Meclis Gündemi

01.12.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

783
25-11-2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 01.12.2022 Perşembe  günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzurpark Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                
Zeynep CEYLANER                                     
Belediye Başkanı V. 

GÜNDEM: 
1.2022 yılı Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 332 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İsmet CARAN'ın; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, 133 ada 41 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı uygun 1/1000 ölçekli  ilave Uygulama İmar Planı'na askı süresi içerisinde; Osman TAŞ ve Mehmet EROL tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
3.Engin KORUK'un; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi 245 ada 49  numaralı  parselde  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  yapılması  yönündeki  talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Sami YİĞİT'in, İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 107 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7  numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazı ile ilgili Belediye Meclisinin 05.09.2022 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinden vazgeçtiği belirtilerek ilgili Belediye Meclis kararının geri alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
5.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih 334 ve 335 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada, 243 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı askı süresi içerisinde; Mesire ERBİL ve Ali YILMAZ tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih 336 ve 337 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Özel İLGİ'nin; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 6977 ada, 2 ve 3 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Bünyamin METİN, Bünyamin METİN ve Murat ÖZDEMİR vekili Yaşar KILINÇ, Battal MIDIK ve Zekine TOKOĞLU tarafından yapılan 4 (dört) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
7.Ömer UÇAR, Ömer AKSOY, Mehmet İlhan ŞİMŞEK, Fatma BAYSAL, Selçuk Çağatay MIDIK, Ali DAŞÇI, Halil BAYSAL, Hacer GÜRCAN, Muhammed KAYA, Fatma BAYSAL ve Özge Daşçı'ya vekaleten Ali DAŞÇI'nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahalesi 179 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesinde 22.12.2001 tarih ve 146 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında otel alanı olarak belirlenen; 2267, 2269, 2270 adalar, 7020 ada 2 numaralı parsel ve 3 numaralı parsel ve çevresinde, gelen vatandaş taleplerine istinaden revizyon yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Taner KAYA’nın; İlimiz, Merkez Atatürk Mahallesi, 1918 ada 7 parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/11/2022 Tarih ve 365 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c10d paftada, 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel, 217 ada 1 numaralı parsellerde plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye  Meclisinin  01/11/2022  Tarih  ve  365  sayılı  kararı  ile  İmar  Komisyonuna  havale edilen;  İlimiz,  Merkez,  Kalfa  Mahallesi, K22c10d1a paftada, 136 ada 4, 5, 6, 15 parseller, 216 ada 7 parsel, 217 ada 1 numaralı parsellerde plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01/11/2022 Tarih ve 361 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan notlarının 21. Maddesinde değişiklik yapılması yönünde şehir plancısı tarafından hazırlanan plan notu değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/11/2022 Tarih ve 360 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa YELDANLI'nın; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 185 ada 54 numaralı parselde Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarih ve 290 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 05/10/2022 Tarih ve 316 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına Fahri POLAT ve Serdar SAĞIROĞLU'nun; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 271 ada 3 ve 4 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü ile Latife Hanım Kız Yurdu arasındaki Halk Otobüslerinin fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
16.5393 sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri başlıklı Madde 18. e) ve Madde 34 g) hükümlerine istinaden Belediyemizin 2023 yılı içersinde yapacağı ve Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.2023 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2023 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.12.2022