Meclis Karar Özetleri

03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

282
14-05-2024

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ                  GÜNÜ           SAATİ         DÖNEM        TOPLANTI     BİRLEŞİM          OTURUM
03.05.2024              CUMA           14.00              2024                   5                    2                         1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Özkan YALIM,  Üyeler; Mehmet Akif ŞANLI, Halil ARSLAN, Reyhan AYDIN, Mehmet KARAKOÇ, Yüksel DOĞAN, Uğur ALBAYRAK, Ozan BAYIK, Ayşe AYAZ, Özhan ÖZGÖBEK, Devrim ALKAN, İsmail ASAR, Hatice TEREKECİ ÖZKAN, Mustafa ARSLAN, Muharrem Emre KARSLI, Mustafa GÜREL, Turan ÜNLÜ, Ahmet TOKAT, Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR, Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Ahyan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Selçuk TOKER, Fikret KARAHAN, Mehmet ALEV. 

GÜNDEM:

16. (İlave Madde 2): 15.12.2022  tarihinde  Jeotermal  Kaynakların  daha  etkili  kullanılabilmesi  için  gerçekleştirilen toplantıda, TDİOSB (jeotermal seracılık) çalışması yapılabilmesi için Müteşebbis Heyet oluşturulması kararı alındığı, alınan karar neticesinde Başkanlığımız olarak müteşebbis heyetinde 1 pay (%6) ile katılım sağlandığından; Belediyemiz olarak katılım oranının, 1 asil ve 1 yedek üye temsilcimizin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde  3): 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine istinaden Uşak Belediyesi ve Uşak İl Özel İdaresi arasında yol yapım hizmetlerinde iş birliği yapılması kapsamında yapılacak olan protokolde Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde  4): Uşak Belediye Başkanlığının %100 hissesine sahip olduğu 8960857201 V.nolu UB Maden ve Yatırım İşl.A.Ş.ne 28529205294 T.C.nolu Mustafa GÜREL’in yönetim kurulu üyesi olarak atanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 5): Mülkiyeti  Uşak  Belediyesine  ait,  Karaağaç  Mahallesi  Gediz  Uluyolu  Sokak No:67  Uşak  adresinde  ki  taşınmaz  ortak  proje  kapsamında  protokol  yapılmak suretiyle  07.08.2017  tarih  ve  452  Sayılı  Meclis  Kararı  ile  Türkiye  Gençlik  Vakfı (TÜGVA) ile işbirliği protokolü yapılmıştır. 07.08.2017 tarih ve 2017/452 sayılı Meclis Kararı ile İşbirliği Protokolünün iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
20.(İlave Madde  6): Karaağaç Camiisi yanındaki eski zabıta binasının (Yörük Evi) ortak proje kapsamında protokol yapılmak suretiyle 02.08.2021 tarih ve 2021/252 Sayılı Meclis Kararı ile Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile işbirliği protokolü yapılmıştır. 02.08.2021 tarih ve 252 sayılı Meclis Kararı ile İşbirliği Protokolünün iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 7): 2918  sayılı  Karayolları  Trafik  Kanununun  ilgili  maddeleri  uyarınca  elektronik denetleme sisteminin devreye alınması için Emniyet Müdürlüğü ile protokoller imzalanması için  Belediye Başkanı Özkan YALIM'a yetki verilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili  hükümleri çerçevesinde elektronik denetleme sisteminin kurulması ve uygun görülen süreyle  işletilmesi  işinin  ihalesini  yapmak  üzere  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi.
22.(İlave Madde  8): Uşak Belediyesine bağışlanan 896 101 9286 vergi kimlik numaralı Uşak Filo Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak Belediye Başkanı Özkan YALIM’ın görevlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 9): ilimiz mücavir alan sınırları içinde faaliyet gösterecek yerel ve ulusal zincir marketlere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine  ilave olarak; zincir marketlerin aynı isimdeki şubelerine ve farklı isimlerdeki zincir marketlere 500 (beşyüz) metre mesafe şartının aranması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 12): Belediyemiz tarafından, Uşak'ın tanıtımına destek olmak, ilimizin gastronomisinde büyük yer tutan tarhanayı tanıtmak ve markalaştırmak ayrıca ilimizde faaliyet gösteren firmaların tanıtımlarını yapabilmelerine olanak sağlamak, yerel sanatçılarımızı tanıtmak ve destek olmak amacıyla geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3 haftasına denk gelen Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Tarhana Festivali yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 06.03.2024 tarih 65 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; 03.01.2024 tarih 14-15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı askı süresince gelen 6 (ALTI) adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 14): Belediyemiz ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında yoksullara yönelik mikrokredi uygulama protokolü yapılmıştır. Talep yazı ekindeki protokolün iptal edilip edilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 15): Şehrimizde evlenmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşlara Belediyemiz tarafından uygulanacak olan nikah işlemleri için ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 16): Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarihli Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemin 5. ve 24. (İlave madde 10) maddesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 97.maddesine göre hazırlanıp uygulanan 2024 yılı ücret tarifesi değişikliklerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 17): Başkanlık Makamınca  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. Maddesine istinaden Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna ataması yapılan Serdar ARICAN Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/B maddesine istinaden Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

