Meclis Karar Özetleri

01.08.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

620
7-08-2023

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ               GÜNÜ             SAATİ           DÖNEM      TOPLANTI      BİRLEŞİM          OTURUM
01.08.2023          SALI                 15:00                2023                   8                      1                   1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Uğur KESKİN, İsmail AKTAY, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Eren CEYLAN, Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2023 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Fatma Öztürk'ün; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Hekza Uluslararası Danışmanlık Eğitim Proje Belgelendirme İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.nin Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 4598 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Osmangazi Elektirik Dağıtım (OEDAŞ)'ın; Uşak İli, Merkez, Muhtelif Mahallelerde trafo alanının düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Kamil BAŞER vekili İbrahim BAŞER, Yılmaz BAŞER, Özgür BAŞER, Dudu BAŞER ve Mehmet ÇATAR' ın; Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parsel, 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Deniz Otomotiv İnş.Teks.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü 375 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından,İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada, 9 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 1/5000ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin Belediye  Meclisinin  01.06.2021  gün  177-178  sayılı  kararları  ile  yapılan  itirazın  reddine  ilişkin 02.09.2021 gün 264 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptali yönünde verilen  2023/288  karar  sayılı  kararı  tarafımıza  tebliğ  edilmiştir.  Söz  konusu  Mahkeme  kararı doğrultusunda işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanan Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili tereddütlerin yaşandığı belirtilerek; bu karışıklığın giderilmesi adına gerekli düzenlemenin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, muhtelif mahallelerde, taban alanı kat sayısı 0.28 ve daha düşük olan adalarda düzenlenme yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Dikilitaş ve Karaağaç Mahallelerinde Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen Ankara Caddesinde mevcut durum ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Dikilitaş ve Karaağaç Mahallelerinde Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen Ankara Caddesinde mevcut durum ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 198 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı olarak bilinen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 198 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı olarak bilinen alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 200 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İrfan GÖRGÜLÜ’nün İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 197 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 611 ada 8 numaralı parsel, 610 ada 10, 12 ve 13 numaralı parseller, 161 ada 5 numaralı parsel, 162 ada 1numaralı parsel ve 613 ada 9 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2023 tarih 7412 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 155 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar büyüklüğündeki alanda yapılması düşünülen imar planı revizyonlarının sınırının belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 196 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2023 tarih 7414 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak esnaflarının teşhir amaçlı yaya yolu ve kaldırımların ne kadarını kullanabileceğine ilişkin 06.07.2011 tarih ve 478 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen listede iki (2) metre olması sebebi ile halkın sokakta rahat hareket  edemediğini  ve  esnafların  olumsuz  etkilendiğini  belirterek;  kullanım  mesafesinin  ve  yığın yüksekliğinin birer (1) metre olması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
19.Uşak  Belediye  Meclisinin  06.07.2011  tarih  ve  2011/478  sayılı  kararı  ile  İsmetpaşa  Caddesi üzerinde bulunan masa atan esnafların 2 metre yüksekliğinde şemsiye ve tentenin sadece beyaz renkli olmak  kaydı  ile  kullanılması  yönünde  kararı  bulunmaktadır.  Bu  kararın  iptal  edilerek  İsmetpaşa Caddesinde yapılan son cephe ve yol çalışmaları gereğince caddede kullanılan şemsiye ve tentelerin renklerinin bordo renginde ve tek tip olarak belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.Uşak Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin B: İmar ve Fen İşleri Park ve Bahçeler İle İlgili Hükümler  bölümüne “Ek  Madde  1:  Şehir  içinde  bulunan  çevre  kirliliği  yaratan  ve  her  türlü tehlikeye sebep olabilecek (yangın, böcek, yılan vs.) durumda olan boş arsalardaki otların biçilmesi ve  her  türlü  temizliğinin  malikleri  tarafından  yapılması  zorunludur.  Bu  talimatlara  uymayan malikler hakkında cezai işlem uygulanacaktır.” Maddesinin eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.Uşak Belediyesi Zabıta Tembihnamesi'nin D: Trafik ve Ulaşımla İlgili Hükümler başlıklı 195. Maddesinin "Yaya yolu üzerine ve trafiğe kapalı olan yerlere izinsiz araç motosiklet bisiklet, elektrikli bisiklet, e-skuter, ATV vb. araçlarla girmek yasaktır. İzin verilen alanların dışında sürmek ve belirlenen park alanları dışında bu araçları, park etmek ve bırakmak yasaktır."   şeklinde değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. maddesine göre belirlenen, 2023 yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunda hazırlanan ücret tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (f) bendine  göre görüşülerek karara bağlanması.
