Meclis Gündemi

01.08.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

790
28-07-2023

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.08.2023 Salı  günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
Mehmet ÇAKIN                                   
Belediye Başkanı
GÜNDEM:

1.2023 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Fatma Öztürk'ün; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Hekza Uluslararası Danışmanlık Eğitim Proje Belgelendirme İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.nin Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 4598 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Osmangazi Elektirik Dağıtım (OEDAŞ)'ın; Uşak İli, Merkez, Muhtelif Mahallelerde trafo alanının düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Kamil BAŞER vekili İbrahim BAŞER, Yılmaz BAŞER, Özgür BAŞER, Dudu BAŞER ve Mehmet ÇATAR' ın; Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parsel, 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Deniz Otomotiv İnş.Teks.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü 375 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından,İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada, 9 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 1/5000ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin Belediye  Meclisinin  01.06.2021  gün  177-178  sayılı  kararları  ile  yapılan  itirazın  reddine  ilişkin 02.09.2021 gün 264 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptali yönünde verilen  2023/288  karar  sayılı  kararı  tarafımıza  tebliğ  edilmiştir.  Söz  konusu  Mahkeme  kararı doğrultusunda işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanan Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili tereddütlerin yaşandığı belirtilerek; bu karışıklığın giderilmesi adına gerekli düzenlemenin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, muhtelif mahallelerde, taban alanı kat sayısı 0.28 ve daha düşük olan adalarda düzenlenme yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Dikilitaş ve Karaağaç Mahallelerinde Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen Ankara Caddesinde mevcut durum ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Dikilitaş ve Karaağaç Mahallelerinde Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen Ankara Caddesinde mevcut durum ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 198 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı olarak bilinen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 198 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı olarak bilinen alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 200 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 197 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 611 ada 8 numaralı parsel, 610 ada 10, 12 ve 13 numaralı parseller, 161 ada 5 numaralı parsel, 162 ada 1numaralı parsel ve 613 ada 9 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2023 tarih 7412 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 155 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar büyüklüğündeki alanda yapılması düşünülen imar planı revizyonlarının sınırının belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 196 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2023 tarih 7414 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak esnaflarının teşhir amaçlı yaya yolu ve kaldırımların ne kadarını kullanabileceğine ilişkin 06.07.2011 tarih ve 478 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen listede iki (2) metre olması sebebi ile halkın sokakta rahat hareket  edemediğini  ve  esnafların  olumsuz  etkilendiğini  belirterek;  kullanım  mesafesinin  ve  yığın yüksekliğinin birer (1) metre olması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
19.Uşak  Belediye  Meclisinin  06.07.2011  tarih  ve  2011/478  sayılı  kararı  ile  İsmetpaşa  Caddesi üzerinde bulunan masa atan esnafların 2 metre yüksekliğinde şemsiye ve tentenin sadece beyaz renkli olmak  kaydı  ile  kullanılması  yönünde  kararı  bulunmaktadır.  Bu  kararın  iptal  edilerek  İsmetpaşa Caddesinde yapılan son cephe ve yol çalışmaları gereğince caddede kullanılan şemsiye ve tentelerin renklerinin bordo renginde ve tek tip olarak belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.Uşak Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin B: İmar ve Fen İşleri Park ve Bahçeler İle İlgili Hükümler  bölümüne “Ek  Madde  1:  Şehir  içinde  bulunan  çevre  kirliliği  yaratan  ve  her  türlü tehlikeye sebep olabilecek (yangın, böcek, yılan vs.) durumda olan boş arsalardaki otların biçilmesi ve  her  türlü  temizliğinin  malikleri  tarafından  yapılması  zorunludur.  Bu  talimatlara  uymayan malikler hakkında cezai işlem uygulanacaktır.” Maddesinin eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.Uşak Belediyesi Zabıta Tembihnamesi'nin D: Trafik ve Ulaşımla İlgili Hükümler başlıklı 195. Maddesinin "Yaya yolu üzerine ve trafiğe kapalı olan yerlere izinsiz araç motosiklet bisiklet, elektrikli bisiklet, e-skuter, ATV vb. araçlarla girmek yasaktır. İzin verilen alanların dışında sürmek ve belirlenen park alanları dışında bu araçları, park etmek ve bırakmak yasaktır."   şeklinde değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. maddesine göre belirlenen, 2023 yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunda hazırlanan ücret tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (f) bendine  göre görüşülerek karara bağlanması.
23.15.12.2022  tarihinde  Jeotermal  Kaynakların  daha  etkili  kullanılabilmesi  için  gerçekleştirilen toplantıda, TDİOSB(jeotermal seracılık) çalışması yapılabilmesi için Müteşebbis Heyet oluşturulması kararı alındığı, alınan karar neticesinde Uşak Belediye Başkanlığımız olarak müteşebbis heyetinde 1 pay (%6) ile katılım sağlanması planlandığı, Belediyemiz olarak katılım oranının, 1 asil ve 1 yedek üye temsilcimizin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Ali BONCUKÇU mirasçılarına ait olan Uşak Merkez Karaağaç Mahallesinde bulunan eski 941 ada  54  parselde  kayıtlı  taşınmazın  18.  madde  uygulamasına  ilişkin  davasının  Manisa  İdare Mahkemesinin 2006/2397 E ve 2007/2569 K sayılı kararı ile iptal edildiği, daha sonra belediyemizce yeniden imar uygulaması yapıldığı bu kezde aynı kişinin Uşak İdare Mahkemesinin 2022/481 E ve 2023/197 K sayılı dosyası ile bir kez daha işlemin iptaline karar verildiğini belirterek idari uyuşmazlığın sulhen çözümü için belediyemize müracaat ettiği,  İlgili  rapor  ve  kararlar  doğrultusunda  hukuki  uyuşmazlığın  çözümü  için  Ali  Boncukcu mirasçılarına ait Karaağaç Mahallesi 7166 ada 3 parsel  sayılı taşınmazda 429,03 m² hissesi ile 7166 ada  4 ve 8 numaralı parseller ile cami alanında kalan 7170 ada 1 parsel numaralı taşınmazdaki 20,32 m² lik alana isabet eden kısmının hak sahipleriyle pazarlık  usulü ile satın alınmasına, bu hususta sulh protokolü imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.Çiftçi Malları Koruma Meclisine 2 asil, 5 yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.08.2023