İşyeri Ruhsat İşlemleri Başvuru Rehberi

İşyeri Ruhsat İşlemleri

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yer seçimi ve tesis izni için gerekli belgeler
Dilekçe veya beyanname (İndirmek için tıklayınız)
İşletmenin bulunduğu yeri gösteren ölçülü vaziyet planı
İş akım şeması
Yapı kullanma izni
Taahhütname
Su kullanma yazısı ( Su faturası veya Organize Sanayi Müdürlüğü yazısı)
Karayolu veya belediyeden yol geçiş belgesi
Kurul tarafından hazırlanan yer seçim raporu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deneme izni veya işyeri izni için gerekli belgeler
Yapı kullanma izni (iskan ruhsatı)
Yer seçim raporu
Tesis izni
İşletmeyi gösteren ölçülü vaziyet planı
İşletmenin içini makine yerleri işlenmiş planı
İş akım şeması liste şeklinde
Sorumlu müdür sözleşmesi
En az 50 işçi çalıştıran işletmeler için tabib sağlık personeli sözleşmesi
Bölge Çalışma Müdürlüğünden çalışma izin belgesi
Çevre ve Orman Müdürlüğünden; Emisyon izni, Deşarj izni, Katı atık raporu
Kira kontratı veya mülk kendine ait ise tapu
Su kullanma yazısı ( su faturası veya Organize Sanayi Müdürlüğü yazısı)
3.sının işletmeler için üst katlardan izin belgesi
Bağlı olduğu esnaf odasından mesleki faaliyet belgesi veya ticaret odasına kayıt belgesi
Ustalık belgesi veya bir usta ile noterden iş sözleşmesi
2 adet fotoğraf
Ana sözleşme fotokopisi
Üretimde kullanılacak hammaddeler ( liste şeklinde)
İmza sirküleri
Vergi levhası
Kaşe basılmış A4 dosya kağıdı
1 adet büyük boy klasör dosya
10 adet föy dosya
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İşyeri ruhsatı verilmesinde sakınca olmayan yerler için;
İtfaiye raporu
Ruhsat ücreti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belediyemiz işletmenin yaptığı iş kapsamında veya değişen kanun ve yönetmelik kapsamında ilave evrak isteyebilir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kimlik fotokopisi

SIHHİ MÜESSESE İŞYERİ RUHSATINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

Şirketler için;
Dilekçe (Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.)
Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
Kira kontratı fotokopisi
Tapu fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi
Şirket ana sözleşme fotokopisi
Ticaret Odası kayıt fotokopisi
İmza sirküleri fotokopisi
Kaşe basılmış A-4 dosya kağıdı
Gıda üretimi ve satışı yapılan işyerleri için Sağlık Ocağından alınan esnaf sağlık belgesi fotokopisi
Kimlik fotokopisi
Umuma açık istirahat ve eğlence işyerleri için ikametgah belgesi ve sabıka kaydı
5 adet föy dosya

Sahıslar İçin;
Dilekçe ( Başvuru formunu indirmek için tıklayınız. )
Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
Kira kontratı fotokopisi
Tapu fotokopisi
Meslek Odası veya Ticaret Odasından alınan Meslek Faaliyet Belgesi
Vergi levhası fotokopisi
3308 Sayılı Çıraklık Eğitim ve Meslek Eğitimi Kanununa tabi işyerleri için Ustalık Belgesi fotokopisi
İki Adet Fotoğraf
Gıda üretimi ve satışı yapılan işyerleri için Sağlık Ocağından alınan esnaf sağlık belgesi fotokopisi
Kimlik Fotokopisi
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence İşyerleri için ikametgah belgesi ve sabıka kaydı
5 Adet Föy Dosya