Meclis Karar Özetleri

03.09.2015 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri ilanı

2526
11-09-2015

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ               GÜNÜ             SAATİ       DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.09.2015   PERŞEMBE         17.00         2015                9                  2                  1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR,  Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

G    Ü    N    D    E    M    :

16.    Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih 484 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Halime SAMANTIR’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 14 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun ekli imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.    Belediye Meclisinin 05.08.2015  tarih ve  487 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.    Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarih ve 487 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  16 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  38 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
20.    Belediye Meclisinin 07.08.2015 tarih ve 494 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen  ve Trafik Komisyonunca reddedilen 1 adet talebin ekli Trafik Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.    Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 76 sayılı kararı ile belirlenen otobüs fiyat tarifesine “0-6 yaş arası ücretsizdir”  ibaresinin eklenerek Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.    Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
23.    Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda 19. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, EBRAR İnsani Yardım Eğitim Kültür Derneği ve UŞİMDER (Uşak İmam-Hatip Liseleri Mezunları Mensupları ve Bu Okullara Gönül Verenler) Derneğin Ortak Proje talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.    30 Haziran, 1-2 Temmuz 2015 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşen Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonasında Gülle atma branşında 13 yaş kızlar kategorisinde 1. olan Özlem BECEREK’e  ödül verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.    İlimizden uzak mesafeli İllere gidecek olan cenazelerin Zafer Havaalanı ve İzmir’deki Havaalanlarından Türk Hava Yolları ile gönderilmesi hususunda, Türk Hava Yolları ile Belediyemiz arasında protokol imzalanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.    İlave Madde 1: 13 – 16 Ağustos tarihleri arasında Trabzon ilinde yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında 35 kg’da Hatice KOZAKLI birinci, 30 kg’da Tolga KÜTÜK üçüncü, 70 kg’da Murat AKSU üçüncü, +76 kg’da Taylan KÜTÜK üçüncü olmuştur.Karate Şampiyonasında derece alan sporculara  hediye verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.    İlave Madde 4: Fen İşleri Müdürlüğünün 28.08.2015 tarihli yazısında; Hacıkadem Kavşağının proje çalışmalarına başlandığı için güney bağlantısın imar planında belirtilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
31.    İlave Madde 5: İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 3 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.     İlave Madde 6: Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale dilen, Belediyemiz İmar Planı sınırları içerisinde; Kamu Kurumları, Kamu Kurumları Müteahhitleri  ve Yatırımcı kuruluşlar tarafından yapılan yol kazılarının ruhsatlandırılması ve kazı ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ    :

16.    Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih 484 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Halime SAMANTIR’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 14 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun ekli imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih 484 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Halime SAMANTIR’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 14 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun ekli imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.    Belediye Meclisinin 05.08.2015  tarih ve  487 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.08.2015  tarih ve  487 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 13 adet  talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündeme İlave 4.madde olarak alınan  gündemin 30.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

30.    İlave Madde 4: Fen İşleri Müdürlüğünün 28.08.2015 tarihli yazısında; Hacıkadem Kavşağının proje çalışmalarına başlandığı için güney bağlantısın imar planında belirtilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Konunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fen İşleri Müdürlüğünün 28.08.2015 tarihli yazısında; Hacıkadem Kavşağının proje çalışmalarına başlandığı için güney bağlantısın imar planında belirtilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Konunun görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

        Gündeme İlave 5.madde olarak alınan  gündemin 31.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

31.    İlave Madde 5: İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 3 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 3 adet taleplerin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

        Gündeme İlave 6.madde olarak alınan  gündemin 32.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

32.     İlave Madde 6: Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale dilen, Belediyemiz İmar Planı sınırları içerisinde; Kamu Kurumları, Kamu Kurumları Müteahhitleri ve Yatırımcı kuruluşlar tarafından yapılan yol kazılarının ruhsatlandırılması ve kazı ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale dilen, Belediyemiz İmar Planı sınırları içerisinde; Kamu Kurumları, Kamu Kurumları Müteahhitleri ve Yatırımcı kuruluşlar tarafından yapılan yol kazılarının ruhsatlandırılması ve kazı ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

        Gündemin 20.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

20.    Belediye Meclisinin 07.08.2015 tarih ve 494 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen  ve Trafik Komisyonunca reddedilen 1 adet talebin ekli Trafik Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.08.2015 tarih ve 494 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen  ve Trafik Komisyonunca reddedilen 1 adet talebin tekrar Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

        Gündemin 23.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir

23.    Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda 19. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, EBRAR İnsani Yardım Eğitim Kültür Derneği ve UŞİMDER (Uşak İmam-Hatip Liseleri Mezunları Mensupları ve Bu Okullara Gönül Verenler) Derneğin Ortak Proje talebinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih 1. Birleşim 1. Oturumunda 19. Madde olarak görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, EBRAR İnsani Yardım Eğitim Kültür Derneği ve UŞİMDER (Uşak İmam-Hatip Liseleri Mezunları Mensupları ve Bu Okullara Gönül Verenler) Derneğin Ortak Proje talebinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda  üyelerden Fadime Aylin DOKUR,  Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 12 ret oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden Nevzat YILMAZ oy kullanmamıştır.)

        Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 04.09.2015 Cuma günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.


Nurullah CAHAN            Mesut ÖZBEY        Salih KÜÇÜK
 Belediye Başkanı                Katip                      Katip
(Meclis Başkanı)

Son Düzenlemeler: 11 Eyll, 2015
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.09.2015