Meclis Gündemi

01.10.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

3041
18-09-2015

                                                  
18/09/2015          

T.C.
UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ                                                                                                                                                         
                                                                                                                                       

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı  01.10.2015 Perşembe günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                                                                    

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

G     Ü    N    D    E    M    :

1.    2015 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Cuma TAŞCAN ve Adem TAŞCAN’in İlimiz, Merkez, Fevziçakmak Mahallesi, 29M-IIIb pafta, 253 ada, 9 ve 12 numaralı parseller için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
3.    Özkan KUYUCU ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 29L-IIa pafta, 643 ada, 16 numaralı parsel için hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
4.    Uşak İli, mücavir alanı sınırları içerisinde 18172,6 hektar alanda, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının sayısallaştırılarak bütünlenmesi ve imar adalarının 18. Madde uygulaması görmüş parsellere uygun hale getirilmesine yönelik 100 hektar alanda revizyon imar planı hazırlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.    Belediye Meclisinin 04.09.2015  tarih ve  571 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 11 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.    Belediye Meclisinin 04.09.2015  tarih ve  571 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  27 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  46 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
8.    Belediye Meclisinin 04.09.2015 tarih ve 572 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 76 sayılı kararı ile belirlenen otobüs fiyat tarifesine “0-6 yaş arası ücretsizdir”  ibaresinin eklenerek Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması konusunun  Trafik Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.    Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
10.    Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarihli 4. Birleşimi 1. Oturumunda Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 13 – 16 Ağustos tarihleri arasında Trabzon ilinde yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında derece alan 35 kg’da Hatice KOZAKLI birinci, 30 kg’da Tolga KÜTÜK üçüncü, 70 kg’da Murat AKSU üçüncü, +76 kg’da Taylan KÜTÜK üçüncü olan sporcularımıza  hediye verilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.    Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarihli 4. Birleşimi 1. Oturumunda Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; 30 Haziran, 1-2 Temmuz 2015 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşen Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonasında Gülle atma branşında  13 yaş kızlar kategorisinde 1. olan sporcumuza hediye verilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: 18 Eyll, 2015
İlgili İçerikler: 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.10.2015