KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verileri işlenen belgelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KANUN, TEBLİĞ, YÖNERGE VE YÖNETMELİKLER

incele

KOMİTE KARARLARI

incele

POLİTİKALAR

incele

AYDINLATMA METİNLERİ

incele
153 Çağrı Merkezine Başvuran Kimse Aydınlatma Metni 18. Madde İmar Uygulamasına Tabi Kimse Aydınlatma Metni Ada/parsel Arşiv Dosyası Talebinde Bulunan Kimse Aydınlatma Metni Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Başvuran Kimse Aydınlatma Metni Ceza Alan Kimse Aydınlatma Metni Çamaşır yıkama Merkezi Hizmeti Alan Kimse Aydınlatma Metni Dava Konusu Kimse Aydınlatma Metni Emlak Ve İstimlak Temlik İlgili Kişi Aydınlatma Metni Emlak Ve İstimlak Taşınmaz Bağış İlgili Kişi Aydınlatma Metni Emlak Ve İstimlak Takas ve Tahsis İlgili Kişi Aydınlatma Metni Emlak Ve İstimlak Kamulaştırma İlgili Kişi Aydınlatma Metni Fen İşlerine Talepte Bulunan Kimse Aydınlatma Metni Gerçek ve Tüzel Kişi Yetkilisi Aydınlatma Metni Hal Giriş-Çıkış Kontrol Edilen Kimse Aydınlatma Metni Hakediş Talebinde bulunan Kimse Aydınlatma Metni Harita Birimine Başvuran Kimse Aydınlatma Metni Hak Sahibi Aydınlatma Metni Hayvan Sahiplenme Talebinde Bulunan Kimse Aydınlatma Metni İcra Takibi İlgili Kişi Aydınlatma Metni İstekli Aydınlatma Metni İş Bitirme Alan Kimse Aydınlatma Metni İskan Başvurusunda Bulunan Kimse Aydınlatma Metni İlaçlama Hizmeti Alan Kimse Aydınlatma Metni İş Yeri Çalışma Ruhsat Talebinde Bulunan Kimse Aydınlatma Metni İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Başvuran Kimse Aydınlatma Metni İtfaiye Hizmeti Alan Kimse Aydınlatma Metni Kamera Kadrajına Giren Kimse Aydınlatma Metni Kursiyer Aydınlatma Metni Kursiyer Veli Aydınlatma Metni Muhtar Aydınlatma Metni Mezarlıklar Müdürlüğünden Hizmet Alan Kimse Aydınlatma Metni Numarataj Başvurusunda Bulunan Kimse Aydınlatma Metni Ölçü Aleti Muayene Hizmeti Alan Kimse Aydınlatma Metni Özel Kalem Müdürlüğüne Başvuran Kimse Aydınlatma Metni Plaka Sahibi Aydınlatma Metni Pazarcı Aydınlatma Metni Proje Paydaşı Aydınlatma Metni Plan Proje Müdürlüğüne Başvuran Kimse Aydınlatma Metni Plan Değişikliği Talebinde Bulunan Kimse Aydınlatma Metni Proje Kontrol Birimine Başvuran Kimse Aydınlatma Metni Ruhsat Başvurusunda Bulunan Kimse Aydınlatma Metni Su Abonesi Aydınlatma Metni Sosyal Yardım Alan Kimse Aydınlatma Metni Sokak Hayvanları Hakkında Talepte Bulunan Kimse Aydınlatma Metni Şikayet ve Talepte Bulunan Vatandaş Aydınlatma Metni Tamir Tadilat İznine Başvuran Kimse Aydınlatma Metni Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni Tedarikçi Yetkilisi Aydınlatma Metni Temizlik İşleri Müdürlüğüne Başvuran Kimse Aydınlatma Metni Ulaşım Müdürlüğüne Başvuran Kimse Aydınlatma Metni Ürün veya Hizmet Alan Kişi Aydınlatma Metni Veterinerlik Müdürlüğüne Başvuran Kimse Aydınlatma Metni Yazı İşleri Müdürlüğüne Başvuran Kimse Aydınlatma Metni Yapı Kontrol Birimine Başvuan Kimse Aydınlatma Metni Zabıt Varakası Tutulan Kimse Aydınlatma Metni Ziyaretçi Aydınlatma Metni

AÇIK RIZA METİNLERİ

incele

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURUSU (İşlenen Kişisel Verilerinize İlişkin Başvurular )

incele
Bu sayfa kvknet tarafından hazırlanmıştır.