23.15.12.2022  tarihinde  Jeotermal  Kaynakların  daha  etkili  kullanılabilmesi  için  gerçekleştirilen toplantıda, TDİOSB(jeotermal seracılık) çalışması yapılabilmesi için Müteşebbis Heyet oluşturulması kararı alındığı, alınan karar neticesinde Uşak Belediye Başkanlığımız olarak müteşebbis heyetinde 1 pay (%6) ile katılım sağlanması planlandığı, Belediyemiz olarak katılım oranının, 1 asil ve 1 yedek üye temsilcimizin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Ali BONCUKÇU mirasçılarına ait olan Uşak Merkez Karaağaç Mahallesinde bulunan eski 941 ada  54  parselde  kayıtlı  taşınmazın  18.  madde  uygulamasına  ilişkin  davasının  Manisa  İdare Mahkemesinin 2006/2397 E ve 2007/2569 K sayılı kararı ile iptal edildiği, daha sonra belediyemizce yeniden imar uygulaması yapıldığı bu kezde aynı kişinin Uşak İdare Mahkemesinin 2022/481 E ve 2023/197 K sayılı dosyası ile bir kez daha işlemin iptaline karar verildiğini belirterek idari uyuşmazlığın sulhen çözümü için belediyemize müracaat ettiği,  İlgili  rapor  ve  kararlar  doğrultusunda  hukuki  uyuşmazlığın  çözümü  için  Ali  Boncukcu mirasçılarına ait Karaağaç Mahallesi 7166 ada 3 parsel  sayılı taşınmazda 429,03 m² hissesi ile 7166 ada  4 ve 8 numaralı parseller ile cami alanında kalan 7170 ada 1 parsel numaralı taşınmazdaki 20,32 m² lik alana isabet eden kısmının hak sahipleriyle pazarlık  usulü ile satın alınmasına, bu hususta sulh protokolü imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.Çiftçi Malları Koruma Meclisine 2 asil, 5 yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 1): Belediye  Meclisinin  04.07.2023  tarih  ve 211  sayılı  kararı  ile  Plan  ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi doğrultusunda Şehiriçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarih ve 186 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  isim  verilmesi konusunun İmar  Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarih ve 167 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Tarım Müdürlüğünün; İlimiz merkez Sarayaltı Mahallesi 436 ada, 107 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 4): İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi yaklaşık 25 hektar alanda imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 5): İlimiz Merkez İslice Mahallesi 58.İmar Uygulama Bölgesinde uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar nedeni ile 478 adada ifraz hattı belirlenmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 01.08.2023 tarihli toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2023 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine göre hazırlanan ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 7): 2023 Ağustos ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 8): 2023 Ağustos ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 9): 2023 Ağustos ayı Belediye Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda  görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 58. İmar Uygulaması bölgesinde uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar nedeni ile 478 adada ifraz hattı belirlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.(İlave Madde 10): 2023 Ağustos ayı Belediye Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih 207 sayılı kararı ile onaylanan plan notlarının 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olması, bu tarihe kadar eski plan notlarına göre iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2023  Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Fatma Öztürk'ün; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatma Öztürk'ün; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Hekza Uluslararası Danışmanlık Eğitim Proje Belgelendirme İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.nin Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 4598 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hekza Uluslararası Danışmanlık Eğitim Proje Belgelendirme İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.nin Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 4598 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Osmangazi Elektirik Dağıtım (OEDAŞ)'ın; Uşak İli, Merkez, Muhtelif Mahallelerde trafo alanının düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektirik Dağıtım (OEDAŞ)'ın; Uşak İli, Merkez, Muhtelif Mahallelerde trafo alanının düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Kamil BAŞER vekili İbrahim BAŞER, Yılmaz BAŞER, Özgür BAŞER, Dudu BAŞER ve Mehmet ÇATAR' ın; Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parsel, 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kamil BAŞER vekili İbrahim BAŞER, Yılmaz BAŞER, Özgür BAŞER, Dudu BAŞER ve Mehmet ÇATAR' ın; Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parsel, 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Deniz Otomotiv İnş.Teks.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü 375 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Deniz Otomotiv İnş.Teks.