Duyurular

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

2710
8-05-2019

Planlı alanlar imar yönetmeliğinin 5., 19., 20 ve 22.maddelerinde Danıştay 6. Dairesinin 12/07/2018 tarihli 2017/4840, 2017/7567, 2017/4783 ve 2017/4842 sayılı kararları ile yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Müdürlüğünün 17/04/2019 tarih E.4715 sayılı yazısında da belirtildiği üzere; yönetmeliğin yürütme durdurma verilen hükümlerinin uygulanmasına hukuken imkan olmamakla birlikte diğer maddelerin uygulanması ile ilgili böyle bir durum yoktur. İdaremize yapılan yapı ruhsatı talepleri, yönetmeliğin yürütme durdurma verilen maddeleri haricindeki hükümlerine göre değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Konu ile ilgili gelişme olması durumunda yeniden duyuru yapılacaktır…

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. Parselasyon Planı Askısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2 05/06/2020 tarih 111 ve 112 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 05/06/2020 tarih 125 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 05/06/2020 tarih 110 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 05/06/2020 tarih 109 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 05/06/2020 tarih 123 ve 124 Sayılı B.M.K İmar Plan Revizyonu 05/06/2020 tarih 113 ve 114 Sayılı B.M.K İmar Plan Revizyonu 05/06/2020 tarih 122 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 05/06/2020 tarih 121 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği
İMAR ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru