Nüfusu Uşak Belediyesi Nüfusu

1924 Türk Ticaret Salnamesinde Uşak merkezinin nüfusu 15 bindir. Uşak kazasına bağlı nahiye ve köylerin (150 civarında köy ve Karahallı, Ulubey ve Banaz Nahiyeleri) nüfusu ise 70 bin’dir. Buna göre 1924’te Cumhuriyet’ in 1. yılında Uşak’ta 85 bin kişi yaşamaktadır. 1926 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Devleti Salnamesinde ise Uşak’ ın nüfusu. 91.298 kişi olarak verilmektedir.

Cumhuriyet Devri’nin ilk nüfus sayımı 28 Ekim 1927’ de yapılmıştır. Bu sayım sonuçlarına göre Uşak Kazası’nın toplam nüfusu 88.463 olarak tespit edilmiştir. Bunun 40.965’i erkek. 47.678’i kadındır. Yine aynı nüfus sayımı sonuçlarına göre merkez nüfusu 16 887 dir.

Uşak’ta nüfus artışı ülke genelinden düşük seyretmektedir. 1950-1955 yıllarındaki binde 68,10 luk artış, 1953 yılında Uşak’ın il olması ve Eşme’nin Manisa’dan ilimize bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Son yıllarda Türkiye nüfusu artış hızına paralel bir düşüş görülmektedir.

Sayım Yıllarına Göre Nüfus

YILLAR

TOPLAM NÜFUS

UŞAK DOĞUMLULAR

ORANI

1955

165 374

158 555

95,99

1960

184 733

176 963

95,83

1965

190 536

182 456

95,76

1970

207 512

193 922

93,45

1975

229 679

209 005

91,00

1980

247 224

224 165

90,67

1985

271 261

236 868

87,32

1990

290 283

250 259

86,21

2000

322 313

270 112

83,81


YILLAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NÜFUS 334.115 334.111 335.860 338.019 339.731 342.269 346.508 349.459