Meclis Gündemi

01.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2045
26-09-2018

26/09/2018
BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.10.2018 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
    Mehmet DEMİRHİNDİ
    Belediye Başkanı V.
G ÜNDEM:

1.2018 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 487 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bölme Belediye Başkanlığı'nın İlimiz Merkez, Bölme Belediyesi, 524, 525, 105 ve 140 numaralı adalarda plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü 442 sayılı Köy Kanununa EK-7 madde eklenmesine dair 3367 sayılı kanun ve uygulamasını gösterir yönetmelik hükümlerine göre sınırlandırılan köy yerleşim alanının 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Alanı uygulama imar planı 23.01.2018 tarihinde Valilik Makamınca onaylanmıştır. 16.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan katılma kararına istinaden söz konusu imar planı ile ilgili Belediye görüşü talep edilmektedir.  Konunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 170 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4965 ada 1  numaralı parselin ortaokul alanı olarak ve güney ve doğu cephesindeki yolların 10.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması. 
5.Belediye Meclisinin 18.07.2017 tarih 392-393 sayılı kararları  ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4d pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin E=1.95 yapı yoğunluğunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu plan değişiklikleri; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından açılan dava ile T.C. Manisa 1.İdare Mahkemesi'nin 02.08.2018 tarih 2018/1 Esas sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Alanda yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yeni cadde- sokak ismi verilmesi gerekli yerler tespit edildiğinden, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince ilgili yerlere cadde- sokak ismi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Adem KOÇ'un Ünalan mahallesi, Kadıncık sokak No:19 da bulunan Akar apartmanı yöneticisi sokak isimlerinin Kadıncık olmasından dolayı, apartman sakinleri ve sokak sakinleri olarak rahatsız olduklarından, Kadıncık sokak isminin değiştirilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı 362 m² taşınmazın tamamını, PTT Baş Müdürlüğü 11.09.2018 tarih ve 29404938-840-2068 sayılı dilekçesinde tahsis süresinin 1 (bir) yıl uzatılması için talep etmişlerdir. 2017 yılı için 06.01.2017 tarih ve 2017/94 sayılı meclis kararı ile tahsis süresi 1 (bir) yıl uzatılmış ve aylık 1.300,00 TL'den yıllık toplam 15.600,00 TL bedel alınmasına ve bir seferde yatırmak üzere karar alınmıştır. Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

9.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 44 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

11. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 58 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.10.2018