Aile Danışma Merkezi, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Hizmetlerimiz

Aile Danışma Merkezi, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi

İlgili Birim:
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İletişim:
Telefon : 0276 223 26 66
Faks : 0276 227 92 11
E-Posta :adm@usak.bel.tr
Adres : Fatih Mahallesi 2. Nazlı Sokak No:1 Uşak

Aile Danışma Merkezi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkeziyle; Kadına yönelik şiddetin nedenleriyle birlikte ortadan kaldırılması, Uşak’ta yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan, sosyal dışlanmaya ve her türlü ayrımcılığa uğrayan kadınlara; hukuksal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vermek ve dayanışma sağlamak, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik, olabildiğince yaygın farkındalık çalışmaları yapmaktır.

Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) Aile Danışma Merkezi, bireylerin toplum içinde daha etkin ve kendine yeten bireyler olması amacıyla hizmet vermektedir.

Uşak Belediyesi ve SHÇEK Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Fatih Mahallesi 2. Nazlı Sokak Numara 10 adresinde hizmet veren merkez, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütüyor.

Merkezde ailenin ve bireyin korunması, desteklenmesi, güçlendirilmesi ve ailedeki sorunların çözümüne yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici ve rehabilite edici hizmetler sunulmaktadır. Bu bağlamda aile ve çocuk sorunları, psikolojik sorunlar, ekonomik mağduriyet, aile içi şiddetin önlenmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, evlilik öncesi danışmanlık ve hukuksal danışmanlık gibi konularda danışmanlık yapılıyor.

Yapılan protokol gereği Uşak Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinin faaliyetleri, Aile Dayanışma Merkezinin hizmetleri ile eşgüdüm halinde yürütülüyor.

Kadınlara yönelik takı tasarım, dikiş-nakış ve okuma-yazma kurslarının verildiği Kadın dayanışma Merkezi’nde, kadın ve çocuklara sağlanan imkanlarla sağlıklı, huzurlu ve kendiyle barışık nesillerin yetiştirilmesi yönünde adımlar atılıyor.

Kadına yönelik şiddet gibi konularda hizmet verilen merkezde kadınlar günü etkinlikleri ve kadınların bilinçlenmesine ve gelişmesine yönelik eğitimler veriliyor.
Merkezde kuruluş müdürü ile birlikte tam gün çalışan bir sosyal hizmet uzmanı ve haftanın iki günü görev yapan bir psikolog ve Uşak Belediyesi’nin sağlamış olduğu idari personel tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Ayrıca kadın konuk evi başvuruları ve değerlendirmeleri de Uşak Belediyesi ve SHÇEK Aile Danışma Merkezi tarafından yürütülmekte ve takip edilmektedir.

Merkez’e telefonla veya bizzat yapılacak başvurular sonucu müracaatçılarla görüşen uzmanlar, gerekli bilgi ve belgeleri edindikten sonra, gerekli incelemeleri yaparak uygun rehberlik hizmetini veriyorlar.

Bütün bu hizmetler gizlilik ilkesiyle profesyonelce ve ücretsiz olarak verilmektedir.