Meclis Gündemi

01.03.2018 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2353
23-02-2018

23/02/2018         


T.C.
UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
Sayın :
Belediye Meclis Üyesi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı  01.03.2018 Perşembe günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim. 
                                         Mehmet Emin AKYAY   
                                          Belediye Başkanı V.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
G ÜNDEM:

1.2018 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İsa  Gürbüz'ün  İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4853  ada 7 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Kazım Erdoğan'ın  İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 252  ada 4 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.06.07.2012 tarih ve 444 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali istemiyle Mediha GÜCÜK tarafından Belediyemize açılan dava ile ilgili; T.C. Manisa 1.İdare Mahkemesinin 28.12.2017 tarihli dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin karar Belediyemize ulaştığı, söz konusu karar ile plansız hale gelen İlimiz, Işık  Mahallesi, 548 ada 17,18,19,41 ve 42  numaralı parselde yeni imar planı kararı getirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 162 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, 1107 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı parsellerde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 161 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Özdemir  Mahallesi, 558  ada 15 ve 16  numaralı parsellerde koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün  İlimiz, Merkez, Kurtuluş   Mahallesi, 64  ada 20  numaralı parselin  güney cephesindeki 3 metrelik yapı yaklaşma mesafesi kaldırılması  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlimiz Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4965 ada 1 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 04.12.2017 tarih ve 678 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Plan Notları genel hükümler 7. maddesinin Uşak İli Uygulama İmar Planında konut bölgesi olarak belirtilen yapı adalarında parselin bulunduğu sokak yada caddelerde daha önce zemin katında ticari kullanımlı olarak ruhsat verildiği tespit edilenlerde yönetmelik maddesindeki şartlar çerçevesinde uygulama yapılabilmesi mümkündür olarak düzenlenmesi  konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 157 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a paftada, 1038 ada 34 numaralı parselde ve 1042 ada 1 numaralı parselin yaklaşık 1200 m²’sinde mezarlık alanı, 1038 ada 34 numaralı parselin geri kalan kısmının ise orta yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 157 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a2b paftada, 1038 ada 34 numaralı parselde ve 1042 ada 1 numaralı parselin yaklaşık 1200 m²’sinde mezarlık alanı, 1038 ada 34 numaralı parselin geri kalan kısmının ise A-2 TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 05.02.2018 tarih ve 145 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 675-676 sayılı Belediye Meclis Kararları onaylanan imar planı revizyonuna askı süresinde İbrahim SAĞLAM tarafından yapılan itirazın  imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01.02.2018  Tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet ŞANIVAR’ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi  K22c09a paftada, 896 Ada 32 numaralı parselin yüksek yoğunlukta mevcut konut  alanı olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01.02.2018  Tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mehmet ŞANIVAR’ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi  K22c09a4a paftada, 896 Ada 32 numaralı parselin B-4 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile görüşülerek karara bağlanması.
15.Uşak Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne Mülkiyeti Belediyemize ait Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Hanı 3. Katta 331 nolu ve 4. katında bulunan 401- 402- 403- 404- 405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421- numaralı büroların tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise süresinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.03.2018