Meclis Gündemi

01.06.2017 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2535
26-05-2017
…/05/2017
BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.06.2017 Perşembe günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
    Hakan ULUDAĞ
    Belediye Başkanı V.

G ÜNDEM:

1.2017 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.08.12.2015 tarih ve 836 sayılı Belediye Meclisi Kararının iptali istemiyle TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanlığı tarafından Belediyemize açılan dava ile ilgili; T.C. Manisa 2.İdare Mahkemesinin 21.04.2017 tarihli dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin karar Belediyemize ulaştığı, Söz konusu karar ile plansız hale gelen İlimiz, Dikilitaş Mahallesi, 4851 ada 6 numaralı parselde yeni imar planı kararı getirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Hatice GÜRBÜZ,  Safinaz GÜRBÜZ, Halime ERTÜRK, Şükriye ADIYAMAN ve Ayşe ERTUĞRUL’un  İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 142 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Hülya GEDİK ve Müşterekleri adına Vekaleten Murat ASLAN’ın İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 3224 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller; 3225 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller ile 3226 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 16 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin  görüşülerek karara bağlanması.
5.Taner KUŞDEMİR ve Sadık ONAT’ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1025 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin  görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Kemalöz, 1609 ada 237 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 232 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; aşçılar, esnaf odaları ve işletmecilerle yapılan protokol gereğince şehir içindeki içkili mekanların kapatılarak, 05.02.2016 tarih ve 155 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile içkili yer bölgesi olarak belirlenen İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2750 ada 1 numaralı parsele taşınması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karar bağlanması.
8.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz ve vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediyemizde 1. derece Temizlik İşleri Müdürü kadrosunda çalışmakta olan İsmail ÜNAL ve 1. derece İtfaiye Müdürü kadrosunda çalışmakta olan Muhammed Nurullah FURUNCU Başkanlık Makamınca 23.05.2017 tarihi itibari ile 1. derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrolarına atanmış olup Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
10.Belediye Meclisimizin 04.01.2016 tarihli ve  9 sayılı kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğü yerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kurulması konusunun görüşülerek karar bağlanması.
11.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması
12.Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 6 adet taleplerin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  17 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

14.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 24 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.06.2017