Meclis Gündemi

03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

487
29-12-2023

T.C.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 03.01.2024 Çarşamba  günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
Mehmet ÇAKIN                                    
Belediye Başkanı 

GÜNDEM:

1.2023 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemiz denetim komisyonunun oluşturulması, üye sayısının belirlenmesi ve gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine,  24. Maddesi gereğince oluşturulan İhtisas Komisyonlarına ve 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2024 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.2024 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
6.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2024 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.Mürpa  Gıda  Pazarlama  ve  Ticaret  Limited  Şirketi  adına  vekaleten  Ünal BALTA'nın; Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi 265 ada 3 ve 30 numaralı parselde plan değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Ali ULUDAĞ'ın; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 636 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Ahmet Remzi CANBAZ'ın; Uşak İli, Merkez, Muharremşah Mahallesi 300 ada 7 numaralı parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptali talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Soner BAŞER'in; Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 549 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin  01.12.2023 tarih ve 333 sayılı kararı ile onaylanan; Uşak İli, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 1885 ada 16 numaralı parselde İmar Planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesi yönünde 08.09.2016 tarih 675 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Engin KORUK tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması
12.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/11/2023 tarih ve 7720, 7721, 7722, 7723 sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli, Merkez, Işık Mahallesi 550 ada 1,  2 ve 3 numaralı parsel, Durak Mahallesi 249 ada 1 numaralı parseldeki Cinibiz Cami, Kurtuluş Mahallesi 114 ada 10 numaralı parsel Bozkurt Mahallesi 919 ada 13 ve 14 numaralı tecilli yapıların koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 154 kV Uşak 380-Uşak OSB enerji iletim hattının yenilenmesine yönelik plan değişikliği yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

14.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 326 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi ve Mende Köyünde yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 326 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Yeşilkaraağaç Mahallesi ve Mende Köyünde yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 381 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Nihat MIDIKOĞLU ve Müştereklerinin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 58 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 381 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Nihat MIDIKOĞLU ve Müştereklerinin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü 252 ada 58 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 384 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, Mende ve Yeşil Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 101 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınır belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 17.11.2015 tarih ve 36 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, özel proje alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 328 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali Can DAĞLIGİL’in, İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 144 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz Merkez Küme Mahallesi 199 ada, 11 parsel nolu 569,00 m² miktarındaki taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, satın alma iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için 5393 sayılı Kanunun 18.e maddesi gereği, Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
22.Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) kapsamında sunulan; "Collaborating for Sustainable Future: Accelerating Green Transition  of  Textile  Sector  through  Partnerships"  başlıklı  ve  TTGS-II/112  referans  numaralı Projemiz hibe almaya hak kazanmış olup, Proje kapsamında Kurumumuzu, sözleşme temsil ve ilzama yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN’ın, Mehmet ÇAKIN’ın olmadığı durumlarda Etüt Proje Müdürü vekili Mehmet Ali KÖSEOĞLU’nun yetkili kılınması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
23.Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığının Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yeni eğitim hizmet binasının bulunduğu  Sarayaltı  Mahallesi  Karataş  sokağın  isminin  Mali  Müşavir  sokak  olarak değiştirilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması. 0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.01.2024