Meclis Gündemi

01.02.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

694
27-01-2023

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.02.2023 Çarşamba  günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzurpark Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                 
 Mehmet ÇAKIN                                    
 Belediye Başkanı 

GÜNDEM: 

1.2023 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclis Üyesi Uğur KESKİN'in İyi Parti üyeliğinden istifa etmesi ile boşalan Trafik Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu ve Hukuk Komisyonu üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 609 adada, eski planlarda yer alan B-4 yapı nizamının Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı kararı ile onaylanan Uşak kenti genelinde imar planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesine ilişkin plan değişikliğinde sehven unutulduğu tespit edilmiş olup; ilgili adada yapılaşma koşullarının düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih 412-413 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz Merkez Kalfa Mahallesi 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel ve 217 ada 1 numaralı parselde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Önder ÜNAL ve Mustafa ÜNAL, Azmi ÜNAL ve Tekin ÜNAL tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28/10/2022 tarih ve 7030 sayılı karar ile tescil edilen Yukarı ve Kazancı köprülerinin koruma alanı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22/10/2022 tarih ve 7128 sayılı kararla belirlenmiş olup, ilgili köprülerin ve koruma alanlarının  imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz,  Merkez,  Hacıkadem  Mahallesi  sınırları  içerisinde  kalan,  Kütahya  Kültür  Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22/12/2022 tarih ve 7131 sayılı karar ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sit alanı sınırlarının imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Ramazan  KOZAK,  Murat  Ahmet  KOZAK  vekili  Bülent  KOZAK  ve  Bülent  KOZAK'ın, İlimiz,  Merkez,  Atatürk  Mahallesi  4167  ada  360,  371  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması  yönündeki  talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi sınırları içerisinde,  Ömür Sokakta Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 35. Maddesi gereğince Ticaret Alanlarında imar planına "A1" işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 17 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Kurtuluş Mahallesi, Acun sokak ve çevresinde, 129, 130, 131, 132, 134, 149, 5814 ve 148 adalarda, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 18 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Elmalıdere Mahallesi, 6369 ada ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 18 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Elmalıdere Mahallesi, 6369 ada ve çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 12 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Durak Mahallesi, 319 ada ve 5 numaralı parsel çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 12 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; Durak Mahallesi, 319 ada ve 5 numaralı parsel çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 11 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 69 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve eski planının geçerli olması konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 10 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz,Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2268 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve202 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve eski planının geçerli olması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05/09/2022 Tarih ve 307 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22C09a paftada 418 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesinin ve Işık Mahallesi 552 ada 17 ve 18 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 05/09/2022 Tarih ve 307 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 418 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesinin ve Işık Mahallesi 552 ada 17 ve 18 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 16 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kazım ÇEVİK'in İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 457 ada 5 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 13 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İbrahim AKKAŞ’ın  İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 132 ada 28 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 14 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 375 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2665 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerde 01.08.2022 tarih ve 253-254 sayılı kararları ile onaylanan plan değişikliklerinden önceki planların geçerli olmasına askı süresi içerisinde gelen itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 2023/39 sayılı kararıyla, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz,  merkez,  Çevre  mahallesi  Muhtarı  Mehmet  ÖMÜR'ün;  Çevre mahallesinin isminin AKSE mahallesi olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine istinaden İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.15.12.2022  tarihinde  Jeotermal  Kaynakların  daha  etkili  kullanılabilmesi  için  gerçekleştirilen toplantıda, TDİOSB(jeotermal seracılık) çalışması yapılabilmesi için Müteşebbis Heyet oluşturulması kararı alınmıştır. Alınan karar neticesinde Uşak Belediye Başkanlığımız olarak müteşebbis heyetinde 1 pay (%6) ile katılım sağlanması planlanmıştır. Belediyemiz olarak katılım oranı ile  1 asil ve 1 yedek üye temsilcimizin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Uşak merkez Ünalan  Mahallesi  1382  ada  15  parsel'de  bulunan  Resmi  Kurum  Alanında  faaliyet  gösteren Karayolları  25.Şube  Şefliği  yerleşkesi  içinde  yapımı  planlanan  "Dikilitaş  Millet  Bahçesi  Projesi" kapsamında ilgili kurumlarla protokol yapmak amacıyla Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Uşak Baybuyan deresinden içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının hazırlanması, planlanan tesislerin inşaatlarının yapılması ve yapılan imalatların geri ödeme hususlarını içeren “Uşak Baybuyan Deresinde içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması” ile ilgili protokolün 1053 sayılı Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanuna istinaden Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Uşak Belediye Başkanlığı arasında protokolün imzalanması için Uşak Belediye Başkanına yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2023 yılı Gelir Tarifesine talep yazı ekindeki tarife ücretlerinin eklenmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.İlimiz, Merkez,İslice Mahallesi, K22C09A4D Pafta, 328 Ada, 1 Parselde bulunan Eski Belediye Hizmet Binası cephelerinin ''Eski Belediye Hizmet Binası İnşaat, Tamirat ve Tadilat İşleri Yapım İşi''   ihalesi   kapsamında   5393   sayılı   Belediye   Kanunu'nun   73.   Maddesi   (Ek fıkra:16/05/2012-6306/17 md.)gereğince mantolama, boya, kaplama tabela (elektrik aksamlı) vb. işlerinin toplam maliyetinin tamamının belediyemizce karşılanması şartıyla imalatının yapılması hakkında gerekli kararın alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye  Meclisinin  02.01.2023  tarih  ve  2023/42  sayılı  kararı  ile  Plan  ve  Bütçe  ile  Hukuk Komisyonlarına  havale  edilen  Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması konusunun Plan  ve  Bütçe Komisyonu Raporu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
28.Belediye Meclisinin 02/01/2023 tarih ve 19 sayılı kararı ile, İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 374 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Polsar Tekstil Sanayi Tic. Anonim Şirketi Yetkilisi Çetin ÇEKÇEK’in; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.5393 sayılı Kanunun 18/d maddesine istinaden borçlanma suretiyle Belediyemizin alt ve üst yapı işleri, yeşil alan, park bahçe, hidro elektrik santrali kurulumu ve güneş enerjisi elektrik santrali kurulumu yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere borçlanma süresinin ve borçlanma miktarının tespit edilmesi ve Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilip verilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması.


0.0
Son Düzenlemeler: 27 Ocak, 2023
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.02.2023