Meclis Gündemi

01.10.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1260
25-09-2020


25/09/2020 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı  01.10.2020 Perşembe günü Saat 15.00 de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Meydanı  No:49 daki Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Salonda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.  
                                         Mehmet ÇAKIN                                                                                                         
                                       Belediye Başkanı

GÜNDEM: 

1.2020 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Mülkiyeti Hazine ve Belediyemize ait Kemalöz Mahallesi 5626 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın temel eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere okul yapılacağından bahisle Belediyemize ait ½ hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsisi konusunun 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi hükmüne istinaden görüşülerek karara bağlanması. 
3.İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde yaklaşık 26 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel gelişme alanı olarak planlı durumda olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan ve planlı alanlar ile çevrili durumda olan alanda bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması düşünülmektedir. Bahse konu alanda plan yapımı ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyünde yaklaşık 10,71 hektar büyüklüğündeki, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel yerleşik alan olarak planlanmış, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan, çevresinde planlı alanlar, çevreyolu ve büyük ova sınırı ile sınırlanan alanda; bütüncül bir planlama çalışması yapılması amacıyla ilave plan yapılması düşünülmektedir.  Bahse konu alanda plan yapımı ile ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Şefik KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3080 ada 1 parselde özel sosyal tesis (sağlıklı yaşam merkezi) amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Erol ERCAN ve Erdal ERCAN'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 40 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 625 ada 19, 20, 21, 630 ada 3, 13, 631 ada 4, 6, 7,  11 numaralı parsellerde Kütahya Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5833 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 548 ada 7, 26, 27, 33, 38, 566 ada 8, 9, 10, 11, 12 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5834 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi, 152 ada ile 131 adayı ayıran kadastral yolun imar planına işlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 169 ada 20 numaralı parselde (eski 1 ve 14 parseller) Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.08.2020 tarih ve 5830 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 610 ada 17 numaralı, 163 ada 7 numaralı, Işık Mahallesi, 571 ada 5 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.07.2020 tarih ve 5803, 5804, ve 5806 nolu kararlarına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, yazı ekindeki (III) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediyemize ait Uşak Merkez Aybey Mahallesi 1434 ada, 1,3,4 numaralı parseller imar planında Belediye hizmet alanı ve park olarak belirlenmiş olup, bu alan üzerinde Hayırsever Serdar SAĞIROĞLU/Haksa İplik Sanayi A.Ş. ile hayırseverin belirleyeceği Belediyece de uygun bulunacak mahalle konağına bir ismin verilmesi şartı ile, mahalle konağının  yapımına ilişkin protokol imzalamak için Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.


0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.10.2020