16.(İlave Madde 2): 15.12.2022  tarihinde  Jeotermal  Kaynakların  daha  etkili  kullanılabilmesi  için  gerçekleştirilen toplantıda, TDİOSB (jeotermal seracılık) çalışması yapılabilmesi için Müteşebbis Heyet oluşturulması kararı alındığı, alınan karar neticesinde Başkanlığımız olarak müteşebbis heyetinde 1 pay (%6) ile katılım sağlandığından; Belediyemiz olarak katılım oranının, 1 asil ve 1 yedek üye temsilcimizin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Banaz ilçesinde  jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Sera)  Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Müteşebbis heyetine Cumhuriyet Halk Partisi Gurup Başkanı Mehmet KARAKOÇ’un sözlü önerisi doğrultusunda Asıl üyeliğe Belediye Başkanı Özkan YALIM, Yedek üyeliğe Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR’ın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.(İlave Madde  3): 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine istinaden Uşak Belediyesi ve Uşak İl Özel İdaresi arasında yol yapım hizmetlerinde iş birliği yapılması kapsamında yapılacak olan protokolde Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine istinaden Uşak Belediyesi ve Uşak İl Özel İdaresi arasında yol yapım hizmetlerinde iş birliği yapılması kapsamında yapılacak olan protokolde Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde  4): Uşak Belediye Başkanlığının %100 hissesine sahip olduğu 8960857201 V.nolu UB Maden ve Yatırım İşl.A.Ş.ne 28529205294 T.C.nolu Mustafa GÜREL’in yönetim kurulu üyesi olarak atanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediye Başkanlığının %100 hissesine sahip olduğu 8960857201 V.nolu UB Maden ve Yatırım İşl.A.Ş.ne 28529205294 T.C.nolu Mustafa GÜREL’in yönetim kurulu üyesi olarak atanması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden  Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Ahyan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Selçuk TOKER, Fikret KARAHAN, Mehmet ALEV’in 9 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 5): Mülkiyeti  Uşak  Belediyesine  ait,  Karaağaç  Mahallesi  Gediz  Uluyolu  Sokak No:67  Uşak  adresinde  ki  taşınmaz  ortak  proje  kapsamında  protokol  yapılmak suretiyle  07.08.2017  tarih  ve  452  Sayılı  Meclis  Kararı  ile  Türkiye  Gençlik  Vakfı (TÜGVA) ile işbirliği protokolü yapılmıştır. 07.08.2017 tarih ve 2017/452 sayılı Meclis Kararı ile İşbirliği Protokolünün iptal edilmesi konusu  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti  Uşak  Belediyesine  ait,  Karaağaç  Mahallesi  Gediz  Uluyolu  Sokak No:67  Uşak  adresinde  ki  taşınmaz  ortak  proje  kapsamında  protokol  yapılmak suretiyle  07.08.2017  tarih  ve  452  Sayılı  Meclis  Kararı  ile  Türkiye  Gençlik  Vakfı (TÜGVA) ile işbirliği protokolü yapılmıştır. 07.08.2017 tarih ve 2017/452 sayılı Meclis Kararının ve Meclis kararına istinaden Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile yapılan İşbirliği Protokolünün iptal edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Ahyan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM’ın 6 ret, Mehmet ALEV’in  1 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
20.(İlave Madde  6): Karaağaç Camiisi yanındaki eski zabıta binasının (Yörük Evi) ortak proje kapsamında protokol yapılmak suretiyle 02.08.2021 tarih ve 2021/252 Sayılı Meclis Kararı ile Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile işbirliği protokolü yapılmıştır. 02.08.2021 tarih ve 252 sayılı Meclis Kararı ile İşbirliği Protokolünün iptal edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Karaağaç Camiisi yanındaki eski zabıta binasının (Yörük Evi) ortak proje kapsamında protokol yapılmak suretiyle 02.08.2021 tarih ve 2021/252 Sayılı Meclis Kararı ile Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile işbirliği protokolü yapılmıştır. 02.08.2021 tarih ve 252 sayılı Meclis Kararının ve Meclis kararına istinaden Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği ile yapılan İşbirliği Protokolü nün iptal edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Ahyan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM,  Mehmet ALEV’in  7 ret oylarına  karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
