Meclis Gündemi

01.06.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

901
28-05-2021


27/05/2021 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.06.2021 Salı günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                          
  Zeynep CEYLANER                                 
    Belediye Başkanı V.
GÜNDEM: 

1.2021 yılı Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Cemal KANAT’ın; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 372 ada 31 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
3.Sezen ÖZDAL vekili Av. Ahmet ÖZKAN'ın İlimiz, Merkez,  Kuyucak  Mahallesi,  3323  ada  23  numaralı  parselde  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a paftada, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde arkeopark yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a2a ve K22c09a4b paftalarda, 3974 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde arkeopark yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen Ahmet CEYLAN’ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 8 numaralı parselde  hazırlanan1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen Ahmet CEYLAN’ın; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 8 numaralı parselde  hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Kadir ÇELİK’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Kadir ÇELİK’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada 9 numaralı parselde E=0.70, Yençok=2 kat yapılaşma koşulunda ticaret alanı yapılması yönünde hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 100 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile onaylanan1/1000 ölçekli uygulama imarplanı değişikliği Uşak İdare Mahkemesinin 2019/351 Esas, 2021/132 Karar sayılı kararı ile iptal edildiğinden, plansız kalan alanda yeni bir işlem yapılması yönünde hazırlanan1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.


11.Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK’in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5626 ada 6 numaralı parselde kat yüksekliğinin belirlenmesine yönelik hazırlanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Ramazan KESKİN’in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 293 ada 292 numaralı parselde, Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 72 ve 73 sayılı kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde Cihan KAÇAK ve Ayhan KOZAK tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 84 ve 85 sayılı kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 70 (yetmiş) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarih 82 ve 83 sayılı kararları ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 70 (yetmiş) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Trafik Komisyonu Raporları ile beraber görüşülerek karara bağlanması.
16.Kemankeş  Okçuluk  ve  Atlı  Okçuluk  Kulübünde uygulanacak olan 2021 Yılı Ücret Tarifesinde yapılan  değişikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Uşak  Merkez  Tabakhane  Bölgesi Gecekondu  Önleme  Projesi  kapsamında  Belediyemiz  ve  Toplu  Konut  İdaresi  Başkanlığı arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında; Uşak Merkez Durak Mahallesi 6755 Ada, 1 Parsel  sayılı  taşınmazdaki  Belediyemize  ait  1630,34  m²  hissenin  Toplu  Konut  İdaresi Başkanlığına devredilmesi ve Uşak Merkez Sarayaltı Mahallesi 6768 Ada, 1 Parsel ve 6769 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazların ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Belediyemize devredilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan servis durağı için  peron düzenlemesi yapılması konusunun İmar Komisyonu ve Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Kurtuluş Mahallesi Doğan Özkaraman Caddesi No:7/6 G Blok üzerinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait Kapalı Spor salonuna “Uşak Belediyesi Kapalı Spor Salonu” isminin verilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Uşak Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz  Cumhuriyet  Mahallesi  Uğur  Mumcu  Caddesi  üzerindeki  otobüs  durak yerlerinin/kabinlerinin  tespitinin  yapılarak  yeniden  düzenlenmesi  konusunun  görüşülerek  karara bağlanması.
22.Ciğerdede köyünde ikamet eden Şehit Jandarma Komando Er Caner NASIL’ın annesi Hatice NASIL’ın şehidimizin  isminin  daha  işlek  bir  caddeye  verilmesi  ve  şu  anki  ismi  verilen  sokaktan  isminin kaldırılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 


0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.06.2021