.Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı (Tek Yön) 120.126 Sayılı Yerlerin içkili yer bölgesinden çıkarılmasını yeni İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenen 2750 Ada 1 Parselde bulunan 17.18.19 Nolu Bağımsız Bölümlerin İçkili Yer Bölgesinden çıkarılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 04/07/2023 UŞAK BELEDİYESİ ÜRETEREK TASARRUF EDİYOR 01.06.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Gayrimenkul Satış İhalesi İlanı - 06/06/2023 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU İSTANBUL'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ 02.05.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ RAMAZAN COŞKUSUNU MAHALLELERE TAŞIYOR 03.04.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN STATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SKORBORD ALIMI DOĞRUDAN TEMİN
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 18.07.2017