Meclis Gündemi

01.03.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

691
24-02-2023

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 01.03.2023 Çarşamba  günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzurpark Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                  
 Mehmet ÇAKIN                                   
Belediye Başkanı 

GÜNDEM: 

1.2023 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 02/01/2023 tarih 21 ve 22 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. Bölge olarak bilinen alanda yapılan plan revizyonlarına askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilenlerine ilişkin hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Cennet ERKARA tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi,  2723, 2724, 2725, 2726, 102, 2727, 2728, 2729, 2730,2731, 2732, 2733 ve 2734 adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması Belediye Encümeninin 18.09.1997 tarih ve 1499 sayılı kararı ile onaylanmış olup; bahse konu adalarda ada kenar çizgileri ile parselasyon arasında uyumsuzluklar görülmektedir. Söz konusu uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Erhan ALKAN ve müştereklerinin;  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 5665 ada 3 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki  talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 436 ada 108 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05.12.2005 tarih ve 319 sayılı kararı ile ayrılan ve 08.09.2016 tarih ve 675 sayılı Belediye Meclis kararı ile kent bütününde imar planlarının sayısallaştırılması ve bütünlenmesine yönelik onaylanan imar planlarında sehven işlenmeyen trafo alanının imar planına işlenmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 50 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 609 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 55 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, Ömür Sokakta Uşak İli Uygulama İmar Notlarının 35. Maddesi gereğince Ticaret Alanlarında imar planına "A1" ibaresinin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 54 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan Kozak, Murat Ahmet KOZAK vekili Bülent KOZAK ve Bülent KOZAK'ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4167 ada 360 ve 371 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 51 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih ve 412-413 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel ve 217 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 52 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28/10/2022 tarih ve 7030 sayılı karar ile tescil edilen Yukarı ve Kazancı Köprülerinin ve koruma alanlarının imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/02/2023 Tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22/12/2022 tarih ve 7131 sayılı karar ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sit alanı sınırlanın imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.İl Jandarma Komutanlığı'nın Yeşil Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Mesire Alanı ve çevresinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla Yeşil Karaağaç Mahallesi 147 Ada 11 parselde bulunan mezarlık alanında asayiş noktası oluşturma talebine istinaden ilgili alanın yola cephe 200 metrekare'lik bölümünün kısmi tahsisinin/kullanım hakkının Uşak İl  Jandarma  Komutanlığı'na  verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.2022 Erasmus+ Çağrısı kapsamında kurumumuz tarafından başvurusu yapılan "Gençlik Alanında İşbirliği  Ortaklıkları"  faaliyet  alanındaki  "2022-1-TR01-KA220-YOU-000087199"  proje  numaralı "PRomotingEnvironmentalProtectionandleARning  on  climatechangE  (PREPARE)"  kapsamında, sözleşme makamı "T.C. Dışişleri Bakanlığı - Avrupa Birliği Başkanlığı - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)" ile hibe sözleşmesinin imzalanması, proje  kapsamında  Türkiye  Ulusal  Ajansı  tarafından  talep  edilen  tüm  belgelerin  kurumumuz  adına imzalanması, proje ortaklarına tahsis edilmiş bütçelerin kurumumuz tarafından ilgili ortakların banka hesaplarına  gönderilmesi,  hibe  sözleşmesi  gereği  proje  süresi  ve  sonrasında  istenecek  diğer  tüm belgelerin ve raporların imzalanması, proje içerisinde kullanılmak üzere avans olarak proje bütçesine dahil etmek üzere belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazı ile bildirme konularında, kurumumuzu münferiden temsil ve ilzama yetkili kişi olarak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’ın yetkilendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 16.11.2022 tarih, 392 sayılı kararı ile Uşak-Banaz Baltalı Gölet’inden içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmiştir. İmzalanan protokol çerçevesinde yazımız ekinde belirtilen maddelerdeki konularla ilgili de Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.03.2023