Meclis Gündemi

01.10.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1084
24-09-2021

24/09/2021

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 01.10.2021 Cuma günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                                                                                             

  Zeynep CEYLANER                                                 

  Belediye Başkanı V.

G            Ü             N             D             E             M            :

1.     2021 yılı Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.

2.     İmar Komisyonu Üyeliğine seçilen Tolga PİRİNÇCİ  ve  Himmet  DUYGU’nun  istifa  etmesi  ile  boşalan  komisyon  üyeliğine,  kalan  süreyi  tamamlamak  üzere  üye  seçilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.

3.     Necati GÜRBÜZ vekili GülperiKAYA'nın; İlimiz Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 25 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

4.     Ali KAVAK, Ümran TOPAN, Tolga KARAKOZAK, Önder ÜNAL, Sırrı POLAT, Emine KARADEDELİ, Ali ARSLAN, Fatma KARAKAYA, Önder DÜZ ve Ahmet Ufuk GERGERLİ, Ayşem GERGERLİ, Melekser TEZEL, Mukaddes KARTAY, Çiğdem KÖSE adına vekaleten Orhan BÖCE'nin; Uşak ili, Merkez, Kaşbelen Mahallesi, 153 ada 5,6 ve 405 ada 41,42,43 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.

5.     Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarih ve 216 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Ali BAYRAM'ın; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 612 ada 1 ve 6 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine askı süresi  içerisinde;  Yeliz  DOĞRU  tarafından  yapılan  itirazın  görüşülerek karara bağlanması.

6.       Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 201 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İrfan SARI'nın; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Mahallesi, 210 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.

7.       Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 164 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 3 adet otopark yerinin belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.

8.       Belediye Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 258 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 782 ada 45 numaralı parselde fonksiyon değişikliği yapılmadan, Emsal=2.50 Yençok=12.50 metre yapılaşma koşulları belirlenmesi yönünde  hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.

9.       Belediye Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 262 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, K22c07c paftada, 107 ada 1 numaralı parselde ticaret alanı  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.

10.    Belediye Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 262 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz,  Merkez,  Yeşil Karaağaç Mahallesi, K22c07c4a paftada, 107 ada 1 numaralı parselde Emsal=0.40 Yençok=10.00 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama ima rplanı  değişikliği  taslağının  3194  sayılı  İmar  Kanununun  8/b  maddesi  gereğince  tasdik  edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.

11.      Belediye Meclisinin 05/06/2020 tarih ve 105 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Zafer YILMAZ'ın  İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 259 ada 6 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.

12.      Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 518 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yusuf SOYSAL'ın; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 258 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.

13.      Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 138 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.

14.      Belediyemiz Açık Hava Tiyatrosu ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

15.      İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve Kemalöz  mahallesinde imar planı revizyonu sonucu değişen imar yollarına göre sokaklarda yeniden düzenleme yapılması.

16.      Kazım AYDIN, Bayram AYDIN, Müyesser AYDIN, İsmail AYDIN ve Şerif AYDIN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 167 ada, 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması

17.       Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait 24 adet taşınmazın 2886 sayılı Kanuna göre satışı ve/veya takası düşünüldüğünden, satış ve/veya takas iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. 

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.10.2021