Meclis Gündemi

01.04.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

3003
28-03-2016


28.03.2016
    

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 01.04.2016 Cuma günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                           

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2016 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Belediyemiz Denetim Komisyonunun 2015 yılına ait Denetim Raporunun okunması.
3.    Belediye Başkanlığının 2015 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
4.    Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.07.2011 tarih ve 773 sayılı yazısı ekindeki Koruma Bölge Kurulu Kararında; Uşak İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mahallesi’nde Çakaloz Sokak’ta yer alan özel mülkiyete ait 153 ada 3 parselde bulunan yapının tescillenmesi ve koruma grubunun 2.grup yapı olarak belirlenmesi kararı bildirilmiştir. Söz konusu çeşmenin imar planına tescilli bina olarak işaretlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.    Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.12.2010 tarih ve 2468 sayılı yazısında; Uşak İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1. Doğru Sokakta bulunan, 188 ada 13 parselinde kayıtlı mülkiyeti Uşak Belediyesine ait çeşmenin 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 1.grup yapı olarak belirlenmesine ilişkin Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı gönderilmiştir. Söz konusu çeşmenin imar planına tescilli bina olarak işaretlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.    Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.07.2011 tarih ve 754 sayılı yazısı ekindeki Koruma Bölge Kurulu Kararında; Uşak İli, Merkez İlçesi, Sarayaltı Mahallesinde bulunan, tapunun 420 ada, 4 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Nebioğlu Vakfına ait, onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı ve kentsel sit sınırları dışında kalan, çeşmenin tescil edilmesinin uygun görüldüğü ve koruma grubunun 2.grup yapı olarak belirlenmesi kararı bildirilmiştir. Söz konusu çeşmenin imar planına tescilli bina olarak işaretlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.    İlimiz Merkez, Kemalöz Mahallesi, 381 ada 5 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.    İlimiz Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5625 ada ve 5626 adanın nazım imar planı ile uygulama imar planının uyumsuzluğunun giderilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.    İlimiz Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Hizmet Alanı ve Adalet Sarayı ve Bölge İstinaf Mahkemesi Alanının cephe aldığı 12.00 metre genişliğindeki yaya yolunda imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.    Gökmen Mimarlık Müh. İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’nin Uygulama İmar Planı Plan Notlarında değişiklik yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
11.    Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 836 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 30L-IVa pafta, 4851 ada, 6 numaralı parselde yer alan sosyal tesis alanı (yurt alanı) yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde İsmail SOYÖZ, Mimarlar Odası Uşak Temsilciliği, Ali KARAOBA, Sevinç YAZGAN, Tevfik ŞAHAN ve Koray AKGÜN’ün vekilleri Av.Ayhan YAVUZ tarafından yapılan 3 (üç) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
12.    Belediye Meclisinin 08.01.2016 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Recep AKSU’nun İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 29K-IIc, 29-Id ve 29K-IIIb paftalarda, 454-455 numaralı parsellerde ayrık nizam 4 katlı TAKS:0.35, KAKS:1.40 konut alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde Murat KÜÇÜKYEŞİL vekili Av. Mustafa Ali GÜMÜŞÇAĞLAYAN ve Ayşe ÖZÇELİK, Hatice ARSLAN, Selim ÖZÇELİK, Sevgi ÖZDEMİR tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
13.    Uşak Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde yaklaşık 2700 hektar büyüklüğünde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet CEVİZCİ’nin İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5988 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
15.    İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda kurumumuz ve resmi kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki, aşağıda liste halinde belirtilen 6 adet taleplerin, ekli İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.    Belediye Meclisinin 04.03.2016  tarih ve 215 ve 224 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10  adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.    Belediye Meclisinin 04.03.2016  tarih ve 215 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  15 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  26 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
19.    Hayvan Pazarı ve Kurban satış yerlerine giren-çıkan araçlara yapılan dezenfeksiyon karşılığında alınacak ücretin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.    Mülkiyeti Belediyemize ait Kemalöz Mah. Yeni otogaraj içinde yer alan 16 numaralı tamamı 362 m² olan taşınmazın 1 yıllığına PTT baş Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.    Uşak mücavir alan ve il sınırları içerisindeki cenaze nakilleri ücretsiz yapılmakta olduğu 2016 yılı Belediye gelir tarifesinin Mezarlıklar Müdürlüğü bölümündeki 3.2.2 maddesinde kayıtlı Cenaze otosu ve otobüsü Uşak il sınırları içerisi ücretsiz (Uşak il sınırları hariç her km’si için) 0.85 TL ücretinin kaldırılıp, il dışı cenaze nakillerinin “ücretsiz” yapılma konusunun Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.    Belediye Meclisinin 02.10.2015 tarih ve 2015/587 sayılı kararı ile Belediye Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına havale edilen Uşak Belediyesi Şehir içi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde düzenleme yapılması konusunun Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.    5393 sayılı Belediye Kanununun 14.Madde (b) bendinde belirtilen “Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verilebilir” denildiğinden 28-31 Ocak 2016  tarihleri arasında Antalya’da yapılan Halter Minikler Türkiye Şampiyonasında Minik Bayanlar Türkiye 2.si olan Nazmiye Şevval YILDIRIM ve Antrenörü M.Tayyip ZEYBEK’E 15-25 Şubat 2016 tarihleri arasında Antalya’da yapılan Gençler-Büyükler Wushu Türkiye Şampiyonasında Üst Genç Bayanlar Türkiye 2.si Mürüvvet ÖZDEMİR,Büyük Bayanlar Türkiye 3.sü Gizem ÖZGÜNDÜZ,Alt Genç Bayanlar Türkiye 3.sü Melisa DÖNMEZ ve Antrenörleri Savcı GÖK TAŞ’A 25-26 Şubat 2016 tarihleri arasında Bartın’da yapılan15-16 Yaş Grek-Romen Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında Genç Erkekler Türkiye 1.si Himmet SANDIKLILI ve Antrenörü Mustafa DUMAN 07-09 Ocak 2016 tarihleri arasında Bursa/Gemlik’te yapılan Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında Yıldız Erkekler Türkiye 1.si Süleyman AYDEMİR,Yıldız Bayanlar Türkiye 3.sü Hatice KOZAKLI ve Antrenörleri H.Dinçer GÜNGÖR 05-11 Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir/Çeşme’de yapılan Türkiye Yıldız Genç ve Büyük Bayanlar Ferdi Boks Şampiyonasında Yıldız Bayanlar Türkiye 3.sü Tuğba ULUDAĞ ve Antrenörü M.Görkem DURAK,28 Ocak/7 Şubat 2016 tarihleri arasında Aydın/Söke’de yapılan Çocuklar,Gençler ve Büyükler (Bay-Bayan) Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Büyük Bayanlar Türkiye 2.si Yasemin TÜREL,Genç Bayanlar Türkiye 2.siFunda Nazire BAL,Genç Erkekler Türkiye 2.si Görkem GEZERSOY,Minik Bayanlar Türkiye 2.si Sude KURUÇAY,Büyük Erkek Türkiye 3.sü Feridun ERTÜRK,Minik Erkek Türkiye 3.sü Yasin YÖNTEN,Yıldız Bayanlar Türkiye 3.sü Nefise KAYA ve Antrenörleri M.Lütfi OVACIK’a ödül verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.    5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
25.    6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak 1 adet Asıl, 1 adet Yedek üyenin seçimi konusunun görüşülmesi
26.    Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
27.    5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği ile 2 adet Asıl, 2 adet yedek katip üyenin gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.04.2016