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü 375 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından,İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada, 9 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 1/5000ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin Belediye  Meclisinin  01.06.2021  gün  177-178  sayılı  kararları  ile  yapılan  itirazın  reddine  ilişkin 02.09.2021 gün 264 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptali yönünde verilen  2023/288  karar  sayılı  kararı  tarafımıza  tebliğ  edilmiştir.  Söz  konusu  Mahkeme  kararı doğrultusunda işlem yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından,İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 5677 ada, 9 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 1/5000ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin Belediye  Meclisinin  01.06.2021  gün  177-178  sayılı  kararları  ile  yapılan  itirazın  reddine  ilişkin 02.09.2021 gün 264 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptali yönünde verilen  2023/288  karar  sayılı  kararı  tarafımıza  tebliğ  edilmiştir.  Söz  konusu  Mahkeme  kararı doğrultusunda işlem yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanan Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili tereddütlerin yaşandığı belirtilerek; bu karışıklığın giderilmesi adına gerekli düzenlemenin yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanan Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi ile ilgili tereddütlerin yaşandığı belirtilerek; bu karışıklığın giderilmesi adına gerekli düzenlemenin yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, muhtelif mahallelerde, taban alanı kat sayısı 0.28 ve daha düşük olan adalarda düzenlenme yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, muhtelif mahallelerde, taban alanı kat sayısı 0.28 ve daha düşük olan adalarda düzenlenme yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Eren CEYLAN’ın 7 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Dikilitaş ve Karaağaç Mahallelerinde Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen Ankara Caddesinde mevcut durum ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Dikilitaş ve Karaağaç Mahallelerinde Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen Ankara Caddesinde mevcut durum ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Dikilitaş ve Karaağaç Mahallelerinde Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen Ankara Caddesinde mevcut durum ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Dikilitaş ve Karaağaç Mahallelerinde Kuzey Çevre Yolu olarak bilinen Ankara Caddesinde mevcut durum ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 198 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı olarak bilinen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı olarak bilinen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Eren CEYLAN’ın 7 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 198 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı olarak bilinen alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı olarak bilinen alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Eren CEYLAN’ın 7 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 200 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İrfan GÖRGÜLÜ’nün İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İrfan GÖRGÜLÜ’nün İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 131 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Eren CEYLAN’ın 7 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 197 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 611 ada 8 numaralı parsel, 610 ada 10, 12 ve 13 numaralı parseller, 161 ada 5 numaralı parsel, 162 ada 1numaralı parsel ve 613 ada 9 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2023 tarih 7412 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 611 ada 8 numaralı parsel, 610 ada 10, 12 ve 13 numaralı parseller, 161 ada 5 numaralı parsel, 162 ada 1numaralı parsel ve 613 ada 9 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2023 tarih 7412 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 01/06/2023 tarih ve 155 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar büyüklüğündeki alanda yapılması düşünülen imar planı revizyonlarının sınırının belirlenmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar büyüklüğündeki alanda yapılması düşünülen imar planı revizyonlarının sınırının belirlenmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 04/07/2023 tarih ve 196 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2023 tarih 7414 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2023 tarih 7414 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.