21.(İlave Madde 7): 2918  sayılı  Karayolları  Trafik  Kanununun  ilgili  maddeleri  uyarınca  elektronik denetleme sisteminin devreye alınması için Emniyet Müdürlüğü ile protokoller imzalanması için  Belediye Başkanı Özkan YALIM'a yetki verilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili  hükümleri çerçevesinde elektronik denetleme sisteminin kurulması ve uygun görülen süreyle  işletilmesi  işinin  ihalesini  yapmak  üzere  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2918  sayılı  Karayolları  Trafik  Kanununun  ilgili  maddeleri  uyarınca  elektronik denetleme sisteminin devreye alınması için Emniyet Müdürlüğü ile protokoller imzalanması için  Belediye Başkanı Özkan YALIM'a yetki verilmesine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili  hükümleri çerçevesinde elektronik denetleme sisteminin kurulması ve uygun görülen süreyle  işletilmesi  işinin  ihalesini  yapmak  üzere  Belediye  Encümenine  yetki  verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Ahyan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM,  Mehmet ALEV’in  7 ret, Selçuk TOKER ve Fikret KARAHAN’ın2 çekimser oylarına  karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
22.(İlave Madde  8): Uşak Belediyesine bağışlanan 896 101 9286 vergi kimlik numaralı Uşak Filo Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak Belediye Başkanı Özkan YALIM’ın görevlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesine bağışlanan 896 101 9286 vergi kimlik numaralı Uşak Filo Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak Belediye Başkanı Özkan YALIM’ın görevlendirilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Ahyan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM’ın 6 ret,  Selçuk TOKER, Fikret KARAHAN ve Mehmet ALEV’in  3 çekimser oylarına  karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
23.(İlave Madde 9): ilimiz mücavir alan sınırları içinde faaliyet gösterecek yerel ve ulusal zincir marketlere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine  ilave olarak; zincir marketlerin aynı isimdeki şubelerine ve farklı isimlerdeki zincir marketlere 500 (beşyüz) metre mesafe şartının aranması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; ilimiz mücavir alan sınırları içinde faaliyet gösterecek yerel ve ulusal zincir marketlere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine  ilave olarak; zincir marketlerin aynı isimdeki şubelerine ve farklı isimlerdeki zincir marketlere 500 (beşyüz) metre mesafe şartının aranması konusuna ait Cumhuriyet Halk Partisi Gurup Başkanı Mehmet KARAKOÇ’un sözlü önerisi doğrultusunda ilave olarak; “Zincir marketlerin aynı isimdeki şubelerine ve farklı isimlerdeki zincir marketlere 500 (beşyüz) metre mesafe şartının  ve zincir marketlerin 300 m2. Üzerindeki alanlarda açılması şartının aranması” olarak kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Ahyan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Selçuk TOKER  ve Fikret KARAHAN’ın 8 çekimser oylarına  karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
