Meclis Gündemi

01.02.2017 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2723
27-01-2017

…/01/2017

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.02.2017 Çarşamba günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
      Hakan ULUDAĞ
    Belediye Başkan V.


G ÜNDEM:

1.2017 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Ahmet CEYLAN’ın; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 2363 ada 2, 3 ve 4 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Ali KAVAK’ın; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 4343 ada, 664 ve 665 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 779 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Hatice Nurdan ÖZYÜNLÜ’nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 5085 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV’ın 17.01.2017 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 182 ada 5 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesinde, Stadyum, Eğitim Tesisi Alanları ve Resmi Kurum alanlarının bulunduğu alanda kent park projesine yönelik park alanı düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
8.Selahattin SARIKAYA’nın; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 994 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması
9.Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih 683 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih 683 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, K22c08c1c pafta, 755 ada 243 numaralı parselin A-8, TAKS=0.28, KAKS=2.25 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih 10 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Dokuz Sele Deresi üzerinde, K22c09a4a paftada bulunan Eski Tabakhane Köprüsünün tescilli anıt yapı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih 11 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Köme Mahallesinde Halı Pazarı Köprüsünün tescilli anıt yapı olarak imar planlarına işlenmesine yönelik Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğe uygun Koruma amaçlı imar planı değişikliklerinin yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih 850 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hotaklar Gıda Nakliye Kömür San. Tic. Ltd. Şti.’nin; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22c08b3a pafta, 5713 adanın yapılaşma koşullarının E=0.70 Yençok=9.50 olarak ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ait 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Şehrimizin batı kısmında meydana gelebilecek yangın ve kazalara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için, Şehrimizin batı kısmında uygun bir noktaya İtfaiye Müfrezesi açılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 9 adet talebin görüşülerek karara bağlanması. 
19.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.02.2017