İlimiz Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak esnaflarının teşhir amaçlı yaya yolu ve kaldırımların ne kadarını kullanabileceğine ilişkin 06.07.2011 tarih ve 478 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen listede iki (2) metre olması sebebi ile halkın sokakta rahat hareket  edemediğini  ve  esnafların  olumsuz  etkilendiğini  belirterek;  kullanım  mesafesinin  ve  yığın yüksekliğinin birer (1) metre olması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak esnaflarının teşhir amaçlı yaya yolu ve kaldırımların ne kadarını kullanabileceğine ilişkin 06.07.2011 tarih ve 478 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen listede iki (2) metre olması sebebi ile halkın sokakta rahat hareket  edemediğini  ve  esnafların  olumsuz  etkilendiğini  belirterek;  kullanım  mesafesinin  ve  yığın yüksekliğinin birer (1) metre olması talebi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Uşak  Belediye  Meclisinin  06.07.2011  tarih  ve  2011/478  sayılı  kararı  ile  İsmetpaşa  Caddesi üzerinde bulunan masa atan esnafların 2 metre yüksekliğinde şemsiye ve tentenin sadece beyaz renkli olmak  kaydı  ile  kullanılması  yönünde  kararı  bulunmaktadır.  Bu  kararın  iptal  edilerek  İsmetpaşa Caddesinde yapılan son cephe ve yol çalışmaları gereğince caddede kullanılan şemsiye ve tentelerin renklerinin bordo renginde ve tek tip olarak belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak  Belediye  Meclisinin  06.07.2011  tarih  ve  2011/478  sayılı  kararı  ile  İsmetpaşa  Caddesi üzerinde bulunan masa atan esnafların 2 metre yüksekliğinde şemsiye ve tentenin sadece beyaz renkli olmak  kaydı  ile  kullanılması  yönünde  kararı  bulunmaktadır.  Bu  kararın  iptal  edilerek  İsmetpaşa Caddesinde yapılan son cephe ve yol çalışmaları gereğince caddede kullanılan şemsiye ve tentelerin renklerinin bordo renginde ve tek tip olarak belirlenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Eren CEYLAN’ın 7 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
20.Uşak Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin B: İmar ve Fen İşleri Park ve Bahçeler İle İlgili Hükümler  bölümüne “Ek  Madde  1:  Şehir  içinde  bulunan  çevre  kirliliği  yaratan  ve  her  türlü tehlikeye sebep olabilecek (yangın, böcek, yılan vs.) durumda olan boş arsalardaki otların biçilmesi ve  her  türlü  temizliğinin  malikleri  tarafından  yapılması  zorunludur.  Bu  talimatlara  uymayan malikler hakkında cezai işlem uygulanacaktır.” Maddesinin eklenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin B: İmar ve Fen İşleri Park ve Bahçeler İle İlgili Hükümler  bölümüne “Ek  Madde  1:  Şehir  içinde  bulunan  çevre  kirliliği  yaratan  ve  her  türlü tehlikeye sebep olabilecek (yangın, böcek, yılan vs.) durumda olan boş arsalardaki otların biçilmesi ve  her  türlü  temizliğinin  malikleri  tarafından  yapılması  zorunludur.  Bu  talimatlara  uymayan malikler hakkında cezai işlem uygulanacaktır.” Maddesinin eklenmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Turhan TEKİN’in ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
21.Uşak Belediyesi Zabıta Tembihnamesi'nin D: Trafik ve Ulaşımla İlgili Hükümler başlıklı 195. Maddesinin "Yaya yolu üzerine ve trafiğe kapalı olan yerlere izinsiz araç motosiklet bisiklet, elektrikli bisiklet, e-skuter, ATV vb. araçlarla girmek yasaktır. İzin verilen alanların dışında sürmek ve belirlenen park alanları dışında bu araçları, park etmek ve bırakmak yasaktır."   şeklinde değiştirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Zabıta Tembihnamesi'nin D: Trafik ve Ulaşımla İlgili Hükümler başlıklı 195. Maddesinin "Yaya yolu üzerine ve trafiğe kapalı olan yerlere izinsiz araç motosiklet bisiklet, elektrikli bisiklet, e-skuter, ATV vb. araçlarla girmek yasaktır. İzin verilen alanların dışında sürmek ve belirlenen park alanları dışında bu araçları, park etmek ve bırakmak yasaktır." şeklinde değiştirilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. maddesine göre belirlenen, 2023 yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunda hazırlanan ücret tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (f) bendine göre görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. maddesine göre belirlenen, 2023 yılı Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunda hazırlanan ücret tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (f) bendine göre görüşülmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin İlave 4. ve 5.maddelerinin (29. ve 30. Maddeleri), gündemin 23.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN ve Eren CEYLAN’ın 7 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

29. (İlave Madde 4): İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi yaklaşık 25 hektar alanda imar planı revizyonu yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi yaklaşık 25 hektar alanda imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir
30.(İlave Madde 5): İlimiz Merkez İslice Mahallesi 58.İmar Uygulama Bölgesinde uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar nedeni ile 478 adada ifraz hattı belirlenmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez İslice Mahallesi 58.İmar Uygulama Bölgesinde uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar nedeni ile 478 adada ifraz hattı belirlenmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2023 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN; 2023 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN ve Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.