26. (İlave Madde 12): Belediyemiz tarafından, Uşak'ın tanıtımına destek olmak, ilimizin gastronomisinde büyük yer tutan tarhanayı tanıtmak ve markalaştırmak ayrıca ilimizde faaliyet gösteren firmaların tanıtımlarını yapabilmelerine olanak sağlamak, yerel sanatçılarımızı tanıtmak ve destek olmak amacıyla geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3 haftasına denk gelen Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Tarhana Festivali yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz tarafından, Uşak'ın tanıtımına destek olmak, ilimizin gastronomisinde büyük yer tutan tarhanayı tanıtmak ve markalaştırmak ayrıca ilimizde faaliyet gösteren firmaların tanıtımlarını yapabilmelerine olanak sağlamak, yerel sanatçılarımızı tanıtmak ve destek olmak amacıyla geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3 haftasına denk gelen Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Tarhana Festivali yapılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.  (İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 06.03.2024 tarih 65 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; 03.01.2024 tarih 14-15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı askı süresince gelen 6 (ALTI) adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 03.01.2024 tarih 14-15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı askı süresince gelen 6 (ALTI) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM ve Mehmet ALEV’in 7 çekimser oylarına  karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
28.  (İlave Madde 14): Belediyemiz ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında yoksullara yönelik mikrokredi  uygulama protokolü yapılmıştır. Talep yazı ekindeki protokolün iptal edilip edilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 05.10.2022 tarih ve 345 sayılı Belediye Meclis kararı ile Belediyemiz ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında yoksullara yönelik mikrokredi uygulama protokolü yapılmıştır. 05.10.2022 tarih ve 345 sayılı Belediye Meclis kararının ve  İlgili meclis kararına istinaden Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile yapılan protokolün iptal edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Ayhan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN ve Kübra YALIM’ın 6 ret,  Mehmet ALEV’in 1 çekimser oylarına  karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 15): Şehrimizde evlenmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşlara Belediyemiz tarafından uygulanacak olan nikah işlemleri için ücret tarifesinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şehrimizde evlenmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşlara Belediyemiz tarafından uygulanacak olan nikah işlemleri için ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 16): Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarihli Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemin 5. ve 24. (İlave madde 10) maddesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 97.maddesine göre hazırlanıp uygulanan 2024 yılı ücret tarifesi değişikliklerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarihli Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemin 5. ve 24. (İlave madde 10) maddesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 97.maddesine göre hazırlanıp uygulanan 2024 yılı ücret tarifesi değişikliklerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Ahyan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN,  Kübra YALIM, Selçuk TOKER ve Fikret KARAHAN’ın  8 ret,  Mehmet ALEV’in 1 çekimser oylarına  karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
31.(İlave Madde 17): Başkanlık Makamınca  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. Maddesine istinaden Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna ataması yapılan Serdar ARICAN Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/B maddesine istinaden Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

2024  Haziran  ayı Meclis Toplantısının 04.06.2024 Salı günü saat 16.00 da yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Özkan YALIM;  2024 Mayıs ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


                   
 Özkan YALIM           Muharrem Emre KARSLI       Devrim ALKAN
 Belediye Başkanı                  Katip                               Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: 14 Mays, 2024
İlgili İçerikler: 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024