Meclis Gündemi

01.07.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1885
26-06-2015

25.06.2015    

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 01.07.2015 Çarşamba günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                                      

     Nurullah CAHAN
                                            Belediye Başkanı

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2015 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarih ve 823-824 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 552 ada 1, 2 ve 30 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 22.07.2014 tarihinde incelenmiş ve 1846 numaralı kararı gereği yeniden hazırlanmıştır. Konu ile ilgili 29.04.2015 tarih ve 2347 sayılı uygun kararı ve ekleri Belediyemize ulaşmıştır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
3.    İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 3 adet imar planı değişiklik taleplerinin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
4.    Belediye Meclisinin 02.06.2015  tarih ve  356 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.    Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve 356 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  22 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  31 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Mülkiyeti Belediyemize ait, (7) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Belediyemize ait, (1) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 Uşak Belediyesi 20 Yıllık Çileye Son Verdi Uşak Belediyesi Engelli Çocukları Unutmadı UŞAK BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KARAAĞAÇ MESİRE ALANINI TEMİZLEDİ Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kapılarını Kocamın Nişanlısı Oyunuyla Açtı 03.12.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 19.11.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA UŞAK BELEDİYESİ MASA TENİSİ TURNUVASI TAMAMLANDI
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.07.2015