23.15.12.2022  tarihinde  Jeotermal  Kaynakların  daha  etkili  kullanılabilmesi  için  gerçekleştirilen toplantıda, TDİOSB(jeotermal seracılık) çalışması yapılabilmesi için Müteşebbis Heyet oluşturulması kararı alındığı, alınan karar neticesinde Uşak Belediye Başkanlığımız olarak müteşebbis heyetinde 1 pay (%6) ile katılım sağlanması planlandığı, Belediyemiz olarak katılım oranının, 1 asil ve 1 yedek üye temsilcimizin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 15.12.2022  tarihinde  Jeotermal  Kaynakların  daha  etkili  kullanılabilmesi  için  gerçekleştirilen toplantıda, TDİOSB(jeotermal seracılık) çalışması yapılabilmesi için Müteşebbis Heyet oluşturulması kararı alındığı, alınan karar neticesinde Uşak Belediye Başkanlığımız olarak müteşebbis heyetinde 1 pay (%6) ile katılım sağlanması, Asil Üyeliğe Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN, Yedek Üyeliğe Osman Zeki İŞMAN’ın seçilmesi teklifi  oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Ali BONCUKÇU mirasçılarına ait olan Uşak Merkez Karaağaç Mahallesinde bulunan eski 941 ada  54  parselde  kayıtlı  taşınmazın  18.  madde  uygulamasına  ilişkin  davasının  Manisa  İdare Mahkemesinin 2006/2397 E ve 2007/2569 K sayılı kararı ile iptal edildiği, daha sonra belediyemizce yeniden imar uygulaması yapıldığı bu kezde aynı kişinin Uşak İdare Mahkemesinin 2022/481 E ve 2023/197 K sayılı dosyası ile bir kez daha işlemin iptaline karar verildiğini belirterek idari uyuşmazlığın sulhen çözümü için belediyemize müracaat ettiği,  İlgili  rapor  ve  kararlar  doğrultusunda  hukuki  uyuşmazlığın  çözümü  için  Ali  Boncukcu mirasçılarına ait Karaağaç Mahallesi 7166 ada 3 parsel  sayılı taşınmazda 429,03 m² hissesi ile 7166 ada  4 ve 8 numaralı parseller ile cami alanında kalan 7170 ada 1 parsel numaralı taşınmazdaki 20,32 m² lik alana isabet eden kısmının hak sahipleriyle pazarlık  usulü ile satın alınmasına, bu hususta sulh protokolü imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali BONCUKÇU mirasçılarına ait olan Uşak Merkez Karaağaç Mahallesinde bulunan eski 941 ada  54  parselde  kayıtlı  taşınmazın  18.  madde  uygulamasına  ilişkin  davasının  Manisa  İdare Mahkemesinin 2006/2397 E ve 2007/2569 K sayılı kararı ile iptal edildiği, daha sonra belediyemizce yeniden imar uygulaması yapıldığı bu kezde aynı kişinin Uşak İdare Mahkemesinin 2022/481 E ve 2023/197 K sayılı dosyası ile bir kez daha işlemin iptaline karar verildiğini belirterek idari uyuşmazlığın sulhen çözümü için belediyemize müracaat ettiği,  İlgili  rapor  ve  kararlar  doğrultusunda  hukuki  uyuşmazlığın  çözümü  için  Ali  Boncukcu mirasçılarına ait Karaağaç Mahallesi 7166 ada 3 parsel  sayılı taşınmazda 429,03 m² hissesi ile 7166 ada  4 ve 8 numaralı parseller ile cami alanında kalan 7170 ada 1 parsel numaralı taşınmazdaki 20,32 m² lik alana isabet eden kısmının hak sahipleriyle imzalanan 27.07.2023 tarihli Uzlaşma Tutanağında belirtilen toplam 1.544.576,26 TL. bedel üzerinden satın alınmasına, bu hususta sulh protokolü imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Eren CEYLAN’ın 1 çekimser oyuna karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
25.Çiftçi Malları Koruma Meclisine 2 asil, 5 yedek üye seçimi gizli oyla yapılmış olup, yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde Ak Parti Grup Başkanı Kemal SOLAKHAN’ın vermiş olduğu  sözlü öneri doğrultusunda Koruma Meclisi Asıl üyeliklerine; Recep ERTÜRK 16 oyla, Ömer ATAR 16 oyla, Yedek Üyeliklerine; Mehmet GÜLERYÜZ 16 oy, Yasin YAVUZ 15 oy, Muhammet SÜMBÜL 16 oy, Cengiz PEKER 16 oy, İbrahim ÇÜMEN 16 oy çıkmış olup; Koruma Meclisi Asıl üyeliklerine; Recep ERTÜRK 16 oyla, Ömer ATAR 16 oyla, Yedek Üyeliklerine; Mehmet GÜLERYÜZ 16 oyla, Yasin YAVUZ 15 oyla, Muhammet SÜMBÜL 16 oyla, Cengiz PEKER 16 oyla, İbrahim ÇÜMEN 16 oyla seçilmişlerdir. (Himmet ZENGİN’e 1 oy çıkmıştır.)

