Duyurular

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

1821
8-05-2019

Planlı alanlar imar yönetmeliğinin 5., 19., 20 ve 22.maddelerinde Danıştay 6. Dairesinin 12/07/2018 tarihli 2017/4840, 2017/7567, 2017/4783 ve 2017/4842 sayılı kararları ile yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Müdürlüğünün 17/04/2019 tarih E.4715 sayılı yazısında da belirtildiği üzere; yönetmeliğin yürütme durdurma verilen hükümlerinin uygulanmasına hukuken imkan olmamakla birlikte diğer maddelerin uygulanması ile ilgili böyle bir durum yoktur. İdaremize yapılan yapı ruhsatı talepleri, yönetmeliğin yürütme durdurma verilen maddeleri haricindeki hükümlerine göre değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Konu ile ilgili gelişme olması durumunda yeniden duyuru yapılacaktır…

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 10/06/2019 Tarih 163-164 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 10/06/2019 Tarih 165-166 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 10/06/2019 Tarih 162 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 01/03/2019 Tarih 76 Sayılı B.MK- 01/03/2019 Tarih 77 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 01.03.2019 Tarih 78 Sayılı B.M.K-İmar Planı Değişikliği 07/12/2018 Tarih 675 Sayılı B.MK-07/02/2019 Tarih 60 Sayılı B.M.K İmar Planı Değişikliği 07.02.2019 Tarih 68 ve 69 Sayılı B.M.K-İmar Planı Değişikliği 07/02/2019 Tarih 58 Sayılı B.M.K - İmar Planı Değişikliği 05/02/2019 Tarih 44 Sayılı B.M.K - İmar Planı Değişikliği 07/02/2019 Tarih 64-65 Sayılı B.M.K - İmar Planı Değişikliği
İMAR ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Duyuru