Meclis Karar Özetleri

20.11.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

748
28-11-2018

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
20.11.2018           SALI                17.00            2018                11                   14        1-2

Belediye Başkanı Nurullah CAHAN; Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,   Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ,  Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Ummahan Feryal SAĞNAK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

8.Belediye Meclisi’nin  01.10.2018 Tarih ve 591 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Dikilitaş  Mahallesi, K22c08b paftada, 4851 ada 6 numaralı parselin sosyal tesis alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
9.Belediye Meclisi’nin  01.10.2018 Tarih ve 591 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Dikilitaş  Mahallesi, K22c08b4d paftada, 4851 ada 6 numaralı parselin sosyal tesis alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.(İlave Madde 17): Belediye Meclisinin 01.11.2018  tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019  yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.(İlave Madde 18): Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
39.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2019 yılı ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
40.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2019 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41.(İlave Madde 21): Belediye Meclisi'nin 12/11/2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince; Memur ve Sözleşmeli Memurlarımıza verilmesi düşünülen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere, Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
42.(İlave Madde 22): UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve Tiç.A.Ş. nin İlimiz merkez Çevre Köyü, 317 ada, 5 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

8.Belediye Meclisi’nin  01.10.2018 Tarih ve 591 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Dikilitaş  Mahallesi, K22c08b paftada, 4851 ada 6 numaralı parselin sosyal tesis alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Dikilitaş  Mahallesi, K22c08b paftada, 4851 ada 6 numaralı parselin sosyal tesis alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden  Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN nın 13 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisi’nin  01.10.2018 Tarih ve 591 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Dikilitaş  Mahallesi, K22c08b4d paftada, 4851 ada 6 numaralı parselin sosyal tesis alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Dikilitaş  Mahallesi, K22c08b4d paftada, 4851 ada 6 numaralı parselin sosyal tesis alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden  Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN nın 13 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
37.(İlave Madde 17): Belediye Meclisinin 01.11.2018  tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra: 2019 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN nın 10 ret oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
38.(İlave Madde 18): Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra: 

Belediyemizin 2019  yılı Bütçesine ekli 11 maddeden oluşan 526.472.000,00 TL.lik Bütçe Kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle madde madde ad okunarak yapılan açık oylama neticesinde Üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN nın 10 ret oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Belediyemizin 2019 yılı  29 maddelik 526.472.000,00 TL.lik Gider Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonca hazırlandığı şekliyle Müdürlükler bazında ad okunarak yapılan açık oylamasına geçilmiş olup, 29 maddelik 2019 yılı gider bütçesi Üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN nın 10 ret oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; 2018 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 14.Birleşiminin 1.Oturumuna beş dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Nurullah CAHAN; 2018 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 14.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır. 

Belediyemizin 2019  yılı  526.472.000,00 TL.lik Gelir Bütçesinin oylamasına geçilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 6 bölümlük Gelir Bütçesi bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN nın 10 ret oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediyemizin 2019  yılı ayrıntılı harcama programının oylamasına geçilmiş olup 4 bölümlük 526.472.000,00 TL.lik ayrıntılı harcama programının bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN nın 10 ret oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 Belediyemizin 2019 yılı Belediyeye Bağlı İdare ve Birimlerinin Finansman programının oylamasına  geçilmiş olup, 4 bölümlük  526.472.000,00TL.lik finansman programının bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN nın 10 ret oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

39.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2019 yılı ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2019 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan  2019  yılı ücret tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği  ile kabul edilmiştir.
40.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2019 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2019 yılında uygulanacak, 2464 sayılı belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan  2019  yılı harç tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden  Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN nın  5 ret oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir
41.(İlave Madde 21): Belediye Meclisi'nin 12/11/2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince; Memur ve Sözleşmeli Memurlarımıza verilmesi düşünülen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere, Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince; Memur ve Sözleşmeli Memurlarımıza verilmesi düşünülen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere, Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği  ile kabul edilmiştir. 
42.(İlave Madde 22): UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve Tiç.A.Ş. nin İlimiz merkez Çevre Köyü, 317 ada, 5 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve Tiç.A.Ş. nin İlimiz merkez Çevre Köyü, 317 ada, 5 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği  ile kabul edilmiştir.

2018  Aralık ayı Meclis Toplantısının 03.12.2017 Pazartesi günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Nurullah CAHAN;  2018 Kasım ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.
          
                   
Nurullah CAHAN                       Sevgi COŞKUN              Ummahan Feryal SAĞNAK
 Belediye Başkanı                            Katip                                     Katip
  (Meclis Başkanı)    
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 20.11.2018