 Üyelerden Mustafa YILDIZ oturumdan ayrılmıştır. 

26.(İlave Madde 1): Belediye  Meclisinin  04.07.2023  tarih  ve  211  sayılı  kararı  ile  Plan  ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi doğrultusunda Şehiriçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi doğrultusunda Şehiriçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü fiyat tarifesinde değişiklik yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27. (İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarih ve 186 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  isim  verilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.maddesi  gereğince  isim  verilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.06.2023 tarih ve 167 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Tarım Müdürlüğünün; İlimiz merkez Sarayaltı Mahallesi 436 ada, 107 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Tarım Müdürlüğünün; İlimiz merkez Sarayaltı Mahallesi 436 ada, 107 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31. (İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 01.08.2023 tarihli toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2023 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine göre hazırlanan ücret tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2023 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine göre hazırlanan ücret tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Eren CEYLAN’ın 1 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 7): 2023 Ağustos ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 8): 2023 Ağustos ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 9): 2023 Ağustos ayı Belediye Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda  görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 58. İmar Uygulaması bölgesinde uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar nedeni ile 478 adada ifraz hattı belirlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 58. İmar Uygulaması bölgesinde uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar nedeni ile 478 adada ifraz hattı belirlenmesi yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Eren CEYLAN’ın 1 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
35.(İlave Madde 10): 2023 Ağustos ayı Belediye Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih 207 sayılı kararı ile onaylanan plan notlarının 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olması, bu tarihe kadar eski plan notlarına göre iş ve işlemlerin yürütülmesi konusu İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih 207 sayılı kararı ile onaylanan plan notlarının 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olması, bu tarihe kadar eski plan notlarına göre iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Eren CEYLAN’ın 1 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2023 Eylül ayı Meclis Toplantısının 06.09.2023 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2023 Ağustos ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


Mehmet ÇAKIN                  İlknur ERTUĞRUL           İsmail AKTAY
Belediye Başkanı                         Katip                            Katip
(Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: 07 Austos, 2023
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.08.2023