Meclis Karar Özetleri

19.11.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

475
26-11-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ        GÜNÜ           SAATİ      DÖNEM    TOPLANTI    BİRLEŞİM      OTURUM
19.11.2019          SALI              15.00            2019                12                    2        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL.

GÜNDEM:

47.(İlave Madde 1): Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 11 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
48.(İlave Madde 2): Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 2 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
50.(İlave Madde 4 ): Belediye Meclisinin 01.11.2019  tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020  yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
51.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
52.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2020 yılı ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
53.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2020 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
54.(İlave Madde 8): Bilal KALKAN’ın Atatürk Mahallesi 5.Şeker Sokak'ta bulunan 1223 ada 3 parsel'de imar planındaki park alanının babası tarafından park olarak bırakıldığını ve babasının soyadı olan "BEYOĞLU" isminin ilgili alana park ismi olarak verilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması.
55. (İlave Madde 9) : Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı Yaş Sebze ve Meyve Toptancı halinde 2001 yılında 2-3-4-7-8-12-13-18-19 sayılı dükkânların Belediye Encümeninin 20.11.2001 ve 2001/2061 Sayılı Kararı ile 2 kişi olarak dükkân tahsisi yapılmıştır. 9 dükkânın 20.11.2001 tarih ve 2001/2061 sayılı encümen kararı ile 2 kişiye tahsisi yapıldığı, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı halinin alan olarak küçük olması, giriş çıkışların trafik yoğunluğu sebebiyle karışıklığa yol açtığı, tahsisi yapılan dükkânların komisyonculara yetersiz geldiğinden, Yapımı yeni tamamlanan 20 adet dükkânların içinden kanunla belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere mevcut hakları ile 9 dükkânın belirtilen kişiler arasında kullandırılmasına, ekli listedeki kişilere dağıtımının Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

47.(İlave Madde 1): Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 11 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 11 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

48.(İlave Madde 2): Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 2 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 2 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

50.(İlave Madde 4 ): Belediye Meclisinin 01.11.2019  tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020  yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra: 2020 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 10 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

51.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra: (Üyelerden Kazım KUŞÇU oturuma katılmıştır.)

Belediyemizin 2020 yılı Bütçesine ekli 11 maddeden oluşan 495.850.000,00 TL.lik Bütçe Kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle madde madde ad okunarak yapılan açık oylama neticesinde Üyelerden  Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 10 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Belediyemizin 2020 yılı  30 maddelik 495.850.000,00 TL.lik Gider Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonca hazırlandığı şekliyle Müdürlükler bazında ad okunarak yapılan açık oylamasına geçilmiş olup, 30 maddelik 2020 yılı gider bütçesi Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 10 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2019 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN; 2019 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır. 

Belediyemizin 2020  yılı  6 Maddelik 495.850.000,00 TL.lik Gelir Bütçesinin oylamasına geçilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 6 Maddelik Gelir Bütçesi bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 10 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediyemizin 2020 yılı ayrıntılı harcama programının oylamasına geçilmiş olup 4 bölümlük 495.850.000,00 TL.lik ayrıntılı harcama programının bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 10 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 Belediyemizin 2020 yılı Belediyeye Bağlı İdare ve Birimlerinin Finansman programının oylamasına  geçilmiş olup, 4 bölümlük  495.850.000,00 TL.lik finansman programının bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 10 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

52.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2020 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2020 yılı ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2020 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan  2020  yılı ücret tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 10 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

53.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2020 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2020 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2020 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2020 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 10 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

54.(İlave Madde 8): Bilal KALKAN’ın Atatürk Mahallesi 5.Şeker Sokak'ta bulunan 1223 ada 3 parsel'de imar planındaki park alanının babası tarafından park olarak bırakıldığını ve babasının soyadı olan "BEYOĞLU" isminin ilgili alana park ismi olarak verilmesi talebinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bilal KALKAN’ın Atatürk Mahallesi 5.Şeker Sokak'ta bulunan 1223 ada 3 parsel'de imar planındaki park alanının babası tarafından park olarak bırakıldığını ve babasının soyadı olan "BEYOĞLU" isminin ilgili alana park ismi olarak verilmesi talebi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile red  edilmiştir.

55. (İlave Madde 9) : Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı Yaş Sebze ve Meyve Toptancı halinde 2001 yılında 2-3-4-7-8-12-13-18-19 sayılı dükkânların Belediye Encümeninin 20.11.2001 ve 2001/2061 Sayılı Kararı ile 2 kişi olarak dükkân tahsisi yapılmıştır. 9 dükkânın 20.11.2001 tarih ve 2001/2061 sayılı encümen kararı ile 2 kişiye tahsisi yapıldığı, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı halinin alan olarak küçük olması, giriş çıkışların trafik yoğunluğu sebebiyle karışıklığa yol açtığı, tahsisi yapılan dükkânların komisyonculara yetersiz geldiğinden, Yapımı yeni tamamlanan 20 adet dükkânların içinden kanunla belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere mevcut hakları ile 9 dükkânın belirtilen kişiler arasında kullandırılmasına, kararımıza ekli listedeki kişilere dağıtımının Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı Yaş Sebze ve Meyve Toptancı halinde 2001 yılında 2-3-4-7-8-12-13-18-19 sayılı dükkânların Belediye Encümeninin 20.11.2001 ve 2001/2061 Sayılı Kararı ile 2 kişi olarak dükkân tahsisi yapılmıştır. 9 dükkânın 20.11.2001 tarih ve 2001/2061 sayılı encümen kararı ile 2 kişiye tahsisi yapıldığı, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı halinin alan olarak küçük olması, giriş çıkışların trafik yoğunluğu sebebiyle karışıklığa yol açtığı, tahsisi yapılan dükkânların komisyonculara yetersiz geldiğinden, Yapımı yeni tamamlanan 20 adet dükkânların içinden kanunla belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere mevcut hakları ile 9 dükkânın belirtilen kişiler arasında kullandırılmasına, kararımıza ekli listedeki kişilere dağıtımının Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2019  Aralık ayı Meclis Toplantısının 03.12.2019 Salı günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2019 Kasım ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.    

     
                
Mehmet ÇAKIN               Regaip Emre HAZAR          Yusuf AKCAN 
Belediye Başkanı                    Katip                                 Katip
(Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN MAHALLERDE KÖŞE BUCAK TEMİZLİK 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN TEMEL HİZMETE YENİ VİZYON 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 19.11.2019