İşyeri Ruhsat İşlemleri Başvuru Rehberi

GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
ŞAHISLAR İÇİN;
•Tapu Fotokobisi
• Yapı Kullanma Kullanma İzin Belgesi
• Kira Kontratı Aslı
• Mesleki Faaliyet Belgesi Fotokobisi(Oda Kaydı)
• Vergi Levhası 
• Kimlik Fotokobisi
• İki Adet Fotoğraf

ŞİRKETLER İÇİN;
• Tapu Fotokobisi
• Yapı Kullanma Kullanma İzin Belgesi
• Kira Kontratı Aslı
• Vergi Levhası 
• Ticaret Odası Kaydı Fotokobisi
• Ana Sözleşme Fotokobisi
• İmza Sirküleri Fotokobisi
• Sicil Gazetesi Fotokobisi
Belediyemiz işletmenin yaptığı iş kapsamında veya değişen kanun ve yönetmelik kapsamında ilave evrak isteyebilir.

SIHHİ MÜESSESELER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 ŞAHISLAR İÇİN;
• Tapu Fotokobisi
• Yapı Kullanma Kullanma İzin Belgesi
• Kira Kontratı Aslı
• Mesleki Faaliyet Belgesi Fotokobisi(Oda Kaydı)
• Vergi Levhası 
• Kimlik Fotokobisi
• İki Adet Fotoğraf

ŞİRKETLER İÇİN;
• Tapu Fotokobisi
• Yapı Kullanma Kullanma İzin Belgesi
• Kira Kontratı Aslı
• Vergi Levhası 
• Ticaret Odası Kaydı Fotokobisi
• Ana Sözleşme Fotokobisi
• İmza Sirküleri Fotokobisi
• Sicil Gazetesi Fotokobisi
Belediyemiz işletmenin yaptığı iş kapsamında veya değişen kanun ve yönetmelik kapsamında ilave evrak isteyebilir.