Meclis Gündemi

04.05.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

3706
30-04-2015

29.04.2015
    

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 04.05.2015 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                                          

 Nurullah CAHAN
                                            Belediye Başkanı

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2015 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    2014 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülmesi.
3.    Cemal SAVAŞ ve Musa DİKER’in İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 3331 ada 2 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
4.    İl Kültür Turizm Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 30L-IIIc pafta, 64 ada 20 numaralı parseldeki Kütüphanenin yapılaşma koşullarının E=3.75, Yençok=20.50 metre olarak düzenlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.    İlimiz Merkez, Mehmet Akif Arsoy Mahallesi, 800 ada 7, 8, 9 numaralı parseller ile 3977 ada 1 numaralı parsel için hazırlanan imar planı değişiklik taslağının görüşülerek karara bağlanması.
6.    Tüley AKSELİ, Gülay ÖZTAN ve Tamay AKCAN vekili Av. Hüsnü Şahin BÜLBÜL, Halil YILDIZHAN, Hilmi YILDIRIM, Ümit YILDIZHAN ve A. Osman YILDIZHAN'ın, İlimiz Kemalöz Mahallesi 536 ada 25 parsel, İrfan KIZILKURT, Emine TEMEL, Bayram ALTINDAĞ, Necati GÖK ve Kudret YAVUZ'un 536 ada 26 parsel, Yaşar SARGIN, Osman DOĞAN, Süleyman KALA, Mehmet ERKAL, Raşit AĞAOĞLU, Hulisi GÜNDÜZ, Asım ÖZTÜRK, Ali Osman ASLAN, Abdullah GÜLERYÜZ, Mehmet GÜRCAN, Osman SARGIN ve Fevzi KAYGISIZ'ın ise 386 ada 9 parsel ile ilgili farklı tarihlerde vermiş oldukları dilekçelerde; parseller üzerindeki kayıplarının giderilmesi için gerekli plan değişikliğinin yapılması veya 18. Madde uygulamasının yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
7.    Kayalar Otomotiv Kuyumculuk Petrol Dayanıklı Tüketim Mal.San.Tic.Ltd.Şti.’nin İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 253 ada 15 ve 20 numaralı parsellerde hazırlatmış oldukları 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği  taslaklarının görüşülerek karara bağlanması.
8.    Mehmet PEHLİVAN, İsmail SOYÖZ, Ahmet VİDİNLİOĞLU ve Yurdakul KÖKSAL adına vekaleten Mustafa ÖZODABAŞ'ın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 261 ve 755numaralı parsellerde hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
9.    Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada, 94 numaralı parselde hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10.    Taner ERGÜL’ün İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5380 ada, 4 numaralı parselde hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının  görüşülerek karara bağlanması.
11.    Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araç park yeri ile ilgili yer tespiti yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.    Yıldırımlar Tülbent Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. temsilen Himmet YILDIRIM, Veli ARSLAN, Ömer GÜL ve Veli ARSLAN-Osman ASLAN tarafından Belediye aleyhine açılan, Sarayaltı Mahallesi, Nuri Şeker Mevkiindeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının yapılmasına ilişkin alınan 04.04.2013 tarih 285-286 sayılı Belediye Meclis Kararlarının iptali istemiyle açılan davada Manisa 2.İdare Mahkemesinin 2014/899, 2014/902, 2014/900, 2014/901 Karar sayılı kararları belediyemize ulaşmıştır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
13.    İlimiz merkez Cumhuriyet mahallesi 3106 ada 3 nolu parsel için 16.04.2015 tarihinde imar durum belgesi için müracatta bulunulmuştur. Yapılan incelemede söz konusu parsel için yalnızca E:2.00 imar planının olduğu görülmüştür. 3106 ada 3 nolu parselin bulunduğu bölgede bina yükseklikleri ve bahçe çekme mesafelerinin imar planında belirtilmesi gerekmektedir. Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.    Belediye Meclisinin 06.04.2015  tarih ve 240 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 18 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.    Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih ve 240 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  16 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  28 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
17.    Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 20. maddesinin değiştirilmesi konusunun Hukuk Komisyonu ve Trafik  Komisyonu Raporlarıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.    Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarih ve 2015/245 numaralı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 20.maddesinin değiştirilmesi konusunun Hukuk Komisyonu ve Trafik Komisyonu Raporlarıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması. İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 2015 yılı Gelir Tarifesinin 10.maddenin 3. Fıkrası Engelliler bizzat İkamet ettikleri konutta belge ibraz etmek ve Sözleşme yapmak kaydı ile engelli tarifesinden faydalanır maddesinin, Engelliler bizzat İkamet ettikleri konutta belge ibraz etmek ve Sözleşme yapmak kaydı ile engelli tarifesinden faydalanır, 1.Derece yakın akrabasının yanında ikamet ettiklerini belgeleyen engellilere, devir işlemlerinde depozit ücreti, dosya ve sözleşme ücreti alınmaz, olarak değiştirilmesi. Gelir Tarifesinin 10.maddenin 10. Fıkrası Ön ödemeli kartlı su sayacı takan abonelerin su tarifesinde kademe uygulanmaz, ibaresinin eklenmesi. Gelir Tarifesinin 10.maddenin 22. Fıkrasının 13.bendi Ön ödemeli kartlı su sayaca gecen aboneler mekanik sayaca geçemez, maddesinin kaldırılması. Gelir Tarifesinin 10.maddenin 22. Fıkrasının 14.bendi İlk Aboneliklerde Ön Ödemeli Kartlı Sayaç Taktırılır. Taktırmadığı takdirde abonelik işlemleri yapılmaz, maddesinin kaldırılması. Gelir Tarifesinin 10.maddenin 25. Fıkrasının 2. Bendi İlçeler arası taşıma abonelik 15,00 TL olan tarifenin, İlçeler arası taşıma abonelik 12,00 TL olarak değiştirilmesi. Gelir Tarifesinin 10.maddenin 25. Fıkrasının 3. Bendine Özel araç giriş-çıkış ücretine 15 dak. Ücretsiz, ibaresinin eklenmesi. Gelir tarifesinde, Engellilere uygulan tarifede, ön ödemeli su sayacında uygulanan tarifede, Terminal işletmesinde Özel araç girişi ve İlçeler arası Taşıma abonelerine uygulanan tarifelerde eksiklikler olduğundan yukarıdaki maddelerde düzeltme yapılması gerekmektedir. Yazımızın Plan Bütçe Komisyon Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
04.05.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı