Meclis Gündemi

03.07.2017 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1611
29-06-2017

             

…./06/2017         
T.C.
UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
Sayın :
Belediye Meclis Üyesi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı  03.07.2017 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim. 
                                        Hakan ULUDAĞ
                                                                          Belediye Başkan V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
G ÜNDEM:

1.2017 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesinde yıkılan Adliye Sarayı alanında plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parselde İmar Kanunun 18. Maddesi uygulanacağından, söz konusu uygulama alanına giren imar adalarında görülen birden fazla yapılaşma koşulu imar uygulamasında mevzuata göre oluşturulacak imar parsellerinde sıkıntılar oluşturacağından, adalardaki yapılaşma koşullarının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesinde yıkılan Meteoroloji Müdürlüğü alanında plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 730 ada 301 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
6.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi,3974 ada, 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda Belediyemiz ve vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ve ilave plan hakkındaki uygun görülen 8 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 311 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 14 adet taleplerin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 311 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  10 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 35 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
11.Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün 17.04.2006 tarih ve 18 sayılı yazısı ile 30.03.2006 tarihinde “S” plaka verilmesi işlemleri durdurularak Belediyemize devredildiği, Belediyemize devredildiği gün itibariyle özel servis araçlarına ait servis çalışma ruhsatını hiç almamış olan veya yönetmelikte yer alan şartları gerçekleştiremediği için yeniden özel servis araçlarına ait servis çalışma ruhsatı alamayan servis araçlarının, meclis kararı tarihi itibariyle tüm haklarının iptal edileceği hususunun Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne ayrıca ve açıkça eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN "FARKINDALIK SÜRPRİZİ" 01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği UŞAK BELEDİYESİ'NDEN UNUTULMAYACAK HEDİYE 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜM TASARIM YARIŞMASI Uşak Belediyesi'nden Bir Gençlik Projesi 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Satış İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.07.2017