İhtisas Komisyonları Belediye Meclisi

Adı / Soyadı
Ahmet Gökhan ÖZBAĞ
Meclis 1.Başkan Vekili
Zeki ERCEL
Meclis 2.Başkan Vekili
Emine YILDIRIM
Katip Üye
Sevgi COŞKUN
Katip Üye
Murat KİRİŞ
Yedek Katip Üye
Akın DEMİR Yedek Katip Üye

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

Adı / Soyadı
Hasan ERDOĞAN
Üye
Mehmet YAŞAR
Üye
Sedat AYDIN
Üye
Mustafa GÜNGÖR
Üye
Necmi DURSUN
Üye

 

İmar Komisyonu

Adı / Soyadı
Özer ERKEK
Üye
Mehmet DEMİRHİNDİ
Üye
Ercan ALKAN
Üye
Mehmet KARAKOÇ
Üye
Nevzat YILMAZ
Üye

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu

Adı / Soyadı
Akın DEMİR
Üye
Murat KİRİŞ Üye
Zeki ERCEL
Üye
Mustafa EKŞİ
Üye
Orhan TAMER
Üye

 

Trafik Komisyonu

Adı / Soyadı
Emine YILDIRIM Üye
Salih KÜÇÜK Üye
Bekir AKAĞAÇ
Üye
Mustafa EKŞİ
Üye
Erdoğan VAROL Üye

 

Sosyal Yardım Komisyonu

Adı / Soyadı
Ahmet Gökhan ÖZBAĞ Üye
Mesut ÖZBEY
Üye
Fadime Aylin BOZKURT
Üye
Aynur YURTSEVER
Üye
Arslan ÖZKAN
Üye

 

Kentsel Dönüşüm Komisyonu

Adı / Soyadı
Mehmet DEMİRHİNDİ
Üye
Zeki ERCEL Üye
Murat KİRİŞ
Üye
Mustafa GÜNGÖR
Üye
Nevzat YILMAZ
Üye

 

Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

Adı / Soyadı
Mehmet Emin AKYAY
Üye
Emine YILDIRIM Üye
Sevgi COŞKUN
Üye
Rıfat ALAKENT
Üye
Necmi DURSUN
Üye

 

Park Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonu

Adı / Soyadı
Özer ERKEK
Üye
Sedat AYDIN
Üye
Ercan ALKAN Üye
Rıfat ALAKENT
Üye
Erdoğan VAROL
Üye

 

Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu

Adı / Soyadı
Salih KÜÇÜK
Üye
Sevgi COŞKUN
Üye
Emine YILDIRIM
Üye
Aynur YURTSEVER
Üye
Arslan ÖZKAN
Üye

 

Dış İlişkiler Komisyonu

Adı / Soyadı
Hasan ERDOĞAN
Üye
Ahmet Gökhan ÖZBAĞ Üye
Mesut ÖZBEY
Üye
Mustafa EKŞİ
Üye
Arslan ÖZKAN
Üye

 

Hukuk Komisyonu

Adı / Soyadı
Ahmet Gökhan ÖZBAĞ
Üye
Mehmet YAŞAR
Üye
Sedat AYDIN
Üye
Mehmet KARAKOÇ
Üye
Orhan
Üye

 

Gayrimenkul Satış Komisyonu

Adı / Soyadı
Mehmet Emin AKYAY
Asıl Üye
Sedat AYDIN Yedek Üye

Hayvan Hakları Komisyonu

Adı / Soyadı
Hasan ERDOĞAN
Üye
Ercan ALKAN
Üye
Mehmet YAŞAR
Üye
Rifat ALAKENT
Üye
Erdoğan VAROL
Üye