Meclis Gündemi

01.07.2016 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

3094
27-06-2016

27.06.2016   

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 01.07.2016 Cuma  günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                                               

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

G    Ü    N    D    E    M    :

1.        2016 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Bedriye ŞAH’ın  İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 157 ada 20 numaralı parselin sahibi olduğundan bahsedilerek, 157 adanın Barbaros Caddesine cepheli parsellerine altı ticaret üstü konut kullanımı yönünde yapılmış olan plan değişikliğinden dolayı mağdur olduğundan, aynı hakların kendisine de verilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.    İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy, Elmalıdere, Aybey, Bozkurt, Karaağaç ve Dikilitaş Mahallelerinden geçen 40.00 metre genişliğindeki taşıt yolunda (Ankara Caddesi) bisiklet yolu düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.    Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 639-640 sayılı kararları ile onaylanan;  HMD İnşaat Limited Şirketinin talebi doğrultusunda; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü,  1032 numaralı parselde sosyal tesis (yurt alanı) düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine TMMOB Mimarlar Odası genel Başkanlığı tarafından açılan dava ile ilgili, Manisa 2. İdare Mahkemesinin 17.05.2016 tarihli yürütmenin durdurulması kararı Belediyemize ulaşmıştır. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararına istinaden yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.    Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 411 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlyas ÇÜRÜK’ün İlimiz, Sarayaltı Mahallesi, 4577 ada 8 numaralı parseldeki evinin korunması yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.    Uşak İli, Merkez, Kaşbelen Köyü, Alşanoğlu Mevkii sınırları içinde yer alan Karga Tepe Nekropolü, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.2014 tarih ve 1549 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiş; 22.10.2015 tarih 2748 sayılı kararı ile genişletilmiştir. Söz konusu nekropolün İmar Planlarına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.    Bozkurt Mahallesinde yer alan Sorkun Nekropolü Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2015 tarih ve 2689 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiştir. Söz konusu nekropolün İmar Planlarına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.    İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaş ve resmi kurum tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki 3 adet taleplerin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.    Vedat ATAK’ın  İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4840 ada, 1-2-3-4-5 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.    Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarih ve 827-828 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Köme Mahallesinde, 199 ada 9 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 29.04.2015 tarihinde incelenmiş ve 2340 numaralı karar ile planlar tashih edildiği şekliyle uygun olduğuna karar verildiğinden, konunun görüşülerek karara bağlanması.
11.    Batıken Konut Yapı Kooperatifi adına Mustafa BOZ’un; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, Batıkent Kooperatifinin bulunduğu alanda daha önceki yıllarda yaptırdıkları imar plan değişikliğinin Manisa İdare Mahkemesinin 2010/1881 Esas ve 2011/1167 karar numaralı Mahkeme sonucu iptal edildiğinden bahsederek, mahkemenin belirttiği bozma nedenleri dikkate alınarak tekrar hazırlatmış oldukları imar planının görüşülmesi taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
12.    İlimiz Merkez Kuyucak Köyü 5343 ada 5 parsel (2129,70 m²) ile Kuyucak Köyü 5343 ada 4 parsel (2043,55 m²) miktarındaki, imar planında E=2.00 H=24,50 ve ayrık nizam 8 kata müsadeli konut alanına isabet eden taşınmazların takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.    Belediye Meclisinin 02.06.2016  tarih ve 444 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 15 adet talebin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.    Belediye Meclisinin 02.06.2016  tarih ve 444 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  30 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  27 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
16.    Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine istinaden Şehrimizdeki S Plakalı araçların yetersiz kalmasından dolayı ek servis taşımacılığı ihtiyacının karşılanması için 20 adet servis plakası ihalesi açılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.    Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarihli 4.birleşiminde Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen Uşak Kent Tarihi Müzesi’ne Süleyman Ata UĞUZ, Şerife AKBULUT, Mustafa ACARTÜRK, Ayşe PINAR, Ali ÖZKAN, İsmail PAŞACI, Ahmet TÜRK VE Orhan TOPAL tarafından bağışlamak istenen, liste ve fotoğrafları yazımız ekinde yer alan eserlerin ve Erhan KARSLI tarafından bağışlamak istenen kitap ile dergilerin Uşak Kent Tarihi Müzesi’nde sergilemek ve kullanılmak üzere, bağış olarak kabul edilebilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.07.2016