Meclis Gündemi

01.12.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1215
27-11-2020

26/11/2020 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.12.2020 Salı günü Saat 15.00 de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Meydanı  No:49 daki Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Salonda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
   Zeynep CEYLANER                                     
   Belediye Başkanı V.
GÜNDEM: 

1.2020 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 613 ada, 3, 5, 6, 10 ve 614 ada, 6, 7, 8 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5893 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 47, 85, 87 ve 892 ada 25 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/08/2020 tarih 5832 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 163 ada 10, 12, 13, 14, 164 ada 1, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 ve 608 ada 19, 20 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/08/2020 tarih 5831 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi,571 ada, 4, 6, 7, 8, 9,  572 ada, 18 ve 567 ada, 1 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5894 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 163 ada, 8, 13, 14, 17, 18, 25 ve 609 ada, 20, 28 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5895 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 610 ada 5, 6, 16, 18, 25, 26 ve 611 ada 3, 4, 5, 6, 20 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23/09/2020 tarih 5892 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 431 ada 19,  9, 16, 51, 58, 61 numara, 467 ada 1 numara ve 468 ada 18 numaralı parsellerde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 04/11/2020 tarih 5954 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Nedim DOĞAN'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 257 ada 372 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Sami YİĞİT ve Koray YİĞİT vekili Turan KUTLU'nun İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 4777 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.2021 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2021 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediyemizin 2021 yılı içersinde yapacağı Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.  

14.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı mevcut Evsel Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesini aştığından ortalama 40.000 m³/gün kapasiteli ilave tesis projeleri hazırlanmıştır. Ancak tesis yapımı için Belediyemizin bütçesi yeterli olmadığından, tesisin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması hususunda 09.11.2020 tarih ve 18900 sayılı yazımız ile talep yapılmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ekteki protokol gönderilmiş olup, protokolün 9. maddesinde belirtilen geri ödeme şartlarının kabul edildiğine dair karar alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.12.2020