Meclis Gündemi

02.09.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1788
29-08-2019

29/08/2019 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 02.09.2019 Pazartesi günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 
                                         
          Gökhan YALÇIN                              
          Belediye Başkanı V. 

GÜNDEM: 
1.2019 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanunun 34/a Maddesine istinaden Belediye Encümenince Görüşülen 2020-2024 Mali yıllarını kapsayan Belediyemiz Stratejik Planın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 (a) maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması. 
3.Adem ve Bayram GÖLEMEZ'in İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi K22C13B4A pafta, 149 ada 16 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Nezahat YAVUZ'un İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3101 ada 8 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanan; 07.09.2018 tarih ve 580 sayılı ve 07.02.2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclis kararları ile Kuyucak bölgesinde onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti. adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 164 sayılı kararı ile onaylanan; 07.09.2018 tarih ve 581 sayılı ve 07.02.2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis kararları ile Kuyucak bölgesinde onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti. adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 211 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22C09A paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adanın yüksek yoğunluklu konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22C09A4a paftada, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parselleri kapsayan adada yapılaşma koşulununun TAKS=0.45, KAKS=2.25, ön bahçe 5.00 metre olacak şekilde düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 263 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 38 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 263 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 40 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 69 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kayaağıl Köyü No:8 Uşak adresinde bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi Kayaağıl Termal Tesisleri için 12 adet Koruma Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
13.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Dokurevi'nde dokunan Uşak Halısının m² satış fiyatının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 55. Bölge olarak bilinen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması iptal edilmiş olup; bölgeden geçen enerji nakil hattı da fiili durumda kaldırılmış olduğundan imar planında revizyon yapılması düşünülmektedir. Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğinin 25. Maddesinde" İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır." denmektedir. Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden; kaldırılan enerji nakil hattının bulunduğu alanlarda bölgenin ihtiyaçlarına yönelik imar planında yeniden düzenleme yapılması, alanın eğim ve topoğrafya durumuna uygun olarak, yapılacak imar uygulamasına altlık oluşturacak yeni bir imar planının elde edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.Garipoğlu Durmuş ÖZGÜL, Mehmet ÖZGÜL ve Uşak halkının;  Uşak eski stadyum anayolu üzerinde bulunan Osmanlı Köprülü Kavşağı isminin Hacım Sultan Köprülü Kavşağı olarak değiştirilmesi yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
16.İlimiz, Merkez, mücavir alan sınırlarımız kapsamında Ovademirler Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 10,7 hektar alanda ilave imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.Bahadır ŞEVİK ve Cemile ÖZTÜRK' ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 726 ada 466 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerine ait fiyat tarifesi değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
19.Uşak 3. Noterliği ve Gülperi BORAN’ın İlimiz İslice Mahallesi Annaç Sokak üzerine araç park cebi yapılması talebinin görüşerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarih ve 273 sayılı kararı ile Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulması düşünülen "Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu" Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kabulü konusunun Hukuk Komisyonu ve Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisi'nin 01.08.2019 tarih, 271 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen; Mülkiyeti Belediyemize ait, Bölme Mahallesindeki hizmet binasının 2. katının İl Müftülüğüne tahsis edilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisi'nin 01.08.2019 tarih, 270 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Belediyemize ait, Dikilitaş Mahallesi Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağının 4. katında bulunan sınıflardan birinin İl Müftülüğüne tahsis edilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Uşak Üniversitesi Topluluklar Birliği Başkanlığının hazırlamış olduğu "Memleketim Uşak" projesi kapsamında ikametgahını Uşak iline aldıran öğrencilere verilen Memleketim Uşak kartına istinaden Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde (David People,Tiritoğlu Çayzade, Atapark Çayzade, Kayaağıl Termal Tesisleri) %15 indirim sağlanması konusunun görüşerek karara bağlanması.
24.Belediyemizin ortağı olduğu Utaş İnşat Gıda Taşımacılık turizm Temizlik İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş. nin 5.000.000,00.-TL sermaye artırımı talebinin görüşülerek karara bağlanması.
25.Turhan KÜÇÜKÇAKIN ve Mutlu ALTINER'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 464 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: 29 Austos, 2019
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.09.2019