Meclis Gündemi

01.06.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

652
26-05-2023

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.06.2023 Perşembe  günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                     
Mehmet ÇAKIN                                     
Belediye Başkanı

GÜNDEM: 

1.2023 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Durmuş Ali ALP'in; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi 385 ada 1 numaralı parselde Belediye Meclisinin 02.01.2023 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşan değer artış payının iptal edilerek; plan değişikliği öncesinde almış olduğu imar durum belgesi ile devam edebilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde son yapılan değişiklikler çerçevesinde revize edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Uşak İli, Merkez, Ovademirler Mahallesi 0 ada 979 ve 11 numaralı parsellerde ve çevresinde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Uşak İli, Merkez, Kemalöz Mahallesi 3135 ada 16 numaralı parsel ve çevresinde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün; Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 436 ada 107 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallelerinin kesişiminde yer alan Kazım Karabekir Caddesi ve çevresinde mevcut durum ve plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 144 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydı ile ekli 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 144 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı revizyonu taslağının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarih ve 411 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Taner KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 139 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen,  Ünalan Mahallesi, 609 ada 7 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 138 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen,  İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 6225 adada ada içi otoparkın plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

13.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 140 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 362 ada 22 ve 23 numaralı parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 141 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 181 ada 5 ve 6 numaralı parsellerdeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 05/11/2015 tarih ve 659 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, stadyum kavşağı ve otogar kavşağında bulunan battı çıktı projelerinin plana işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih ve 121 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 5935 ada 1 parselde teknik altyapı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarih ve 121 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi 5935 ada 1 parselde teknik altyapı alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 02/01/2023 Tarih ve 9 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Mustafa CEYLAN, Ayhan BİNBAŞ, İsmail BİNBAŞ, Nurten KELEŞ ve Serkan BİNBAŞ’ın; İlimiz, Merkez, Mende Köyü, 152 ada 16, 17, 18 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 02/05/2023 Tarih ve 136 sayılı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Orhan Yeğit PAKSOY ; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 191 ada 16 ve 15 numaralı parsellerde hazırlanan plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 02/05/2023 tarih ve 143 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Nejla CEYLAN ve Şenay CEYLAN'ın talebine istinaden; Bölme Mahallesi, 344 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan reklam alanlarına led raket ekran reklam alanları eklenmesi sebebiyle led raket ekranlarının kiralama işlemleri için fiyat tarifesi belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.İlimiz muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediyemiz  tarafından  kadın  kooperatiflerinin  güçlendirilmesi,  sürdürülebilirliklerinin  sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amaçlanmaktadır. Bu sebeple Sınırlı Sorumlu Uşak Zümra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile protokol imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karaağaç Mahallesi 6460 ada, 2 parsel ve Karaağaç Mahallesi 6465 ada, 6 parsel numaralı taşınmazların satışı ve/veya takası ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
25.İlimiz muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: 26 Mays, 2023
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.06.2023